Innvandrere, antirasisme

Norge straffer en syk, avmagret fireåring fordi moren hans gjorde en stor feil

Norge straffer en syk, avmagret fireåring fordi moren hans gjorde en stor feil

Etter krigen ble de kalt tyskerunger, nå blir de kalt IS-barn. Til felles har de at de er uskyldige, men likevel blir behandlet som mindreverdige mennesker, sier Guri Waalen Borch. Les hennes artikkel:

"I Al-Hol-leiren i Syria befinner det seg en liten gutt på fire år som mange i Norge nå mener noe om. Det er nå omtrent 70 000 mennesker i leiren, de fleste av dem barn. Røde Kors’ lege og kirurg Kari Schrøder Hansen har fortalt Vårt Land om 46 graders varme og mange barn med diaré. Hun forteller at varmen tar liv. Det er mangel på mat, vann og helsehjelp.

Jeg har lest kommentarfelt, og mange som uttaler seg om gutten avslører at de gjør det uten kunnskap om hans og de andre norske barnas situasjon. De vet svært lite om moren til den lille gutten og hans lillesøster på to år, eller hvor alvorlig guttens sykdom er. De tror at Røde Kors eller annet medisinsk personell i leiren kan gi gutten den medisinske oppfølgingen han trenger. De har ikke fått med seg at han stadig går ned i vekt, trenger daglig oppfølging og tverrfaglig team. De vet ikke at Røde Kors ifølge NRK innstendig har bedt om at gutten skal hentes til Norge. De har kanskje heller ikke sett morens bønn om hjelp i et klipp på nrk.no, eller hørt hva hun har sagt om hvordan hun havnet i Syria og hvor mye hun angrer. De vet svært lite om hva hun har gjort, det vet ingen av oss.

Norske myndigheter derimot, vet hvor ille det er fatt med gutten, for de har ifølge NRK fått en sakkyndig vurdering fra professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus, hvor han skriver at gutten bør få adekvat behandling umiddelbart. Noe annet vil være svært kritisk for hans videre utvikling dersom han har sykdommen cystisk fibrose. En lege i Syria vurderte i 2017 at han har denne sykdommen.

De fleste som skriver vet ikke at de kurdiske myndighetene som kontrollerer leiren ikke vil slippe barn ut derfra uten sine mødre. De vet eller bryr seg ikke om det flere psykologer påpeker, at det kan være direkte skadelig for et lite barn som allerede har hatt traumatiske opplevelser å skilles fra den personen som representerer deres eneste trygghet og forutsigbarhet: Barnets mor. «Å skille dem er verken tilrådelig eller mulig å forsvare ut fra et faglig ståsted», har professor og psykologspesialist Atle Dyregrov uttalt til Dagsavisen.

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup formulerer det slik i VG: "Det vi (..) vet, basert på omfattende psykologisk kunnskap og erfaring, er at barn som skilles fra sine omsorgsgivere i en krisesituasjon, settes i betydelig risiko. Barn kan bli traumatisert og utvikle en rekke vansker, særlig dersom barnet allerede er sårbart på grunn av tidligere belastninger. For noen av disse barna, er mor kanskje den eneste kilden til omsorg og beskyttelse de noensinne har kjent."

Noen tror også at fireåringen har en far som enda er i live, vet ikke at også han var norsk statsborger og at han nå er død.

Det er mange som mener mye de ikke vet noe om. Frps Jon Helgheim går spesielt langt påTwitter. Helgheim sier at han ofrer gutten for å unngå «innbyggerens død». Han hevder indirekte at noen i Norge vil dø om gutten, hans lillesøster på to år og deres bønnfallende mor hentes til Norge. Dette er ikke noe annet enn ekstreme spekulasjoner, og han snur virkeligheten på hodet. Hva er det vi vet? Vi vet at gutten er alvorlig syk, ikke får adekvat behandling, og at han kan dø.

Dersom norske myndigheter ikke løfter en finger for å hente dem hjem, kan norske myndigheter de facto få noens død på samvittigheten."

