Internasjonal politikk

Leger setter liv i fare i Afghanistan

Leger setter liv i fare i Afghanistan Krigen i Afghanistan skal vinnes ved at militært ansatte leger behandler pasienter ved afghanske sykehus, uttalte en norsk lege i NRK Lørdagsrevyen 23. januar. Alle som har et engasjement for en hardt prøvet afghansk befolkning bør rope så høyt de kan- nei til en slik strategi, sier Liv Kjølseth, daglig leder i Afhanistankomiteen i Norge.

Les mer her

Gi Vanunu et norsk pass nå!

Gi Vanunu et norsk pass nå!Beskjeden er krystallklar fra samtlige av SVs stortingsrepresentanter, toppledelsen i de fleste LO-forbund og mange tillitsvalgte i Arbeiderpartiet: Gi Vanunu et norsk pass nå!. Som det heter i et opprop som offentliggjøres i dag:

"Etter å ha sonet 18 år i fengsel, hvorav 11 år i isolat, er Mordechai Vanunu fortsatt fratatt sin ytrings- og bevegelsesfrihet i Israel. I praksis er han idømt en særdeles tyngende tidsubegrenset tilleggsstraff som strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Norge har et spesielt ansvar overfor Vanunu. Han har et stående tilbud om jobb ved Universitetet i Tromsø. Israels atomvåpenprogram kunne ikke ha blitt realisert uten norsk tungtvann. Og han har en norsk kjæreste. To ganger har UDI sagt at han oppfyller vilkårene for asyl her i landet, noe to ulike regjeringer har overprøvd. Nå bør formalistiske argumenter settes til side til fordel for grunnleggende menneskerettigheter, slik Norge har gjort det overfor andre som har blitt forfulgt i sine hjemland av politiske grunner. Vanunu må få et norsk nødpass nå. Han er velkommen til Norge!".

Les hvem som har underskrevet nedenfor.

Norsk balansegang i NATO

Norsk balansegang i NATOStatsråd Faremo peker i nyttårsbudskapet sitt med rette på at utfordringene i nordområdene  stort sett er av sivil natur: klima, miljø, transport, energi og fiskeri. ”Burde ikke forsvaret ligge lavt i dette området, heller enn å invitere til økt militær aktivitet?” spør hun. Svaret burde selvsagt være ja, men hun svarer nei. Forsvaret bør nok yte nødvendige bidrag til kystvakttjeneste, overvåking, redningstjeneste og grensevakthold. Men alt dette er vesentlig sivile oppgaver som det ikke er grunn til å militarisere unødig. 

NATOs ledere er livende redde for at alliansen skal miste ”troverdighet” hvis den ikke seirer militært i intervensjonene sine ute.  Men første setning i Atlanterhavspakten sier at medlemslandene ønsker ”å leve i fred med alle folk og alle regjeringer”. De internasjonale utfordringene ville bli møtt atskillig bedre dersom alliansen viste seg mer troverdig når det gjelder dette løftet, skriver Gunnar Garbo, Arild Linneberg, Vigdis Hjorth og meg selv i en kronikk i Dagbladet i dag.

Nei til atomvåpen med tydelige NATO-krav

Nei til atomvåpen med tydelige NATO-kravOrganisasjonen "Nei til atomvåpen" er tydelig på hva som bør være Norges krav og innspill i samband med utarbeidelsen av NATOs nye strategiske konsept:

• Gå bort fra førstebruk av atomvåpen
• Gå med på en avtale om at atomvåpen ikke skal brukes mot land som ikke har slike våpen (negative sikkerhetsgarantier)
• Avslutte ”nuclear sharing” og trekker resten av de amerikanske atomvåpnene ut av Europa
• Starte forhandlinger med Russland om ødeleggelse av taktiske atomvåpen

Nei til atomvåpens styreleder Stine Rødmyr innledet tidligere denne uka på et møte SV arrangerte på Stortinget. Her er hennes Power Point-plansjer, proppfulle av nyttig faktainformasjon.

