Innvandrere, antirasisme

I morgen stiller vi i Oslo Tingrett

I morgen stiller vi i Oslo Tingrett

I morgen formiddag kl. 10.00 starter rettsprosessen mot Gunnar Stålsett i Oslo Tinghus. Tidligere biskop Gunnar Stålsett erkjenner at han har gitt jobb til den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle. Hun har levd i Norge i over 20 år, og vårt land er også blitt hennes land.

Lovbruddet Stålsett erkjenner mener påtalemyndigheten skal straffes med 45 dagers ubetinget fengsel.

– Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning. Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sa Stålsett til avisa Vårt Land.

Lula er bare en av over 3.000 mennesker som lever på utsiden av vårt storsamfunn. De får ikke lov til å jobbe, ha bankkort eller tilgang på helsehjelp i Norge.

Jeg har utfordret Tingretten på maksimal tilgjengelighet. Rettssaken, som skal vare en time, gjennomføres i Tinghusets største tilgjengelige sal (nr. 227) med plass til 80 tilhørere. Samtidig skal lyd og bilde overføres til sal 127 i første etasje.

La oss stå skulder til skulder med Stålsett og hans kamp for ureturnerbare asylsøkere. 230 stykker har - så langt - sagt de kommer. La det bli trangt i Tinghuset. Men kom senest kl. 0930 pga køer i sikkerhetskontrollen.

Ta med faner, flagg og godt humør!

Kommentarer   

+2 #1 Angelique Tangen 18-12-2019 07:28
Vi må og skal stille opp! Først og fremst for prinsippene om rettferdighet og menneskelighet så for å sende signal om at loven må representere disse prinsippene! Til slutt stiller vi opp for Stålset og kvinnen som nåværende lov ikke beskytter!
0 #2 Angelique Tangen 18-12-2019 07:38
Vi skal stille opp først og fremst for demokratiets grunnprinsipper : rettferdighet og menneskelighet så for Stålset som med sin handling retter oppmerksomhet mot en lov som bryter nettop disse demokratiske prinsippene.
0 #3 Kirsten Sannes 18-12-2019 09:20
En livstrett gammel Gud forkynte engang ti negative bud.
Profeter nemmed dem med bange blikk
gikk ut blandt folk og hevdet ;
Du skal ikke
Jeg tror der følger med menneskekall
et eneste bud der sier
DU SKAL
Fritt etter Piet Hein
0 #4 Ragnar Hertzberg 18-12-2019 17:12
Det er all mulig grunn til å støtte Stålsett!Den 1. januar 2004 ble det innført flere innstrammingsti ltak på utlendingsrette ns område. For å effektivisere statens innvandringsreg ulerende politikk, ble det innført ny praksis for asylsøkere med endelig avslag. Overfor dem som myndighetene ikke klarer å returnere til hjemlandet, ble det innført kutt i sosiale ytelser. De som etter myndighetenes definisjon ikke selv aktivt bidrar til frivillig retur, ble fratatt all økonomisk støtte, dette på samme tid som ordningen med midlertidig arbeidstillatel se opphørte. Gruppen mistet også adgangen til å bo i asylmottak, og ble ved tvang kastet ut fra mottakene. Slik ble mennesker satt på gaten uten at myndighetene hadde noen plan om hva man skulle gjøre dersom de faktisk ikke reiste ut av landet. Mange av dem som ble rammet av den nye praksisen har bodd i Norge i flere år. De har arbeidet på midlertidig arbeidstillatel se og vært godt integrert i samfunnet.

Det er denne gruppen som har blitt definert som «ureturnerbare asylsøkere». Dette er en fellesbetegnels e på asylsøkere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, og som myndighetene ikke klarer å sende tilbake til hjemlandet. Selv om det er et folkerettslig prinsipp at ethvert land har plikt til å ta imot egne borgere, er det ikke alle land som etterkommer denne plikten.

Eksakt hvor mange ureturnerbare asylsøkere det er i Norge vinteren 2006 er usikkert, men det anslås et antall omkring 700. Tallet er stadig stigende.
Årsakene til at de ikke kan returnere til hjemlandet er mange. Noen hevder å ha en identitet som norske myndigheter betviler. Andre har ikke mulighet for å oppdrive de nødvendige identitetspapir er. En grunn kan være at hjemlandet ikke har noen sentral statsmakt som organiserer dette. Somalia og Irak er eksempler på land hvor sentralmakten for en tid har opphørt å eksistere. Gjenoppbygging av infrastrukturen er i gang, men tar tid. Land som Etiopia, Eritrea, Iran og Cuba tar ikke imot personer som ikke returnerer frivillig, eller som har oversittet returfristen. Andre motsetter seg retur med den begrunnelse at det er farlig for dem å returnere, og at myndighetene dermed tar feil i sine vurderinger.
0 #5 Frifinnelse. Loven må endres! 18-12-2019 23:17
Inger Fjeldbraaten
0 #6 Gunnar Kormeseth 19-12-2019 13:52
Hva med støtteerklæring fra folket, 10 øre fra hver?

Legg til kommentar