Innvandrere, antirasisme

Plass til en flyktning på arbeidstrening?

Plass til en flyktning på arbeidstrening?

Bydel Ullern jobber bra med bosetting og integrering av flyktninger.

Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktningene skal integreres. Samfunnet er tjent med at flyktningene kommer i lønnet arbeid og får en langvarig tilknytning til arbeidslivet.

Selv om bosettingstallene går ned, er det kontinuerlig behov for gode arbeidstreningsplasser for flyktninger. Det å ha et stort variert nettverk av arbeidsgivere i både privat og offentlig næring gjør at flyktninger får mer relevante og kvalitativt gode arbeidstreningsplasser. Da vil mulighetene for betalt arbeid trolig også øke.

Når man er ny i Norge er det mye som skal læres om det å være en arbeidsdeltager. Den beste måten å lære det på er ute på arbeidsplassen. Dette gjelder både språktrening og arbeidstrening. Språktrening er viktig i forhold til å lære norsk. Arbeidstreningen vil i større grad være et kvalifiserende løp, og siden flyktningene har like mange forskjellige interesser og kvalifikasjoner som andre, trenger de arbeidsgivere innen et bredt spekter av områder som kan gi læringsutbytte og relevant kvalifisering.

Derfor er kvaliteten og bredden på tilbudet så viktig. Både private og offentlige virksomheter må bidra til dette samfunnsansvaret.

Bydel Ullern søker nå etter arbeidstreningsplasser. Krav som stilles til arbeidsgivere som tar et ansvar, er at de følger opp med reel opplæring på arbeidsplassen. NAV tilrettelegger der det er behov, gir god oppfølging og har ansvar for å kalle inn partene til dialog slik at man oppnår de målene som er satt.

Denne gang gjaldt det bydel Ullern, men jeg er sikker på at de øvrige bydel har akkurat samme behov. Kan din arbeidsplass ta imot en flyktning på arbeidstrening? La oss mobilisere de gode krefter.


Kommentarer   

0 #1 camilla waerenskjold 15-03-2018 22:49
jeg er billedkunstner. har funksjonsassist anse gjennom nav, for å kunne fortsette å være yrkesaktiv selv med ms. jeg bruker tjenesten litt forskjellig ettersom jeg har behov til projekter. jeg har en liten pool av kolleger tilspesielle oppgaver men det er også en del som ikke krever spesielle kvalifikasjoner , feks rydding, sjauing materialer, snekring, innkjøp, ja diverse. det er ikke full tid. mere snakk om noen timer i uken. varierende oppgaver. jeg tenker det kan være en fin jobb for en med interesse for kunst.
jeg kan kontaktes på mail cwaerens@gmail. com eller tlf 45861803. med vennlig hilaen camilla wærenskjold

Legg til kommentar