Internasjonal politikk

Israels bosettinger, Obamas vilje

Israels bosettinger, Obamas viljeBarack Obama setter ikke foten ned for Israels bosettinger på Vestbredden og for blokaden av Gaza. Slikt blir det ikke rettferdig fred av. Israels politikk fungerer i større og større grad som et apartheidsystem, hvor palestinerne systematisk blir diskriminert i sitt eget land, skriver Norsk Folkehjelps generalsekretær Petter Eide i denne kronikken.

Slik kan Norge kontrollere våpeneksporten

Slik kan Norge kontrollere våpeneksportenSmutthull i regelverket gjør at norske våpen kan brukes i folkerettsstridige kriger og kan havne i hendene på opprørstyrker i Kongo. Samtidig er Saudi-Arabia med sine brudd på menneskerettighetene den fjerde størstekjøperen av norsk våpen, viser ny rapport som ble lagt frem tirsdag. Rapporten gir anbefalinger om hvordan Norge kan rette opp svakhetene.

Norge har mye å lære av land som Sverige, Belgia og USA, viser rapporten. Kirkens Nødhjelp,Changemaker og Forum for Utvikling og Miljø anbefaler blant annet at det opprettes en eksportkontrollenhet, et politisk råd og en høringsinnstans for alle interesserte parter som industri og sivilt samfunn.

Les mer
Les selve rapporten

Sportsgiganter uten etiske framskritt

Sportsgiganter uten etiske framskrittDekningen av vinter-OL i Vancouver domineres av prestasjoner og utøvere. Det er taust om de mange mennesker som muliggjør lekene - de som syr klær og sko til utøvere og støtteapparater, mennesker som ofte arbeider og lever under svært uverdige forhold. NIKE, Asics, Adidas og andre selskaper har gjort lite for å sikre tekstil- og skoarbeidernes rettigheter.

Noen av de mest kjente selskapene har svart på tolv spørsmål om hva de gjør for å skape et sikrere og mer forutsigbart liv for sine arbeidere. Svarene avslører at helt grunnleggende forhold slik som det å tjene en lønn man kan leve av, og retten til faglig organisering, fortsatt blir sterkt nedprioritert av fabrikkledelsene. Les hele undersøkelsen.

Du kan påvirke selskapene – send en appell til dem! Bak kampanjen står Clean Clothes Campaign og globale fagorganisasjoner

Oslos internasjonale strategi: Fattigdomsbekjempelse, menneskerettigheter og sosial rettferdighet

Oslos internasjonale strategi: Fattigdomsbekjempelse, mennesrettigheter og sosial rettferdighetOslo, som hovedstad, i et av verdens aller rikeste land, ligger vel egentlig her og vasser i rikdom og overflod. For svært mange av oss. Det er ikke da nødvendigvis en god internasjonal strategi å måle alt vi skal gjøre med hvordan vi kan karre til oss ennå mer, på bekostning av andre. Eller som byrådet legger inn i hovedmålet: hva som fremmer ”Oslo interesser som storby og hovedstad”. Det kan hende vi i solidaritetens navn også bør ha globalt medansvar.

Jeg er derfor svært fornøyd med at bystyrebehandlingen i stor utstrekning ga meg medhold i det, bl.a. at det som en del av strategien for Oslo kommunes internasjonale arbeid skal være "å bidra til bekjempelse av fattigdom, ivaretakelse av menneskerettigheter, demokrati, sosial rettiferdighet og bærekraftig utvikling."

Les mer fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i bystyredebatten under, og de endringer jeg fikk flertall for

Nei til uklare FN-mandater

Nei til uklare FN-mandaterDen sterke vekt FN-pakten legger på at internasjonale konflikter skal løses med fredelige midler, bør medføre at et mandat til maktbruk er klart uttrykt, at FN har ledelsen av operasjonen, at mandatet blir snevert og ikke utvidende fortolket og at det utløper når målet er nådd og våpenhvile vedtatt. Blir fredsavtalen brutt, krever nye inngrep et nytt vedtak i Sikkerhetsrådet og ikke noen alenegang fra stormakter som føler seg kallet til krig.

Med sin omtanke for klare FN-mandat bør regjeringen trekke de norske soldatene ut av Afghanistan og ta opp et energisk arbeid for å få Sikkerhetsrådet til å uttrykke seg i klare ord. Krig er krig og ikke ”alle nødvendige midler”, skriver Gunnar Garbo i denne kronikken.

Putter norske sparepenger i klasevåpen og atomvåpen

Putter norske sparepenger i klasevåpen og atomvåpenDnB Nor og Fokus Bank inviterer sparekunder til å plassere penger i klasevåpenproduksjon. Med åpne øyne lar Nordea kundenes sparepenger yngle i selskaper som framstiller atomvåpen. – Atomvåpen er lovlige. Det er veldig mange i denne verden som mener at det er atomvåpen som gjør at vi har hatt fred i siden 2. verdenskrig. Vi har valgt å ikke ha slike våpen på lista over ting vi er imot fordi det ikke finnes noen internasjonal sammenslutning mot atomvåpen, sier kommunikasjonsdirektør Rune Sjøhelle i Nordea Norge til Adresseavisa.

