Innvandrere, antirasisme

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurser

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurserI ett år har ni seniorer i Bergen kommune hatt fri fra sin ordinære jobb for å arbeide med fritidsinteressene sine. De har vært med i Bonustidsprosjektet, hvor man i stedet for å ta ut AFP får bruke 20 prosent av arbeidsuken til å jobbe med noe man brenner for – dersom det kan brukes i kommunens tjenester. Et klokt prosjekt.

Les mer

Rettighetene til papirløse migranter må styrkes!

Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere uttrykker bekymring for at forslaget til ny Utlendingslov ikke ser ut til å løse utfordringene som er knyttet til det voksende antallet papirløse migranter i Norge. Dette dreier seg både om humanitære utfordringer, og bedre og mer rettferdige legaliseringsordninger for papirløse migranter som har oppholdt seg lenge i Norge - spesielt barn, heter det bl.a. en uttalelse fra Flyktningsnettverket.

Les mer her

Kvotering eller anonyme søknader?

Kvotering eller anonyme søknader?Bystyrets finanskomite går inn for et prøveprosjekt der jobbsøknader til enkelte virksomheter i Oslo kommune anonymiseres. Bystyrerepresentant i SV, Ivar Johansen er ikke overbevist. Han mener ordningen kun vil fungere for dem som er født i Norge. Jeg tror dette blir halvveis, og at det i liten grad vil hjelpe. En svakhet er at for dem som ikke har vokst opp i Norge, vil det fremgå av CV-en med utenlandske skoler, sier jeg til Aften. Mitt alternativ har vært kvotering.

Les mer hos NRK

Det menneskelige racet

Det menneskelige racet Torsdag uttalte likestilling- og diskrimineringsombudet at Ali Farah faktisk ble diskriminert i Sofienbergparken i fjor. At han altså fikk en annen behandling enn oss andre, fordi han hadde en annen type hud.

Rasismen som fenomen, tanken om at visse hudfarger og fysiske kjennetegn er koblet til legning, sinnelag, intelligens eller egenskaper, kan brukes til én og bare én ting: Å berede grunnen for systematisk undertrykkelse. Når forskere og samfunnsdebattanter nå tar skritt i retning av å se «fordomsfritt» på begrepet, er det først og fremst en demonstrasjon av historisk kunnskapsløshet. Ali ble rammet av fordommer som finnes – rasisme – mot fenomener som ikke finnes, nemlig raser. Verre er det ikke, skriver Anders Heger i Dagsavisen.

Les mer

Det finnes bare hvite nordmenn ....

I en artikkel jeg hadde om ambulansesaken fra Sofienbergparken i VG 10. august i fjor brukte jeg bl.a. skrev:”Selv om ingen sa jævla nigger der og da, vet vi at dette ikkje ville skjedd med en hvit nordmann”.

På Demokratenes nettsider avlegges jeg i den sammenheng en visitt, hvor det bl.a. heter: "Så til I. Johansens andre uttrykk om hvite nordmenn. Jeg hevder at det finnes bare hvite nordmenn! Så Ivar Johansens uttrykk er smør på flesk. Er det ikke rasistisk, herr Johansen, at utlendingar må si fra seg sin etniske bakgrunn og nasjonalitet for å bli nordmenn når de kommer til Norge? Er deres opprinnelige opphav ikke bra nok? Men som sagt: Nordmenn er hvite!"

Jaja, er det nødvendig å si noe mer?

Les mer