Ap og bystyreflertallet sviktet de papirløse migranter

Ap og bystyreflertallet sviktet de papirløse migranterDe papirløse vil ikke bare være passive mottakere av offentlige tjenester, men selv bidra til felleskapet gjennom å arbeide og betale skatt. Å kunne bli økonomisk sjølhjulpne er en del av dette med personlig verdighet.  Folk som blir brutt ned over tid ved å bli utestengt, umyndiggjort og passivisert utvikler lett depresjoner og psykiske problemer, sa jeg bl.a. da bystyret i går kveld behandlet Marianne Borgen og mitt forslag vedrørende verdig behandling av papirløse migranter.

En allianse av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte ned våre forslag. Jeg synes særlig det er skuffende at et parti som ellers høyt løfter faner om "arbeid til alle er jobb nr. 1" og paroler om internasjonal solidaritet, Arbeiderpartiet, i denne sammehengen svikter noen av Oslos aller mest sårbare mennesker.

Les fra bystyrebehandlingen
Les vårt forslag


Oslo bystyre 15. februar 2012
Ivar Johansen, SV

Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen. Verdig behandling av papirløse migranter

Ordfører,

Ingen mennesker er ulovlige.

De papirløse finnes i dag i ukjente, men betydelige antall, i alle europeiske land. Mennesker som av ulike grunner ikke returnerer til sine hjemland bl.a. på grunn av frykt for fengsling, tortur og i verste fall drap på bakgrunn av deres etnisitet, religion eller egen eller familiens politiske tilhørighet/virksomhet.

I årevis lever mange av disse i et juridisk og sosialt tomrom. Uten rettigheter til arbeid og utdanning representerer denne tilværelsen et stort problem ikke bare for disse menneskene selv, men også for samfunnet. Mange trekkes mot det svarte arbeidsmarkedet for å overleve. De utnyttes i dårlig betalte jobber, hvor vanlige spilleregler og arbeidervern ikke gjelder. En svart del av arbeidslivet utvikles, som - hvis det får voksne - også vil true rettighetene og lønnsnivået til andre arbeidstakere.

De papirløse vil ikke bare være passive mottakere av offentlige tjenester, men selv bidra til felleskapet gjennom å arbeide og betale skatt. Å kunne bli økonomisk sjølhjulpne er en del av dette med personlig verdighet.  Folk som blir brutt ned over tid ved å bli utestengt, umyndiggjort og passivisert utvikler lett depresjoner og psykiske problemer.

Barna er uskyldige i foreldrenes valg. Barn som er brakt til landet som små eller som født i Norge, trenger lokale og nasjonale politikere og myndigheter som legger deres beste til grunn i sin behandling av barn av foreldre med endelig avslag. Mange av disse barna kjenner ikke noe annet land, språk og kultur enn den norske.

Så ser jeg i finanskomitemerknader at flertallspartiene stresser veldig at de papirløse skal få akutt helsehjelp. Men enhver vet jo at den aller beste helsehjelp er å gi hjelp før det har kommet så langt at det blir akutt. Da kan det ofte være for sent. Særlig gjelder dette psykiske lidelser.

Dette bystyret – og Byrådet – henvender seg ofte til Staten for å påvirke den nasjonale politikken. Sånn skal det selvsagt være. Vi skal genuint sloss for byen innbyggere, også på saksområder hvor ansvaret ligger hos Staten.  Ingen har vel ment så mye om driften ved det statlige helseforetaket Oslo Universitetssykehus som Oslos helsebyråd. Ingen har vel i så liten grad innordnet seg – og utfordret - den nasjonale utdanningspolitikken som Oslos skolebyråd. Ja, i den saken vi her behandler er det endog slik at Fr. P mener bystyret skal be Staten opprette asyl- og flyktningemottak i andre deler av verden.

I mellomkrigstida ga Nansenpasset identitet og reisemulighet til opp mot en halv million statsløse flyktninger. Det reddet tusenvis av liv. Vi må få på plass et regelverk i Nansenpassets ånd. Det vil kunne gi mennesker tilbake identitet og verdighet. Da kan vi leve opp til Nansens motto: Politikk er praktisk nestekjærlighet.

Disse bor i vår by, og jeg mener vi ikke har lov til å overse den uverdige livssituasjon de lever under.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev

Kommentarer   

#1 Jon-Øivind Storaker 16-02-2012 16:10
Er Venstre så vant til at Oslo er mørkeblått at de ikke har forstått at de er større enn Frp? Hvordan vil velgerne reagere på dette, tro?
#2 Yvonne Ruyter, OUV 02-03-2012 03:58
Hei,

Så dessverre ikke dette innlegget før nå, men tenkte jeg skulle ta meg friheten av å minne deg på det Ola gjorde for palestinerleire n: vg.no/.../...

Også: Oslo kommune kan uansett ikke gi arbeidstillatel se til papirløse! Vi inngikk et kompromiss med AP og H og sikret flertall for utvidet helsehjelp for papirløse, noe som bedrer situasjonen for mange papirløse. Og om vi skulle stemt for SV sitt forslag om arbeidstillatel se i bystyret ville det ikke hatt noen utslagskraft uansett, forslaget ville uansett falt. Situasjonen ville stått på stedet hvil. OV stemte mot forslaget for å få med AP og H på kompromisset om helsehjelp i steden for å vedta symbolpolitikk. Og det bør nevnes at Trine fremmet dok8 forslag på stortinget om å gi papirløse arbeidstillatel se, det er der debatten hører hjemme.

Oslo Venstre stemte heller for et forslag som noterte at Venstres forslag om arbeid til papirløse var til behandling på Stortinget og at Oslo kommune avventer resultatet av den behandlingen.

Takk for oppmerksomheten , håper dette var oppklarende.

You have no rights to post comments