Kommentarer   

-1 #1 Thor Fredrik Hoff 12-08-2019 10:34
Moren har foreldreretten. Det er ingen tvil om det. Moren har valgt å tilslutte seg en ulovlig terrororganisas jon og har deltatt i denne. Hun er henfallen til straff om hun kommer hjem og vil havne i fengsel.I forhold til sine barn har hun vært uansvarlig og vil vel miste foreldrerettigh eten om hu blir dømt. Som uegnet å være forelder.
Stakkars barn!
0 #2 Bjørn Bjøro 12-08-2019 20:11
Det er bra at Venstres Abin Raja har snudd og går mot sin egen statsminister. Jeg håper at Erna Solberg etter hvert også snur. Det framstår som rimelig opplagt at denne gutten vil dø om han ikke får komme til Norge, og han må selvsagt komme med sin mor.

Jeg har i Vårt Land påpekt at alle IS-barna må få komme hjem, og de må få komme med sine mødre.

Det er selvsagt at norske myndigheter vil vurdere de strafferettslig e spørsmålene for mødrene. Men hensynet til barna må veie tyngst. De er uansett uskyldige. Selv om mor varetektsfengsl es, kan barna være sammen med mor; det er vel kjent at det kan være substitutt til ordinære fengsler, for eksempel at de kan være sammen i leilighet ned restriksjoner. Og selv om mor skulle dømmes til flere års fengsel, kan kriminalomsorge n for eksempel bestemme at straffen sones ved at mor må overnatte i leilighet sammen med barna. Jeg har selv sett dette blitt brukt i sak med flere års straff.

Barnevernet må selvsagt vurdere både omsorg og foreldrerett, og det er til slutt domstolene som tar beslutningen om saken går videre i systemet. Men med bakgrunn fra arbeid i barnevern vil jeg advare mot å straffe uskyldige barn ved å skulle legge press på barnevern til å opptre til skade for barn. Barnevern må ta hensyn til barn og familietilknytn ing, og SKAL gjøre det som tjener barnets langsiktige interesse. Da må hevnmotiv legges til side.
-2 #3 Marianne Haslev Skånland 13-08-2019 07:59
Helt riktig å se parallellen med vår selvrettferdige behandling av "tyskerungene" og "tyskertøsene" i sin tid. En fra FrP, det er mulig det var Jon Helgheim, dømte i et tv-innslag opphisset disse mødrene som uegnet til å ha sine barn hos seg.

Så han tror vel det går så bra, da, med barn som det selvgode norske folk gjennom det selvtilfredse barnevernet dømmer til å berøves sine foreldre. Virkeligheten er en annen. Slik behandling av både barn og mødre vil ikke usannsynlig gjøre barna forurettet når de vokser til, kanskje til å utvikle fiendtlighet nettopp overfor det norske samfunn som krenker deres kjærlighet og lengsel etter sin egen mor, full av feil som hun er.

Ja, mødrene må gjennom en rettslig prosess, og eventuelt få en fengselsstraff. Men i tillegg til soning samtidig som barnet får holde kontakten med moren, så eksisterer det vel besteforeldre eller annen slekt i Norge som barnet kan bo hos mens moren soner? Eller skal Helgheim & co fordømme også besteforeldrene som ufyselige og uverdige til å ha med sine barnebarn å gjøre?