Les Power Point-plansjene (hvis vanskeligheter; last ned til egen maskin, og hent de opp derfra)

Sudan: La oss hindre ny storkonflikt

Sudan: La oss hindre ny storkonfliktDet pågår ny en bred internasjonal mobilisering for å oppfordre verdens ledere til umiddelbart å ta tak og forhindre ny storkonflikt i Sudan. Det er 5 år siden fredsavtalen (CPA) som avsluttet borgerkrigen mellom nord og sør. 

Volden øker mellom etniske grupper i Sør-Sudan. Det er fortsatt angrep på sivile i Darfur. Svikter fredsavtalen er det reell risiko for at Sudan faller tilbake til alvorlig konflikt som kan destabilisere hele regionen og sette sivile i fare. Mer enn 2 millioner mennesker mistet livet i den 22 år lange borgerkrigen mellom nord og sør. I 2009 var det en alvorlig økning i vold og 350 000 mennesker ble fordrevet i Sør-Sudan. I Darfur er konflikten hvor hundretusener av sivile ble drept, fortsatt ikke løst. Millioner lider fortsatt i leire.

De kloke krav til verdens ledere er:

Sørge for intensiv og sammenhengende diplomatisk støtte til Nord og Sør-Sudans parter rundt uløste spørsmål som fordeling av ressurser og inntektene fra disse, grenser og sikkerhet;
Øke internasjonal oppfølging og rapportering av menneskerettighetsbrudd i hele Sudan i oppkjøringen til valget i april og folkeavstemmingen, samt støtte tiltak for å beskytte sivile mot potensiell vold relatert til disse hendelsene;  
Øve press på FNs sikkerhetsråd for å styrke det sivile beskyttelsesmandatet til sin fredsbevarende styrke (UNMIS) ved å øke sin tilstedeværelse i avsidesliggende og utsatte områder og ved raskt å utstasjonere sitt personell sannsynlige konfliktområder.

Les mer om den internasjonale kampanjen
Les også nettsidene til Støttegruppe for fred i Sudan

Ny rapport angriper det norske selvbildet

Ny rapport angriper det norske selvbildetDen britiske historikeren Mark Curtis mener Norge har mistet sin etiske nisje. I en ny rapport dokumenterer han hvordan vi tjener milliarder på virksomhet som undergraver og står i direkte motsetning til innsatsen for klima, fattigdomsbekjempelse og fred. - Blant norske myndigheter og vanlige nordmenn synes det å være en utbredt oppfatning at Norge er et lite men innflytelsesrikt land som ofte setter internasjonale standarder for etisk adferd og som gjør mye godt i verden. Stemmer dette bildet, og hvor etisk er egentlig Norges utenriks- og utviklingspolitikk i praksis, sammenlignet med andre land og med statens erklærte politikk, spør Mark Curtis i rapporten ”Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy” som ble lagt frem på Nobels fredssenter i går.

Klart Curtis har rett i mye av sin kritikk. Her trengs det en bred og kritisk opinion og mobilisering, som kan gi støtte til de mange av oss som her ønsker en dreining av Norges politikk.

Les mer og selve rapporten
Les også hans artikkel ”Norway’s dirty little secrets”
Les debattartikkel i Dagsavisen
Les Mark Curtis sine egne nettsider


Oslo kommunes internasjonale strategi: Bekjempe fattigdom og sikre sosial rettferdighet

Oslo kommunes internasjonale strategi: Bekjempe fattigdom og sikre sosial rettferdighetSkal en tro FN-målingen "Human Development Report" er Norge verdens beste land å bo i.  Som innbyggere i hovedstaden i det land i verden hvor innbyggerne materielt sett har det aller best kan ikke Oslo bystyre vedta en internasjonal strategi som bare fokuserer på hvordan internasjonale beslutninger kan bidra til at vi får det ennå bedre. Vår egen velstandsøkning må avbalanseres i forhold til en større internasjonal hovedmålsetting.

Når bystyret derfor snart skal behandle strategien ønsker jeg derfor å foreslå en målsetting om at "Oslo kommune gjennom sitt internasjonale arbeid skal støtte opp under den nasjonale utviklingspolitikkens mål om å bekjempe fattigdom og sikre sosial rettferdighet og medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling."

Les Byrådets forslag
Les mine utkast til endringsforslag under (markert med fet skrift under hovedmål/hvert delmål), og kom gjerne med kommentarer og innspill.

