Innvandrere, antirasisme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg?

Forbud mot ansiktsdekkende plagg?

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning. Forbudet vil gjelde i barnehagen og for både elever og ansatte i undervisning i skoler, folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universitet og i introduksjonsprogrammet. - God og åpen kommunikasjon er en forutsetning for trygghet i barnehagen og god læring. Derfor innfører vi et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehagen og for elever, studenter, nyankomne innvandrere og ansatte i undervisningssituasjoner, sier Høyres kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Oslo Høyre har en annen tilnærming:

«Et forbud mot et hodeplagg som en forholdsvis stor del av Oslos elever bruker, vil undergrave det viktige arbeidet vi som samfunn strever med å implementere, nemlig at Norges befolkning består av et vi, ikke et oss og et dem. Et forbud vil forsterke det skadelige en befolkningsmessig polarisering innebærer. Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt. Det vil undergrave oss som et tolerant og inkluderende samfunn.

Høyre er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab. Vi er for elevens rett til å uttrykke sin beundring for en mor, søster, lærer eller tante, ved å bære en hijab. Vi respekterer elevens rett til klesmessig ytring og anerkjenner skolens rett og plikt til å veilede eleven til å ta av hijaben der den er til hinder for elevens frie liv og utfoldelse på skolen.»

Det gjaldt hijab, og jeg antar derfor at Oslo Høyre er enig i et forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Regjeringen får støtte på lederplass i VG:

«Tenk deg at den som tar imot ungene i barnehagen ikke kan møte med et åpent smil. Eller om skoleeleven eller læreren ikke kan se ansiktsuttrykket til hverandre i undervisning. Det går selvsagt ikke an. Kommunikasjon er helt sentralt i lek, opplæring og omsorg. Tildekking med ansiktsslør, eller for den del finlandshette, skjuler mimikken. Det kan skape misforståelser og dårlig samhandling.»

Dette spørsmålet er det nok delte meninger om i de fleste partier, f.eks. i SV hvor Bård Vegar Solhjell vil ha forbud, mens Gulay Kutal er uenig i dette standpunktet. Universitet og høgskoler sier nei til nikabforbud. Selv er jeg genuint i tvil om hva som er riktig. Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Sigbjørn Løland Torpe 06-04-2018 18:06
Forbod-linja er gjeven i ein samanheng med ein stadig meir polarisert samfunnsdebatt.
Lytt til kva universitet og høgskular skriv. Det er fornuftig. SV bør ikkje følgje reaksjonære krefter sin billege retorikk som vil redusere folk sin rett til å ta høgare utdanning. Utdanning er viktig integreringstit ak og for personleg modning.
Les og uttalen til NSO. student.no/.../...
0 #2 Elsa-Britt enger 07-04-2018 05:49
Som lærer for minoritetsspråk lige er jeg avhengig av å se hele ansiktet ansiktet- ikke minst munn og lepper for å lære elevene uttale av norske språklydene. Med et magert språk trenger jeg å se ansiktsuttrykke ne for å vite hva elevene kommuniserer.
0 #3 Ivar Gammelmo 09-04-2018 12:04
For en gangs skyld er jeg enig med Bård Vegard. Dette berører ikke mange, men i vår kultur er en selvfølge at vi kan se ansiktet til den vi kommuniserer med. Særlig må dette gjelde i undervisning, men også i ulike kontrollsituasj oner, som toll— og trafikkkontroll er.
0 #4 Randi Werner-Erichsen 09-04-2018 18:21
I Norge skal vi vise ansikt, hvem vi er. Det går ikke an å være feig eller religiøs eller redd eller hva det nå er og ikke vise ansiktet. Du må kommunisere, det gjør du ikke med et skjult ansikt. Om det er NOEN del av norsk kultur man må FORLANGE at innvandrerne følger, er det denne. Jeg blir rasende når jeg treffer slike. Prøver å snakke med dem, da rolig, at i dette landet viser vi hvem vi er!

Legg til kommentar