Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnaden

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnadenIMDI skriver i en pressemelding 9. mai blant annet dette:

"Det er behov for å bosette flere flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Årsaken er at flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus, samt at UDI fatter vedtak raskere. Det er nå 2 752 personer bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene som venter på å komme til en kommune. Dette er det høyeste antallet på flere år.

Kommunene ble bedt om å bosette 6700 flyktninger i 2012, og har sagt ja til å bosette 5500. Samtidig har behovet for å bosette flyktninger økt. Derfor anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2000 flere flyktninger i 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette 9200 flyktninger i 2013. "

Oslo kommune er derfor bedt om å ta i mot 40 flyktninger ut over vedtatt kvote, flyktninger som venter i mottak og er klare til å utplasseres. Jeg mener opplagt at Oslo skal si ja, og har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Er Byrådet innstilt på, som sitt bidrag til den nasjonale dugnaden, å imøtekomme Statens anmodning?

Kommentarer   

#1 Haakon 27-06-2012 13:39
Er det noe nettsted der hvermansen kan se oversikt over hvilke kommuner som tar imot hvor mange, Ivar?
#2 Ivar J 27-06-2012 13:57
Haakon:
Dette ligger her
imdi.no/.../Kommuneoversikt

You have no rights to post comments