Innvandrere, antirasisme

Flyktninger og asylsøkere: Et solidarisk ja fra Oslo

Det er svært viktig at Oslo støtter opp under den nasjonale flyktningepolitikken, og bidra til at vi får flyktninger og asylsøkere ut av mottakene.  (IMDI) har anmodet om at Oslo kommune solidarisk tar i mot sin andel i 2008: 480 flyktninger, hvorav 30 mindreårige asylsøkere. I bystyret foreslo SV og Arbeiderpartiet at Oslo selvsagt – på linje med andre kommuner - skal si ja til det antall flyktninger Staten har anmodet Oslo å ta imot, men det borgerlige bystyreflertallet; Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sviktet.Det er leit når bystyreflertallet her svikter, og slik sett undergraver norsk flyktning- og asylpolitikk, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.


Flyktninger og asylsøkere: Et solidarisk ja fra Oslo
Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

”Norsk kommuner bør ikke ha noen egen og splittende utenrikspolitikk, men støtte opp om den utenrikspolitikken som nasjonale organer former”, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, da bystyret i sin tid diskuterte et forslag om boikott av israelske varer.

Dette kan jo være et logisk standpunkt. En sentral del av norsk utenrikspolitikk er også de internasjonale forpliktelser Norge påtar seg, i et tett samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger, for å ta i mot og bosette flyktninger og asylsøkere. Norge skal hjelpe dem som trenger nødhavn eller må flykte på grunn av krigens redsler eller politisk forfølgelse.

Staten tar disse i første omgang i mot til statlige asyl- og flyktningemottak, men under den klare forutsetning at de snarest mulig skal utplasseres i kommunene. Mottakene er et lite egnet sted for langvarig opphold, - særlig når det gjelder barn.

Dette krever at landets kommuner lojalt ”støtter opp om” den nasjonale politikken. Staten, ved Integrering og mangfolddirektoratet (IMDI) har anmodet om at Oslo kommune solidarisk tar i mot sin andel i 2008: 480 flyktninger, hvorav 30 mindreårige asylsøkere. I bystyret foreslo SV og Arbeiderpartiet at Oslo selvsagt – på linje med andre kommuner - skal si ja til det antall flyktninger Staten har anmodet Oslo å ta imot, men det borgerlige bystyreflertallet; Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sviktet.

Fra SVs side mener vi det er svært viktig at Oslo støtter opp under den nasjonale flyktningepolitikken, og bidra til at vi får flyktninger og asylsøkere ut av mottakene. Det er leit når bystyreflertallet her svikter, og slik sett undergraver norsk flyktning- og asylpolitikk.

(Aftenpostens aftennummer 16. jan. 2008)

You have no rights to post comments