Papirløse: Bred støtte og kloke innspill fra organisasjoner

Papirløse: Bred støtte og kloke innspill fra organisasjoner"Kirkens Bymisjons erfaring er at for mennesker i marginale livssituasjoner, er muligheten til å ta lønnet arbeid, noe som har svært positiv innvirkning på den totale livssituasjon, ikke minst på menneskers psykiske helse."

"Barneombudet har mottatt informasjon om at gravide kvinner tidligere har blitt avvist ved helsestasjoner i Oslo, og at helsestasjonene har stilt spørsmål ved om kvinner og barn uten lovlig opphold har rett til oppfølging både før etter fødsel."

"Uansett hva foreldre gjør, er barn uskyldige i foreldrenes valg. Barn som er brakt til landet som små eller som er født i Norge, trenger at både lokale og statlige politikere og myndigheter legger deres beste til grunn i sin behandling av barn av foreldre med endelig avslag. Mange barn i slike familier kjenner ikke noe annet land, språk og kultur enn den norske, etter mange år i landet," skriver NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

Det var bred støtte og kloke innspill fra flere miljøer da bystyrets finanskomite onsdag startet behandlingen av Marianne Borgen og mitt forslag vedrørende "Verdig behandling av papirløse migranter." Finanskomiteen sluttbehandler 1. februar  sin innstilling til bystyret, og bystyret behandler forslaget 15. februar.

Fortell medlemmene av bystyrets finanskomite hva du mener
Les Kirkens Bymisjons innspill (pdf)
Les Barneombudets innspill (pdf)
Les NOAS sitt innspill (Word)

You have no rights to post comments