Internasjonal politikk

Kan vi vekke til en ny folkebevegelse mot atomvåpen?

Kan vi vekke til en ny folkebevegelse mot atomvåpen?Ingen har noen gang tenkt at det å kvitte seg med atomvåpnene ville bli en enkel oppgave. Tvert imot – det er alltid blitt understreket at dette er et langsiktig og møysommelig arbeid. Men et arbeid som er nødvendig og meningsfylt, og som president Obama nå har gitt ny inspirasjon til. Uansett hva man måtte mene om tildelingen av årets fredspris: det Obama nå trenger er en vitalisert folkebevegelse mot atomvåpen, som både gir støtte og framsetter krav. Mislykkes vi nå, er det ikke sikkert vi får så mange nye sjanser. Kanskje er det nå vi står foran det store gjennombrudd? Det millioner av mennesker over hele verden har arbeidet for, demonstrert for, kjempet for i mer enn 50 år. Men da må vi holde ut enda litt til, sa Inge Eidsvåg bl.a. på landsmøtet til Nei til atomvåpen.

Gjenvalgt i Ombudsmannsnemnda

Stortinget valgte i går Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige for tidsrommet 1. januar 2010 – 31. desember 2013. Kjell Arne Bratli er gjenvalgt som Ombudsmann og Vidar Bjørnstad er valgt til ny nestleder. Det var store utskiftinger, men selv er jeg gjenvalgt som medlem for en ny periode.

Den nyvalgte nemndas første oppgave blir en befaring til Afghanistan på begynnelsen av året, og senere Østerdalen Garnison, Rena, Sessvollmoen, Heistadmoen, Mågerøy, Kjevik, Sørreisa, GSV Høybuktmoen og Porsangermoen. Jeg tar gjerne i mot henvendelser om saker og informasjoner jeg som nemndsmedlem bør ha oppmerksomhet på.

Les om Stortingets valg og sammensetning av nemnda
Les mer om Ombudsmannsnemnda
Les siste innberetning til Stortinget, hvor jeg valgte å ta dissens

Delta i fredsprismarkeringene

Delta i fredsprismarkeringeneJeg oppfordrer alle til å delta i en av de to fredsprismarkeringene i Oslo torsdag:

• Fakkeltog mot atomvåpen - kl. 17.30 på Youngstorget - les mer her
• Markering og tog med hovedbudskapet: fredsprisen forplikter - kl. 18.00 på Jernbanetorget - les mer her

Begge togene avsluttes ved Stortinget/Grand Hotell.

Les mer om Fredprisen forplikter-arrangementet under.

Afghanistan: Norges ansvar

Afghanistan: Norges ansvar- Jeg er svært fornøyd med at min bok, «Fredsnasjonens hemmeligheter», har ført til at forsvarssjef Harald Sunde viser vilje til å diskutere viktige spørsmål om grove menneskerettighetsbrudd og Norges deltakelse i den meningsløse Afghanistankrigen. Det er ubestridt at det er begått alvorlige krigsforbrytelser i Afghanistan i strid med en rekke internasjonale konvensjoner og avtaler. Norge har kriget i Afghanistan i åtte år, skriver Erling Borgen i Dagbladet.

Les mer

Mot til ikkevold

Mot til ikkevold Norge vil både fremme fredskultur og bevare krigerkultur. Er det mulig? Fred blir virkeliggjort ved at vi opptrer fredsommelig her og nå. Det krever sivilt mot, skriver Gunnar Garbo i denne artikkelen.

SV som fredsparti

SV som fredspartiJeg har jobbet i utenomparlamentarisk freds- og solidaritetsarbeid de siste 35 år, og jeg har representert  SV i folkevalgte organer de siste 22 år. Folkevalgte opererer ikke i et vakum. Som folkevalgt kan jeg være ren og rank og fremme de prinsipale forslag, og kjapt bli nedstemt. Helt kompromissløst. Av og til er det riktig å stå det løpet helt ut.

SV har – så langt – ikke flertall på Stortinget alene. I påvente av det må folkevalgte SV-ere derfor også være med på kompromisser, finne nest-beste-løsninger. Flytte grensene så langt som mulig. Hvor langt jeg kommer er blant avhengig av folkelig utenomparlamentarisk engasjementet og press fra interesseorganisasjoner og bevegelser. SV som fredsparti har de beste forutsetninger der standpunkter og krav kan frontes med en sterk og utålmodig opinion i ryggen, skriver jeg bl.a. i en artikkel i Dagbladet i dag som en kommentar til Erling Borgens bok.

