Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: Hvor går Norges nederste grense?

Flyktninger: Hvor går Norges nederste grense?

Erling Borgen skriver:

"Norge har en justisminister som sier han ikke vil redde flyktninger som er i ferd med å drukne. Han vil heller ikke hjelpe land der flyktningene har kommet i land. Hvor går den nedre grense for politisk og menneskelig forfall?

KrF sitter i den regjeringen som synes det er greit at fortvilte mennesker på flukt fra krigen drukner. Hvor er dere KrF?

Jøran Kallmyr og regjeringens politikk er i strid med flere internasjonale konvensjoner og lover.

Internasjonale Røde Kors utgir et eget magasin. I nummer 98 (2016) fra sidene 491 til 514 gjennomgås de internasjonale avtaler som gjelder for å redde mennesker til havs. ”War and security at sea”, heter artikkelen.

Nasjonenes plikt til å redde liv til havs, både i fredstid og i krigsområder er vedtatt i FNs havrettskonvensjon. Den er også fastsatt i en rekke internasjonale maritime lover, som for eksempel Convention for the Safety of Life at Sea.

Internasjonale Røde Kors sier også, at nasjonenes plikt til å redde folk til havs er slått fast i internasjonale menneskerettighets-lover.

Men alt dette gir Norge og deres Kallemyrer fullstendig blaffen i. Dette til tross for at Norge gjennom sine krigsoperasjoner i Afghanistan, Irak, Libya og Syria har vært med på å skape flyktningenes desperate verden."

Kommentarer   

0 #21 Hanne Malm 14-07-2019 08:27
Uttalelsene til Kallmyr må jo være hele regjeringens mening for jeg har ikke sett at KrF ,Venstre eller Høyre har tatt avstand fra justisministere ns syn.
0 #22 Bernt Halvard Sleire 14-07-2019 09:32
«Ikke mine barn», men vi vet at en annen gang er det våre barn som trenger hjelp. Uten solidaritet og nestekjærlighet kan vi ikke lenger kalle oss mennesker.
0 #23 Dag Sæther 14-07-2019 11:46
Borgen har helt rett, KRF må gå ut å fordømme uttalelsen hans. Den er i strid med nevnte konvensjoner. Jeg vil påskynde å bifalle en slik prosess.
0 #24 Aud Gilde 15-07-2019 12:31
Tror ikke vi har nådd den grensen dessverre. Dessverre er det sånn at den nedre grensen flyttes stadig lenger ned etter hvert slikt utspill. Når et sånt utspill fra en justisminister tolereres, så flyttes grensen et hakk nedover, slik at neste uttalelse fra FrP hold blir enda grovere. Her burde Erna grepet inn og sagt at en sånn uttalelse er uforenelig med justisministerp osten og sparket han.
0 #25 Jan Paulsen 03-02-2020 07:42
Skremmende hvor vi i rike land mistet evnen til emati. Men det vi ser av lidelse og flykninger i dag er ingeting i forhold til hva våre etterkommere skal få. Om noen år frem i tiden vil vi få klima flykninger i hopetall. Sult krig og pandemier vil prege europa. Det vil vi i vestlige rike land være selv skydig i. Da er jeg heldig vis død . Våre små barn vil slite i fremtiden.

Legg til kommentar