Innvandrere, antirasisme

Bekymringsfull situasjon ved Tolketjenesten

Tolketjenesten som er underlagt Storbyavdelingen i Oslo kommune, har fått et budsjettkutt på omtrent 5 millioner som et ledd i at tjenesten skal gjøres selvfinansierende. Tolketjenesten har svart på dette kuttet med å gjøre flere av sine ansatte overtallige, noen nå i 2008, og flere er ventet overtallige i 2009. I tillegg må Tolketjenesten nå øke timeprisen opp til markedsnivå, for å spare. Ivar Johansen er bekymret for konsekvensene, og ber byrådet uttale seg om saken overfor bystyret.

Rasismefri sone i Oslo enstemmig vedtatt

Oslo bystyre vedtok onsdag at Oslo Rådhus skal være en rasismefri sone. Et 40-tall andre kommuner i landet har gjort det samme. Samtlige av kommunens etater og virksomheter skal etter tur utarbeide lokale arbeidsplaner mot hverdagsrasisme og nazisme.  Bystyret kaller dette en rasismefri-sone-stafett som skal få fortgang i planene om å fremme toleranse og åpenhet i kommunen. Det er ordfører Per Ditlev-Simonsen som har fått oppgaven med å sende stafettpinnen videre fra virksomhet til virksomhet. – Rasismefri sone er en aktiv solidaritetserklæring til det flerkulturelle Oslo, og en beskjed om at Oslo bystyre aktivt vil motarbeide fremmedfrykt, rasisme og etnisk diskriminering, sier SV's bystyremedlem, Ivar Johansen i en pressemelding torsdag. Johansen er en av initiativtakerne til handlingsplanen mot rasisme.

Les mer i Nettavisen

Rasismefri sone

- Rasismefri sone er en aktiv solidaritetserklæring til det flerkulturelle Oslo, og en beskjed om at Oslo bystyre aktivt vil motarbeide fremmedfrykt, rasisme og etnisk diskriminering, sier SV's bystyremedlem Ivar Johansen, en av forslagsstillerne. Allerede har et 40-talls kommuner og fylker vedtatt det samme. Herunder for eksempel Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Og bydel Gamle Oslo.

Bystyret kan ikke gjennom vedtak fjerne rasistiske og intolerante holdninger. Like lite som at en på nasjonalt plan løser dette ved forbud mot bestemte organisasjoner. Det er å ta toppen av isfjellet, uten å gripe hverdagsrasismen ved roten. Her må vi ha en massiv etisk og folkelig moblisering. Oslo kommune må være en drivkraft  i dette arbeidet, i et bredt samarbeid med alle gode krefter. Derfor er vedtaket om en snarlig kommunal tiltaksplan viktig.

Vår tids arvesynd

Pressen har gjort det til regel å oppgi etnisk bakgrunn til siktede og tiltalte i kriminalsaker. To rettsavgjørelser har idømt tilleggstraff fordi lovbryterne var av ikke-norsk opprinnelse. Det er på tide å kriminalisere denne fokuseringen på etnisitet, som etter min mening har blitt vår tids arvesynd, skriver Atta Ansari.

Les mer

Asylmottaksbarna må ut

I øyeblikket sitter det i norske asylmottak rundt 350 enslige, mindreårige, barn fra flyktninge- og krigsområder. Uten mor og far, og uten nær familie. Der har de sittet i måneder og - for flere - år, på tross av at alle erkjenner at det er særs viktig at barn blir sittende der for lenge. Målet at de skal være bosatt innen 3 måneder etter at det er gitt oppholdstillatelse.  Vi kan ikke fortsette krangelen mellom forvaltningsnivåer og kommunene. Da er det barn i krise som blir sittende med svarteper. SV har i Oslo bystyre har derfor foreslått en nasjonal dugnad hvor Oslo sier til landets kommuner: La oss finne løsningen sammen. Oslo går foran og tar sin andel: 50 barn, samtidig som vi utfordrer de andre storbyene til å ta sin andel (100 barn). Det gode eksempelets makt er ofte sterkt. Men bystyrets borgerlige partier sviktet da forslaget kom til avstemning i bystyret. 

På vei mot Ghetto-Norge

Når skoleklokka ringer ut og timen er slutt, begynner elevene å snakke urdu. Sånn beskrives situasjonen på Hellerud videregående skole på Tveita i Groruddalen i Oslo. På Hellerud skole er andelen elever med et fremmedspråk som morsmål økt fra tretti til åtti - fra 30 til 80 – prosent etter at Høyres kongstanke om fritt skolevalg ble innført i hovedstaden. Menge velgere ønsker frihet, mangfold, og fleksible løsninger. De aksepterer kanskje også forskjellene som følger med. I hvert fall inntil de blir synlige, eller ubehagelig påtrengende. Når besteborgerne på solsiden merker ubehaget fra ghettoens problemer, da reageres det. Men da er det kanskje for sent. Høyre-styret gjør Norge mer mangfoldig og fritt. Men også mer segregert og oppdelt, skriver Erling Kjekstad i Nationen.

Les mer