Innvandrere, antirasisme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg?

Forbud mot ansiktsdekkende plagg?

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning. Forbudet vil gjelde i barnehagen og for både elever og ansatte i undervisning i skoler, folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universitet og i introduksjonsprogrammet. - God og åpen kommunikasjon er en forutsetning for trygghet i barnehagen og god læring. Derfor innfører vi et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehagen og for elever, studenter, nyankomne innvandrere og ansatte i undervisningssituasjoner, sier Høyres kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Oslo Høyre har en annen tilnærming:

«Et forbud mot et hodeplagg som en forholdsvis stor del av Oslos elever bruker, vil undergrave det viktige arbeidet vi som samfunn strever med å implementere, nemlig at Norges befolkning består av et vi, ikke et oss og et dem. Et forbud vil forsterke det skadelige en befolkningsmessig polarisering innebærer. Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt. Det vil undergrave oss som et tolerant og inkluderende samfunn.

Høyre er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab. Vi er for elevens rett til å uttrykke sin beundring for en mor, søster, lærer eller tante, ved å bære en hijab. Vi respekterer elevens rett til klesmessig ytring og anerkjenner skolens rett og plikt til å veilede eleven til å ta av hijaben der den er til hinder for elevens frie liv og utfoldelse på skolen.»

Det gjaldt hijab, og jeg antar derfor at Oslo Høyre er enig i et forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Regjeringen får støtte på lederplass i VG:

«Tenk deg at den som tar imot ungene i barnehagen ikke kan møte med et åpent smil. Eller om skoleeleven eller læreren ikke kan se ansiktsuttrykket til hverandre i undervisning. Det går selvsagt ikke an. Kommunikasjon er helt sentralt i lek, opplæring og omsorg. Tildekking med ansiktsslør, eller for den del finlandshette, skjuler mimikken. Det kan skape misforståelser og dårlig samhandling.»

Dette spørsmålet er det nok delte meninger om i de fleste partier, f.eks. i SV hvor Bård Vegar Solhjell vil ha forbud, mens Gulay Kutal er uenig i dette standpunktet. Universitet og høgskoler sier nei til nikabforbud. Selv er jeg genuint i tvil om hva som er riktig. Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet nedenfor.