Hvor historieløs går det an å være? Atomvåpen er ikke lovlige. Dette er prøvet i Den internasjonale domstolen i Haag, FNs høyeste juridiske organ, som i 1966 fastslo iat folkerettens forbud mot bruk av ”ikke-diskriminerende våpen” også omfatter atomvåpen. Da sier jeg med Leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen: Holdningene til slike som Nordea viser at det er sterkt behov for å få en konvensjon som forbyr atomvåpen. Inntil videre kan vi jo anbefale at folk flytter sine fond over til de som viser folkevett. Storebrand for eksempel vil gjerne uttale seg til media om sin holdning til atomvåpen, og deres erfaring er at krav til samfunnsansvar ikke reduserer avkastningen.

Les mer

Gjerrige samfunn

Økonomene Jo Thori Lind og Kalle Moene ved Universitetet i Oslo har utviklet en «gnierindeks» som kan brukes for en bedre forståelse av ulikhet og fattigdom i verden. «En person som samler seg formue og lever miserabelt, er en gjerrigknark; et samfunns hvor de rike samler seg formue og lar de fattige leve miserabelt, er på samme måt et gjerrig samfunn,» skriver de i sitt bidrag til en ny bok, Rettferdighet (red.: Beatrice Halsaa og Anne Hellum).

Les artikkelen her (pdf-dokument)

Fem utfordringer for norsk utenrikspolitikk

Fem utfordringer for norsk utenrikspolitikkI dag står Jonas Gahr Støre på Stortingets talerstol for å snakke om situasjonen i Afghanistan. Det er ikke ein dag for de store sanningene. Det er snarere en dag for å spørre seg selv: Blir det mindre krig med flere soldater? Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland og meg selv kommer i dagens VG med 5 utfordringer for norsk utenrikspolitikk.

Oslos internasjonale strategi: Flertall for freds- og utviklingsperspektivet

Oslos internasjonale strategi: Flertall for freds- og utviklingsperspektivetOslo bystyre har til behandling en revidering av Oslo kommunes internasjonale strategi. Jeg synes Byrådets strategiforslag i altfor stor grad er basert på hvordan vi, som tross alt sitter midt i matfatet i et av verdens rikeste land, skal kunne karre til oss enda mer av jordas rikdom på bekostning av de som kanskje i enda større grad trenger bistand og lokal utvikling.  Mitt hovedanliggende har derfor vært å bringe inn solidaritets- og fredsperspektivet. Og så langt ser det ut som jeg skal lykkes. I bystyret utgjør Arbeiderpartiet, Venstre og SV, sammen med Rødt eller Kristelig Folkeparti, et flertall, og dersom Rødt eller Kr.F. følger opp når saken kommer opp i første bystyremøte, blir det flertall for forslag som:

Oslo kommune skal delta internasjonalt for å medvirke til at beslutninger og initiativ på overnasjonalt nivå som ikke blir fattet i tråd med Oslo kommunes interesser alene, men basert på et mål om internasjonal bærekraftig utvikling, demokrati og menneskerettigheter.

Oslo kommune skal være en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse. Gjennom holdningsskapende og målrettet arbeid skal en sikre mangfold og bekjempe rasisme, fordommer og diskriminering.

Oslo kommune skal utnytte den rollen som vertsby for Nobels Fredspris har gitt Oslo til å bli en aktiv aktør som kan etablere oss som verdens fredshovedstad.

Les finanskomiteens innstilling
Les byrådets opprinnelige forslag

Norge tjener fett på USAs kriger

Norge tjener fett på USAs krigerSiden USAs terrorkriger startet, har statlige, norske våpenprodusenter solgt amerikanerne våpen for 7,7 milliarder kroner. Eller 17,1 milliarder kroner. Så mye har norske våpenprodusenter som Nammo på Raufoss og Kongsberggruppen eksportert av bomber, granater, kanondeler og raketter til verden i løpet av tiåret som gikk. Det viser en sammenstilling Ny Tid har gjort av den våpensalget siden 2000.

Norge må få kontroll på egen eksport, krever Changemaker, og det er et synspunkt jeg selvsagt støtter. I Regjeringserklæringen heter det at Regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Regjeringen vil arbeide for at merking og sporingsmekanismer for norske våpen og ammunisjon utbedres, og jobbe for tilsvarende systemer internasjonalt. Sett i gang!

Les mer her

NATO-debatten i Dagbladet går videre

NATO-debatten i Dagbladet går videre"NATOs nærvær i Afghanistan har hele veien vært basert på et eksplisitt FN-mandat, som har blitt gjentatt en rekke ganger. Den ferskeste er resolusjon 1890 fra oktober 2009 der et enstemmig sikkerhetsråd fornyer ISAFs militære oppdrag, som er å støtte den afghanske regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten i Afghanistan. Gjennom dette skal vi bidra til å skape grunnlag for varige politiske løsninger og økonomisk utvikling," skriver forsvarsminister Grete Faremo i Dagbladet et tilsvar til Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth, Arild Linneberg og meg selv.

Og i vårt tilsvar i dagens Dagbladet skriver vi at forsvarsminister Faremo hevder at «NATOs nærvær i Afghanistan hele tiden har vært basert på et eksplisitt FN-mandat». Dette er ikke sant. Politiske ledere i Norge og andre NATO-land har søkt å innprente denne usannheten i folk uendelig mange ganger. Men som Faremo sier i en setning som her kommer til sin rett: «det blir dessverre ikke mer riktig av den grunn».

Les de to siste debattinnleggene under.