Litt av en overtro om barn, herr Helgheim – midt i 'smørøyet' av regjerende miljødeterminis tisk psykobabbel, som tror barn er utenkende og ufølende planter som vi kan plante om og plassere etter behag, og som da vil bli så problemfri nordmenn, så??
-1 #4 Kjellaug Myhre 14-08-2019 03:04
At en så sentral politiker som Jon Helgheim kan skrive det han gjør her, fyller meg med angst og skam. Angst for utviklingen av et samfunn - vårt! - der kynismen er ledetråden hos våre topp-politikere . Skam for å være borger av et land der empati, medmenneskeligh et, solidaritet er blitt fremmedord., ja, FY-ord. Jon Helgheim, ved å skyve ansvaret over på kurderne, som forsøker å finne en løsning tross sin egen fortvilte situasjon, er det nettopp du og dine likesinnede som får det moralske ansvaret for at gutten dør. På samvittigheten får du selvsagt ikke guttens tragedie. Når det gjelder disse tragediene har du vist gang på gang at du er samvittighetslø s. Bevisst har regjeringen trukket denne fortvilte saken i langdrag.Den forsøkte til og med å misbruke et spørsmål om statsborgerskap for å vri seg unna ansvaret. Eller er det virkelig mulig at man har et justisdeparteme nt som ikke er klar over at ethvert barn født av en norsk mor automatisk er norsk statsborger? Ta ansvar, Erna! Barna og deres mødre ER et norsk ansvar. Desto mer forferdelig dere gjør det for disse menneskene, desto større er risikoen at dere, den norske regjering, er hovedansvarlig for å skape nye terrorister,ska kk-kjørte, ødelagte, ikke fordi de er "onde", men fordi det massive sviket Norge med åpne øyne påfører dem, ødelegger dem.I verdensskala skapte Bush uendelige mengder terrorister med sin "war against terror", sitt Guantanamo, sine massive og groteske tortursystemer.
Thor Fredrik Hoffs innlegg er tuftet på en blanding av uvitenhet og udokumenterte påstander som brer om seg med rekordfart i denne "debatten", og som umuliggjør noe som helst nivå av saklighet. Saltet med dagens mest kvalmende krokodilletårer : Stakkars barn! Ja, stakkars barn,Thor Fredrik Hoff! Stakkars barn som er borgere av et land hvis politikere ikke tar det ansvaret som påhviler dem.
-1 #5 Bjørn Bjøro 14-08-2019 07:52
Jeg ser av Aftenposten i dag at 16 tidligere statsråder fra seks partier krever at regjeringen henter norske barn i Syria hjem til Norge. Ifølge Politiets sikkerhetstjene ste (PST) befinner det seg rundt 40 norske barn i Syria. Blant politikerne er tidligere statsråder fra Venstre og fra KrF, inklusive tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.Da bør nåværende statsråder fra KrF følge opp og legge press på statsminister Erna Solberg. En tidligere statsråd fra Høyre er også med på oppropet, og dette gir det ikke mindre tyngde.

Det påpekes korrekt at forholdene i flyktningeleire n nord i Syria er så dårlige, og helsetilstanden så svak for flere, at det er sannsynlig at i alle fall barn vil dø hvis de ikke kommer seg ut, kanskje også mødre.

Fra statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdeparte mentet er svaret at det er uaktuelt å hente barn og mødre hjem til Norge, og han skylder på sikkerhetsmessi ge og juridiske spørsmål. For ham synes det bedre med viten at uskyldige norske barn skal dø.

De juridiske spørsmålene kan løses. De er ingen unnskyldning. Det er riktig at det er sikkerhetsmessi ge spørsmål om mødre og barn kommer til Norge, men de er ikke uhåndterlige, de vil kreve ressurser og oppfølging. Men han velger å glemme de sikkerhetsmessi ge utfordringene det vil være ikke minst til de barna som vil overleve i Syria, å vokse opp med hat til Norge som sviktet dem. Når de blir voksne er mulighetene betydelige for at det kan legge grunnlag for terror mot norske interesser og Norge. De sikkerhetsmessi ge utfordringene er langt mindre om barna og mødrene kommer under kontroll og oppfølging i Norge. Andre land har forstått poenget, men statssekretæren later i alle fall som han ikke vil forstå.

Det er på høy tid at Erna Solberg rydder opp i eget regjeringsreir og ikke med viten og vilje svekker vår langsiktige sikkerhet og i tillegg lar uskyldige barn dø.

Og hun vet at vi kan takle barns situasjon i Norge. Fem foreldreløse barn ble hentet hjem fra Syria. De tilhører en bydel i Oslo, og det har vært en stor dugnad med ressurser fra flere bydeler og den sentrale barnevernsetate n jeg jobbet i, Barne- og familieetaten. Det er utfordrende, det krever godt og konstruktivt barnevern, fra psykiatri og fra andre hjelpere, men det er fullt mulig.
+1 #6 A. Kristoffersen 14-08-2019 10:20
Man må være realistisk. Disse IS-ungene har blitt hjernevasket og oppdratt av verdens verste terrorister. Det eneste de har lært, er at de skal hate oss.

