Innvandrere, antirasisme

Oslo kommune med handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger

Oslo kommune med handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger

Nå foreligger utkast til handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger. Målet med handlingsplanen er å forebygge og begrense skade forårsaket av hatefulle ytringer og holdninger motivert av hat, frykt og beskyttelse av eksisterende privilegier. Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi. Alle som bor i Oslo har et ansvar for å forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger.

Tiltakene i handlingsplanen er samlet under tre strategier:

- Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger

- Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger

- Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger

Handlingsplanen skal mobilisere kommune, kunnskapsmiljøer og sivilsamfunn til en felles koordinert innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Kommunen har ytringsfrihet og et selvstendig handlingsrom til å gjøre sine verdier tydelig og synlig. Handlingsplanen vil gi et tydeligere mandat for kommunens ledere og ansatte til å arbeide mot hat, fordommer og diskriminering. En felles plan skal gjøre det lettere å se problemer og virkemidler i sammenheng, og sikre en mer koordinert og robust oppfølging av tiltak.

Du kan påvirke hvordan den endelige planen blir seende ut. Høringsinnspill kan sendes innen 7. mai til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommentarer   

0 #1 Sissel Brandshaug 30-04-2021 08:52
Strategiene er dekkende og jeg ønsker denne planen velkommen! Skal sjekke ut Utkast og kunnskapsgrunnl ag etter hvert! Det er sikkert bra det også!
0 #2 U N Student Association Norway 09-05-2021 12:31
Først og fremst ønsker vi å takke for muligheten til å bidra med våre tanker til så viktig handlingsplan.
Handlingsplanen har nå vært på høring i det nasjonale styret og i vårt lokallag i oslo.

INNSPILL:
Når skolebarn i Oslo lærer om FNs Bærekraftsmål, mener vi i FN-Studentene at det er viktig å ikke bare snakke om verdensomfatten de temaer, men også vise barna hvordan bærekraftsmålen e gjelder i deres samfunn og i deres dagligliv her i Oslo.
Dette mener vi er noe kommunen kan oppfordre skolene til å implementere etter denne handlingsplanen .

Vi mener også at kommunen må jobbe med å tydeliggjøre hvorfor diskriminering og hatefulle ytringer faktisk ikke er bærekraftig for samfunnet. Dette er et ganske konkret tiltak vi mener kan implementeres i læring på skolen, kursing i arbeidslivet men også gjennom holdningskampan jer som berører hele kommunen. Oslo kommune må benytte muligheten den har gjennom utdanning, kursing og kampanjer til å ikke bare fokusere på hva diskriminering og hatefulle ytringer er, men også hvordan det blir til, og hva det gjør med oss som enkeltmennesker og samfunn.

FN-Studentene mener også at kommunen må legge mer vekt på språk i handlingsplanen . Språket vårt - hvordan vi formulerer oss og hvilke ord vi bruker i dagliglivet for å uttrykke oss har utrolig stor makt. Derfor mener vi det er viktig å skape mer bevisstgjøring rundt hvordan vi snakker til hverandre og verdien i ordene vi bruker, slik at vi kan unngå ubevisst diskriminering.

FN-Studentene mener Oslo kommune må ta mer ansvar til segregeringen som skjer i samfunnet vårt gjennom blant annet byplanlegging. Vi trenger konkrete og effektive tiltak som kan skape et mer inklusivt samfunn hvor alle våre innbyggere føler seg som en del av fellesskapet, og ikke som en del av et oss eller et dem.

Vi mener også det burde settes ned et kontrollorgan eller utvalg for å passe på at kommunen faktisk handler etter planen og oppnår de målene som er satt.

SPØRSMÅL:
Vi i FN-Studentene Oslo lurer på om Oslo kommune kan se eller kan sette en grense mellom hva som er ytringsfrihet og hva som er hatefulle ytringer og diskriminering?
Vi mener at det er viktig at vi som samfunn kan definere disse begrepene og vite hvordan vi skal ta stilling til dem.

Tilslutt mener vi at dette var en meget god handlingsplan som fortjener medias oppmerksomhet.

Ved å snakke høyt om denne handlingsplanen viser ikke bare Oslo kommune en nulltoleranse for diskriminering fog hatefulle ytringer men også konkrete tiltak kommunen skal gjennomføre for å øke bevisstgjøring og minste diskriminering og hatefulle ytringer.

Og dersom kommunen ønsker å videre med ideen om en holdningskampan je, blir vi gjerne med!

Med Vennlig Hilsen,
President i FN-Studentene Norge,
Samantha Jørgensen

Legg til kommentar