Innvandrere, antirasisme

Fagbevegelsen er en av de viktigste kreftene mot høyreekstremisme

Fagbevegelsen er en av de viktigste kreftene mot høyreekstremisme

Fagforbundet Oslo tar kampen mot høyreekstremister og årsmøtet nylig vedtok blant annet dette:

"Nazistene og den ekstreme høyresida er på frammarsj i Europa.  Også her i Norge ser vi stadige forsøk fra den ekstreme høyresida på å markere seg. Den nazistiske Nordiske Motstandsbevegelsen (NMB) har, med god hjelp fra sin avdeling i Sverige, hatt flere markeringer i de siste åra. Seinest i Fredrikstad og Moss i 2018. De har imidlertid også funnet et fellesskap med rasistene i SIAN, FMI og andre ytterliggående organisasjoner noe demonstrasjonene før jul i 2018 viste.

I antall er disse grupperingene ingen trussel mot demokratiet. Imidlertid har høyreekstreme en historisk tradisjon for å velge ut enkelte grupper de angriper. I dag gjelder det muslimer, jøder, homofile og andre minoritetsgrupper. For de av oss som er mål for den ekstreme høyresidas fiendebilde er disse smågruppene en reell trussel.

Fagforbundet har som slagord solidaritet og samhold. Vi er derfor imot alle politiske ideer som bidrar til å splitte arbeiderklassen gjennom å sette folk opp mot hverandre på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell legning. Vår oppgave i fagbevegelsen er å samle alle til kamp for felles interesser. I denne kampen tar vi sterk avstand fra de som forsøker å splitte oss.

Les hele uttalelsen nedenfor.

 

FAGFORBUNDET OSLO MOT HØYREEKSTREMISME

Nazistene og den ekstreme høyresida er på frammarsj i Europa.  Også her i Norge ser vi stadige forsøk fra den ekstreme høyresida på å markere seg. Den nazistiske Nordiske Motstandsbevegelsen (NMB) har, med god hjelp fra sin avdeling i Sverige, hatt flere markeringer i de siste åra. Seinest i Fredrikstad og Moss i 2018. De har imidlertid også funnet et fellesskap med rasistene i SIAN, FMI og andre ytterliggående organisasjoner noe demonstrasjonene før jul i 2018 viste.

I antall er disse grupperingene ingen trussel mot demokratiet. Imidlertid har høyreekstreme en historisk tradisjon for å velge ut enkelte grupper de angriper. I dag gjelder det muslimer, jøder, homofile og andre minoritetsgrupper. For de av oss som er mål for den ekstreme høyresidas fiendebilde er disse smågruppene en reell trussel.

Fagforbundet har som slagord solidaritet og samhold. Vi er derfor imot alle politiske ideer som bidrar til å splitte arbeiderklassen gjennom å sette folk opp mot hverandre på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell legning. Vår oppgave i fagbevegelsen er å samle alle til kamp for felles interesser. I denne kampen tar vi sterk avstand fra de som forsøker å splitte oss.

Samtidig opplever vi at den norske regjeringa er ettergivende overfor rasistiske utspill som bl. a. kommer fra Fremskrittspartiets medlemmer og tillitsvalgte. De fører også en politikk som setter grupper opp mot hverandre og de økonomiske forskjellene øker. Dette er en faktor som gir grobunn for høyreekstremisme. Sosiale medier og kommentarfelt blir hardere og hardere hvor hets mot minoritetsgrupper florerer. Hatske angrep mot venstresida og spesielt AUF og Arbeiderpartiet har igjen blitt vanlig langt inn i ansvarlige partier, som om vi ikke har lært noe av massakren på Utøya. Vi registrerer også at særlig kvinner blir offer for netthets fra høyreekstreme miljøer og som tvinger mange til taushet. En slik utvikling er en reell trussel mot demokratiet.

Kunst- og kulturfeltet har alltid vært en viktig stemme for å avkle maktapparatet og totalitære tanker, ikke minst den ytre høyresida. Flere politikere fra regjeringspartier har hatt harde utfall mot kunstnerne bak teateroppsettingen «Ways of seeing». Vi er skremt over at statsministeren selv har gått langt i å mistenkeliggjøre kunstnerne. Kunstnerne har på sin side opplevd trusler, hets og hatefulle ytringer etter at politikere har uttalt seg i media om oppsetningen, uten at det har medført noen unnskyldning fra ansvarlige politikere.  Regjeringspartnerne i Frp har sågar foreslått å kutte offentlig støtte til Black Box teater, og begrunnet det nettopp med oppsettingen av «Ways of seeing». Fagforbundet Oslo er svært bekymra for en politisk utvikling der ytringsfriheten settes under press fra politisk hold.

Høyreekstreme miljøer og ideer utvikler seg i tider med økende ulikhet mellom folk. Fagbevegelsen er en av de viktigste kreftene som kan hindre denne utviklingen. Derfor er det også viktig at fagbevegelsen aktivt er med i kampen mot høyreekstreme strømninger.

Vedtatt enstemmig under regionsmøte 19. og 20. mars. 

Legg til kommentar