Innvandrere, antirasisme

Staten stenger Oslos integreringsmottak for flyktninger

Staten stenger Oslo integreringsmottak for flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) sendte i går en pressemelding som ble innledet slik:

"Stadig færre asylsøkere gjør at det er vanskelig å fylle opp de 500 plassene i integreringsmottakene. UDI har derfor valgt å si opp kontrakten med Oslo kommune.- Jeg ønsker å understreke at vi er fornøyde med samarbeidet med Oslo kommune, både som driftsoperatør og som leverandør av fulltidsprogrammet til beboerne, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. Det er kontrakt for drift av 150 mottaksplasser ved Ila integreringsmottak i Oslo, som UDI nå sier opp."

Det er de praktiske konsekvensene av H/Fr.P-regjeringens steng-de-ute-politikk. Det er klart at med den inhumane flyktninge- og asylpolitikken regjeringen fører, og med sterk støtte fra Ap, må det nødvendigvis komme færre flyktninger til Norge. Men det er jo ille at vellykketheten i regjeringens politikk skal måles i hvor sterkt vi klarer å neglisjere de sterke appeller som kommer fra FN's flyktningeapparet om å stille opp i den felles internasjonale flyktningedugnaden.

Og så er det selvsagt meningsløst å bygge opp og ned et mottaksapparat, avhengig av "konjukturene" - som er det vi med beste vilje kan kalle regjeringens inhumane flyktningepolitikk. Kommune-Norge har bedt om at vi tar i mot flere flyktninger, slik at mottaksapparatet kan holdes på et akseptabelt nivå.

Oslo Mottak fungerer i dag aldeles utmerket, og det er riktig ille at dette nå må stenge.