Innvandrere, antirasisme

Ja, vi kan klare det! Vi kan redde små barn fra å dø

Ja, vi kan klare det! Vi kan redde små barn fra å dø

Klokt budskap fra Guri Waalen Borch:

"Al Hol-leiren og andre leire i Syria tilbyr ikke levelige forhold. For barna er det ekstra alvorlig. Hver eneste dag de lever i dette er skadelig- ikke bare her og nå, men for deres videre utvikling. Det som skjer nå, er sakte ødeleggelse av noen av våre yngste små.

Det mangler ikke på tilbud om å hjelpe de norske barna og mødrene deres hjem. Røde Kors og Redd Barna har sagt det ikke er vanskelig, men at det vil bli stadig vanskeligere om norske myndigheter ikke handler nå. Kurderne som vokter leiren, ønsker at Norge henter sine borgere hjem. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt Norge om å ta ansvar for sine borgere. Norske myndigheters passivitet er rive-seg-i-håret-frustrerende, uforståelig, kald, vond, umenneskelig, kunnskapsløs, og den ignorerer barns og menneskers iboende og ukrenkelige rettigheter.

Ifølge målinger er det flertall i folket for å hente barn og mødre hjem. Skal vi få det til å skje, må vi vise at vi ikke godtar regjeringens passivitet og lovbrudd. Du kan begynne med å spre dette innlegget- eller et av de uendelig mange andre som påpeker de barnefaglige, etiske og juridiske perspektivene. Vi må like, dele og kreve. Du kan begynne her og nå!, skriver hun blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Ja, vi kan klare det! Vi kan redde små barn fra å dø

Av Guri Waalen Borch‎ 

Al Hol-leiren og andre leire i Syria tilbyr ikke levelige forhold. For barna er det ekstra alvorlig. Hver eneste dag de lever i dette er skadelig- ikke bare her og nå, men for deres videre utvikling. Det som skjer nå, er sakte ødeleggelse av noen av våre yngste små.

«Mamma er hos deg, ikke vær redd». Letta Tayler fra Human Rights Watch skrev i oktober om en tysk mor i Al Hol som prøvde å berolige sitt livredde barn (min oversettelse fra engelsk): «De kommer ikke til å skyte oss, vennen min. Mamma er her hos deg, ikke vær redd.» Hun nesten hvisket det fram, men sønnen sluttet likevel ikke å klynke. Den norske moren til to barn på fem og tre år forteller også i podcasten «Det svarte flagget» at hun må trøste og berolige, at den alvorlig syke sønnen blir så redd at han får panikkanfall. Hun tror ikke han vil klare seg om hun ikke er der for å trøste han. Han kjenner ingen andre voksne, har ingen andre han er trygg på.

Norges fremste psykologer støtter hennes oppfatning.

«Vi kan ikke rykke disse barna vekk fra mødrene sine. De er trygghetsbasen der barna er nå. Tilknytningsbåndene mellom barn og foreldre er sterke. Å skille dem er verken tilrådelig eller mulig å forsvare ut fra et faglig ståsted», sa psykolog og professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen Atle Dyregrov til Dagsavisen 5. juni.

Røde Kors har stått klare Det mangler ikke på tilbud om å hjelpe de norske barna og mødrene deres hjem. Røde Kors og Redd Barna har sagt det ikke er vanskelig, men at det vil bli stadig vanskeligere om norske myndigheter ikke handler . Kurderne som vokter leiren, ønsker at Norge henter sine borgere hjem. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt Norge om å ta ansvar for sine borgere. Norske myndigheters passivitet er rive-seg-i-håret-frustrerende, uforståelig, kald, vond, umenneskelig, kunnskapsløs, og den ignorerer barns og menneskers iboende og ukrenkelige rettigheter. Det er som om Erna Solberg stod tre meter unna et alvorlig sykt barn og sa:

“Jeg velger å ignorere hvor vondt du har det, for moren din har gjort noe jeg mener fratar henne og dermed også deg alle menneskerettigheter. Jeg vil ikke gjøre noe for å hjelpe deg, selv om jeg vet at det krenker alle de lover som skal beskytte deg, inkludert Norges grunnlov. Jeg ville kanskje ikke brukt de ordene som står i Grunnloven om jeg skulle skrive den selv.“

Alle er like for loven? En ting er barnekonvensjonen, hva sier vår egen grunnlov? Norske statsborgere kan ikke nektes tilgang til riket. Det har likevel skjedd. Utenriksdepartementet har aktivt motarbeidet slik tilgang gjennom å nekte å utstede utreisedokumenter. Jurist Mona Martnes påpeker i sin doktorgrad følgende, gjengitt i VG: «Barna har rett til retur til Norge etter Grunnlovens §106; Norge er pålagt å sikre deres menneskerettigheter etter §92; prinsippet om at «barnets beste» alltid skal ha forrang sikres ved §104; og barn er beskyttet mot «usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling» ved §98.» Alle er like for loven, står det i Grunnlovens §98. Regjeringen har imidlertid laget seg et ulovlig unntak fra loven.

Thorbjørn Jagland, som på det tidspunktet var generalsekretær i Europarådet, påpekte i Dagsavisen den 15. august at mødrene etter Grunnlovens §95 har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Det er ingen slike muligheter i Syria, det betyr at norske myndigheter er forpliktet til å oppfylle denne rettigheten -fordi de er norske borgere. Denne retten er også nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vi kan redde barna UDI endret nylig på et rive-seg-i-håret-frustrerende, uforståelig, kaldt, vondt, umenneskelig og kunnskapsløst vedtak som ville ha ødelagt en seks måneder gammel babys bånd til sin egen mor. Moren skulle utvises fra Norge, men dette ble stoppet på grunn av et stort engasjement blant folk som deg og meg.

Ifølge målinger er det flertall i folket for å hente barn og mødre hjem. Skal vi få det til å skje, må vi vise at vi ikke godtar regjeringens passivitet og lovbrudd. Du kan begynne med å spre dette innlegget- eller et av de uendelig mange andre som påpeker de barnefaglige, etiske og juridiske perspektivene. Vi må like, dele og kreve. Du kan begynne her og nå!

Kommentarer   

-1 #1 Kari Angelique Jaquesson 25-11-2019 22:29
"sakte ødeleggelse av noen av våre yngste små" - men ingen sympati for alle de syriske barna som Norge via sanksjoner gjør sitt beste for at skal sulte, fryse, ikke få medisiner. 95% bor i frie Syria, men her skal alle lide om USA, EU og Norge får viljen sin.

Enhver som ikke protesterer mot sanksjonene driver falsk spill og setter noen barn høyere enn andre. Det er stygt å være vitne til.

You have no rights to post comments