Minoriteter og arbeid: Moderat kvotering nødvendig

Minoriteter og arbeid: Moderat kvotering nødvendigI 2008 foreslo jeg for bystyret at "Byrådet utreder, og legger fram for bystyret, muligheten for at Oslo kommune gjennomfører forsøksprosjekter i utvalgte kommunale virksomheter med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn."

Men dette var for kontroversielt for den borgerlige flokken i bystyret, som fremmet og vedtok følgende alternative forslag: "Byrådet bes igangsette et forsøk der jobbsøknader anonymiseres for enkelte kommunale virksomheter."

Nå har Byrådet sendt fram notat bystyret, og Høyres finansbyråd legger inn et skikkelig spark på skinnleggen til sin Høyrekollega Bård Folke Fredriksen: "Jeg oppfatter det å sette i verk tiltak hvor potensielle ansatte må skjule sin identitet og anonymiseres, som et tilbakeskritt for en offensiv utvikling av vår toleranse som arbeidsgiver og mangfold på våre arbeidsplasser." Evalueringen viser at det ikke kan påvises positive resultater av betydning prosjektet med anonymiserte jobbsøknader.

Da er vi tilbake til utgangspunktet: moderat kvotering er nødvendig. Min bystyrekollega Ingvild Reymert har fremmet en interpellasjon til bystyret om temaet.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite
Les fra bystyrebehandlingen i 2008

Kommentarer   

#1 Helene Bank 31-01-2012 23:47
.....tenk om de blir integrert og lærer seg norsk - og kaller seg norske og slikt, hvor skulle det ende?
#2 AS 01-02-2012 13:23
Nedenfor ser du hvordan man gjør det i Oregon … I Norge pleier man ikke gå til sak for slike forhold, og jeg er heller ingen tilhenger av å bruke rettssystemet slik de gjør i USA, men det gir jo grunn til ettertanke. Argumentet om at det er penger å spare ved å gi folk anledning til å jobbe i ordinære virksomheter framfor skjermete arbeidsplasser burde heller ikke være utslagsgivende, men man jo godt nevne det. Det er hyllemeter med internasjonal forskningslitte ratur som viser hvor mye mer helse og livskvalitet funksjonshemmed e får ved å jobbe på en ordinær arbeidsplass, og hvor mye bedre effekt arbeidsrettet rehabilitering har når den foregår på vanlige arbeidsplasser framfor skjermete. Det finnes unntak, naturligvis, men tendensen er entydig.

disabilityrightsoregon.org/... /...

Oregon Class Action Lawsuit Filed Against Sheltered Workshops Advocates for individuals with developmental disabilities in Oregon have filed a first-in-the-US class action lawsuit challenging a state's failure to provide supported employment services to more than 2,300 state residents who are segregated in sheltered workshops. The lawsuit alleges that the individuals currently perform "mundane tasks, such as folding UPS bags."

The lawsuit charges state officials with violating the Americans with Disabilities Act and the Rehabilitation Act by "confining individuals with disabilities to segregated settings where they have little - if any - interaction with non-disabled peers. The workers are paid far below the state's minimum wage of $8.80 for doing "rote tasks that offer no training, no skills, and no advancement."

According to the suit, for more than a decade, lead plaintiff Paula Lane, 48, has had the same request: "Find me an outside job." Instead, she and 137 other people with disabilities package gloves or put parts into boxes on assembly lines in a noisy and crowded sheltered workshop. Over a 12-month period in 2010-11, she made a high of $.66/hour.Orego n currently spends $30 million a year supporting individuals with disabilities in workshops. The plaintiffs contend it would be much cheaper to fund programs that promote integrated, supported employment.

You have no rights to post comments