Innvandrere, antirasisme

Statsminister Erna Solberg: Har du respekt for rettssystemet i Norge?

Statsminister Erna Solberg: Har du respekt for rettssystemet i Norge?

Guri Waalen Borch spør:

"Statsminister Erna Solberg: Har du respekt for rettssystemet i Norgen? Da bør du gjøre noe. Nå.

Jeg spør fordi jeg vet om ei jente som har fått saken sin prøvd i retten tre ganger, helt opp til Høyesterett. Jeg trodde oppriktig at vi i Norge kan stole på at når en sak er prøvd i retten hele veien opp til toppen, vil resultatet tas til følge.Noen i Utlendingsnemnda har gjort graverende feil. Tre år og tre rettssaker har bevist dette. Hvor store feil får UNE lov til å begå mot andre mennesker uten at det får konsekvenser? Er UNE fritatt fra generell etikk og Norges lover? Jeg jobber med mennesker og er alltid redd for å gjøre feil som går ut over menneskers liv. Jeg tror de fleste av oss har respekt for at våre avgjørelser har konsekvenser, og prøver å handle etter dette prinsippet- spesielt når vi har makt over andres skjebner.

I dette tilfellet handler saken om et helt uskyldig barn som for tre år siden ble revet opp med røttene, vekk fra det gode, trygge og stabile livet hun hadde. Jeg har selv to barn på 7 og 9, og et tantebarn på 12. Det er nesten utenkelig at man kan utsette et barn for den psykiske terroren afghanske Farida Khurami har vært utsatt for. I dette tilfellet var utsendelsen basert på et vedtak som ifølge tre rettsinstanser altså er erklært ugyldig. Jeg har skjønt at det er dommen fra Lagmannsretten som skal gjøres gjeldende etter Høyesteretts avgjørelse. Jeg har lest dommen fra Lagmannsretten, og forstått at den typen tillatelse Farida hadde, ikke enkelt kan trekkes tilbake. Det vises blant annet til følgende paragraf (Utlendingslovens § 70): En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Vil du si at det er et forholdsmessig tiltak å sende en ni-åring fra Dokka til Afghanistan, statsminister Erna Solberg?

Jeg leser dommen fra Lagmannsretten, og siden jeg ikke er noen jurist, vet jeg ikke hvilke punkter jeg bør fremheve for deg. Kanskje du kan be en av dine rådgivere lese den? Den er nemlig veldig klar, ikke bare på § 70; dette er en grundig dom som slik jeg forstår den, gir familien medhold på alle punkter. Menneskelige feil har ført til enorme negative konsekvenser for Farida og familien. Hun er hazara og sjia-muslim, en særlig utsatt minoritetsgruppe i Afghanistan- en gruppe IS er spesielt ute etter å ramme. For å unngå å bli drept, har familien i disse tre årene holdt seg innendørs det meste av tiden. Farida får ikke skolegang utover den hennes lærer på Dokka gir henne over Skype. Hun er konstant redd. Hun har imidlertid hatt et håp- håp om at staten Norge følger rettens avgjørelser og lar henne komme tilbake.

Jeg spør meg: Hvorfor anket UNE Lagmannsrettens dom opp til Høyesterett? UNE har med dette latt Farida gå igjennom nok en berg- og dalbane av følelser som går på selve eksistensen, på selve muligheten til å leve som et barn. Bare for å frata henne den enorme gleden hun må ha følt da vedtaket om å frata henne oppholdstillatelsen nok en gang ble kjent ugyldig. For tredje gang. Har vi sett verre eksempel fra utlendingsmyndighetenes side på å leke med et barns liv, følelser og utvikling? Si meg, er Høyesterett bare en liten brikke i et spill, eller den øverste domstolen i Norge?

Jeg har en gang stilt meg det retoriske spørsmålet: Hvorfor må Farida lide mens Utlendingsnemnda går fri? Spørsmålet er ikke lenger retorisk. Det er klinkende konkret, og det går på selve integriteten til denne staten vi kaller Norge," skriver Guri Waalen Borch.

Kommentarer   

0 #1 Solveig Grønstøl 07-05-2018 11:23
Jeg ønsker å få forklaring på hvorfor det er 3 personer i UNE, og det blir 2 som gir positivt svar og 1 gir negativt svar, som da ender opp med NEI TIL asylsøkeren. Er dette DEMOKRATI i NORGE ????
Takk for svar!!
0 #2 Ingrid Gilleberg 07-05-2018 11:58
Erna Solberg ! Nå må du foreta deg noe!! Slik skal vi uke ha det i Norge!
0 #3 Ann Kristin Hermundstad 11-05-2018 16:04
Det går langt over min forstand at staten kan forsvare å bruke så mye ressurser, tid og penger – VÅRE penger – på å stenge et uskyldig barn ute fra Norge. Hennes lille familie var allerede i gang med å gi noe tilbake til det norske samfunnet da de ble rykket opp fra sine trygge røtter på Dokka. Det er ikke for sent å snu: Sørg for at Farida bringes hjem igjen fra et utrygt og isolert liv i Kabul – NÅ!

Legg til kommentar