Vil ha Vanunu til Norge

Vil ha Vanunu til NorgeSV jobber for et initiativ fra regjeringen for å ønske Mordechai Vanunu velkommen til Norge. SVs internasjonale leder kritiserer Arbeiderpartiet for formalisme. - Det er bare en akseptabel handlemåte - at Vanunu får innvilget asyl eller får et nødpass, og at regjeringen legger press på Israel slik at han får utreisetillatelse, sier Ivar Johansen til Klassekampen.

Les mer her

Vanunu til Norge, nå!

Vanunu til Norge, nå!Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu gjorde en stor gjerning ved å varsle verdenssamfunnet om Israels utvikling av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen. Han ble utsatt for grov urett av staten Israel da han ble dømt til fengsel, og måtte sone 18 år som samvittighetsfange under uverdige forhold. Israel bryter helt elementære menneskerettigheter når de etter soning pålegger han en livsvarig tilleggsstraff: forbud mot å snakke med utlendinger.

Vanunu ønsker å bosette seg i Norge. Utlendingsdirektoratet mener han oppfyller alle kravene til å få asyl. Det er ren formalisme når Ap i regjering blokkerer for å behandle en asylsøknad fordi Vanunu ikke oppholder seg i Norge. Her er det bare en opptreden fra regjeringens side som er akseptabel: at Vanunu får sin asylsøknad behandlet på ny, at svaret blir et krystallklart ja, og at regjeringen legger press på Israel slik at han får utreisetillatelse.

Les Dagsvisen: Vanunus forbudte kjærlighet
Les om UDI som mener han tilfredsstiller kravene til asyl
Les om APs opptreden

Oslo: Bystyreflertallet svikter flyktningene

Oslo: Bystyreflertallet svikter flyktningeneDet blir ikke som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ønsket med tanke på antall flyktninger som kommer til Oslo i løpet av neste år. Staten anmodet hovedstaden om å ta imot 750 flyktninger i 2010, men kommunen tar imot under halvparten. I løpet av 2010 skal Oslo kommune ta imot 350 flyktninger.

I september gikk Venstre til valg på at "det er avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom flyktningepolitikken" og at Norge må "øke antallet kvoteflyktninger fra FN". Ved sin stemmegivning kunne Venstre 3 måneder senere sikret flertall i Oslo bystyre for SV og Arbeiderpartiets forslag om at "Oslo kommune tar for 2010 i mot 750 flyktninger slik Staten har anmodet om", men solidariteten strakk seg ikke lenger enn til 350.

- Unge Venstre mener det er en skam at norske kommuner ikke vil ta imot flere asylsøkere eller bosette flyktningene som har fått lovlig oppholdstillatelse i Norge, sier lederen i Unge Venstre. Dette er reelt sett en skarp kritikk av at Venstre i Oslo bystyre kompromisser bort Venstres nasjonale politikk i alliansen med Fremskrittspartiet.

Les mer hos NRK Østlandssendingen
Les Unge Venstres syn

Ikke glem Gaza!

Ikke glem Gaza!Mads Gilbert sender i dag denne SMS-meldingen, og som jeg selvsagt gjerne sender videre:

Ikke glem Gaza! Nådeløs blokade og utsulting. Palestinske kvinner, barn og gamle lider, menn likvideres. Utbomba boliger, skoler og gudshus fortsatt i ruiner. Ingen materialer slippes inn. Siste livsnerve kuttes når tunnellene sperres. Israel bryter ustraffet krigens lover. Vesten lukker øynene. USA lar Israel diktere. Storting og regjering investerer kynisk våre oljepenger i Israel. Dette skal ikke fortsette! Fortell det videre, rop det videre! Alle må gjøre noe, gjøre mer! Vi lever fortsatt i historieboka.

Hilsen Mads G 27.12.09

Les i Aftenposten: Gaza er deprimert
Les i Dagsavisen: Ett år siden bombingen av Gaza
Les leder i Dagsavisen: Glem ikke Gaza
Les Kåre Willoch: Med kurs mot undergangen
Les mer hos Fellesutvalget for Palestina
Les mer hos Palestinakomiteen