Så hvis noen vil plassere sine barn i klasserom med disse IS-ungene, så har de enorme psykiske problemer. Hvis jeg hører ett ord om at en IS-unge skal plasseres på skolen mine barn går på, så reiser jeg rett til skolen og henter barna. Og de kommer ikke tilbake. Det kan jeg garantere. Faktisk så kan jeg garantere at mine barn aldri kommer til å oppholde seg i samme rom som IS-barn.

I en lysrosa tegneserieverde n så hadde det vært mulig å være snill mot alle hele tiden. Men vi lever i den virkelige verden. Det er en stygg verden og man må gjøre det man må gjøre for å overleve. Og man må gjøre det man må for å beskytte ungene sine. Hvis en håndfull IS-unger må dø i en ørken i Syria for at mine barn skal være trygge, så foretrekker jeg at de dør i ørkenen. Helst idag. Jeg er 100% komfortabel med det. Slik alle norske foreldre burde være.
-1 #7 Bjørn Bjøro 14-08-2019 15:38
Til A. Kristoffersen:
Tidligere barneombud, Reidar Hjermann, psykologspesial ist og i psykologforenin gens menneskerettsut valg, har påpekt at små barn neppe er ideologisk skadet. Blir de tvunget til å vokse opp under uverdige forhold i Syria, ja da kan de bli ideologisk skadet.

Hvis du velger at dine barn ikke skal gå på skole, må du selv ta konsekvensene av det. Ditt uttrykte hat til andre barn virker ikke bra når det gjelder hvordan dine egne barn har det og formes.

Kanskje du selv skulle sende bekymringsmeldi ng til barnevernet angående dine egne barn?
-1 #8 Thor Erling Knædal 16-08-2019 20:26
Det er altså bare Russland, som eneste land, som har hentet hjem alle sine "is barn" , med mødre, fra Syria..
Noen land har hentet noen få stykker, langt fra alle ..
Hva sier så det om vestens holdning til rettigheter som enhver borger skal ha.
Og hva sier det om Russland..
De som er stemplet som versting på nær sagt alle områder, viser seg å være de beste til tider...
+1 #9 Iversen L. 03-10-2019 10:09
Så moren meldte seg inn i verdens verste terrorsekt. Og moren tok ikke vare på sønnen sin. Og det er Norge sitt ansvar???

Når ble det vårt ansvar å ta oss av utenlandske barn som foreldrene ikke tar vare på? Når ble det vår feil at foreldre i en ørken i Syria dreper sine egne barn? Som dere selv sier, moren gjorde en stor feil. Og nå må hun håndtere den feilen selv. Det nytter ikke å skylde på Norge og late som om man er et offer. Man hjelper ikke folk som ikke vil hjelpe seg selv. Det lærer man da på barneskolen.
0 #10 Aslak Eilersten 16-01-2020 11:44
Norge straffer ikke ungen, det er det moren som gjør. Moren har tatt sine valg og nå må hun og ungene betale for det.

Hvorfor er alt bestandig Norges feil? En pakistaner tvinger ungene sine inn i en terrorsekt i Syria, og det er Norges feil??? Det er ihvertfall ikke min feil, det vet jeg sikkert. Hvis det finnes nordmenn dumme nok til å ta på seg ansvaret for noe de ikke har noe med, så får de gjøre det. Men hold resten av oss utenfor, dette er deres problem. Ikke vårt. Og det er umulig å hjelpe folk som ikke vil hjelpe seg selv. Det er regel nummer 1 når man skal hjelpe noe; hvis du ikke vil hjelpe deg selv, så kan du råtne i en ørken. Det er helt greit for min del, rett skal være rett. Jeg støtter ikke terrorister. Disse folkene erklærte krig mot hele vesten og Norge. Og nå skal vi hjelpe dem fordi det er så synd på dem?? Dere er jo gale, har aldri sett maken til idioti.

Legg til kommentar