Fredsnasjonens hemmeligheter

Fredsnasjonens hemmeligheterI boka "Fredsnasjonens hemmeligheter" forteller journalist Erling Borgen den rystende sannheten om Norges rolle i terrorbekjempelsens tid. De hemmelige elitesoldatenes drapsoppdrag i Afghanistan. De norske våpenkremmerne. Aker Kværner på Guantánamo. Hvorfor innrømmer ikke norske politikere at vi deltar i krig? I boken utfordrer forfatteren Norges selvbilde som humanitær stormakt og fredsnasjon.

Her kan du lese første kapittel i boka, ei bok jeg anbefaler. Når det gjelder hans kritikk av SV så mener jeg denne er helt urimelig og viser til kommentarer nedenfor.

Les første kapittel i boka (pdf-dokument - hvis problemer, høyreklikk og last ned til egen maskin, for å åpne den derfra)
Eller bestill boka

Sikkerhetsklarering i Forsvaret, uten fornuftig mening

Sikkerhetsklarering i Forsvaret, uten fornuftig meningSist uke tilbragte jeg - som medlem av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret - på befaringer og møter på forsvarsanlegg i Harstad, Sortland, Andøya, Ramsund og Bodø.

Og jeg fikk bekreftet at nemnda hadde riktig fokus i innberetningen til Stortinget for 2008: "Tjenestens innhold i dagens førstegangstjeneste er av en slik karakter at de aller fleste som rykker inn sikkerhetsklareres. Sikkerhetsklareringen er fortsatt en bøyg, og som kan ta svært lang tid for en del soldater. Dette oppleves som en belastning for den enkelte soldat, som kanskje får annen tjeneste enn forespeilet,eller blir gående uvirksom over lengre tid. Forsinket sikkerhetsklarering gir avdelingene dårlig forutsigbarhet og erfaringen er at viktige stillinger ikke blir bemannet i tide. Ombudsmannen har tidligere reist spørsmål om hvorvidt alle soldater må klareres for ”Hemmelig”, siden bare et fåtall håndterer hemmelig informasjon i løpet av tjenesten. Det er nemndas syn at klarering i prinsipp bør foreligge ved fremmøte til rekruttskole, eller senest innen rekruttperioden er over."

Når f.eks. den tillitsvalgte for soldatene ved Bodø Flystasjon etter 7 måneders tjeneste ennå ikke hadde fått sin sikkerhetsklarering er dette eksempel på at klareringsmyndigheten drukner i saker, og at det i betydelig grad foretas en over-klassifisering.

Krigerkultur.....

Krigerkultur.....Litt pussig å være på befaring til Kystjegerkommandoen (Trondenes, Harstad) og Forsvarets avdelinger på Ramsund hvor Marinejegerkommandoen holder til, og samtidig tenke på daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens uttallelse om at "vi har ingen krigerkultur i Norge". For hennes del relatert til presseoppslag om at militær innsats også innebærer å drepe andre mennesker; såvel fiender som uskyldige.

Kystjegerkommandoen fnyser av denslags uttallelser. Skarp militær innsats innebærer selvsagt også å drepe, og det er en del av det oppdrag de er blitt tildelt av sine administrative og politiske overordnede. Ca. 1/3-del av de personer Kystjegerkommandoen har hatt i Afghanistan siden 2005 har deltatt i intense kamphandlinger, og 7 har blitt såret i strid. Naturligvis har også "fiender" blitt skadet og drept. Også uskyldige, uten at det snakkes så høyt om det.

De representerer nettopp en krigerkultur, og det er oppdraget deres. Forsvarssjefen setter ord på dette, ved å omtale krig, drap og djevelskap med sitt rette navn, og at militær strategi selvsagt også innebærer en krigskultur. Rå brutalitetet fra begge sider, og som også rammer uskyldige. Ja, kanskje først og fremst dem.  Det taler ikke politiske ledere til ære at de ikke tør å omtale krig- og krigsoperasjoner med sitt rette navn, men skal tilsløre virkeligheten med politisk nytale og tilsløring.

Les: Gir Forsvaret soldater lyst til å drepe?

Rakett-strid på Universitetet i Oslo

Rakett-strid på Universitetet i OsloTorsdag hadde norske bedrifter og forskergrupper mulighet til å presentere seg på informatikkstudentenes årlige arrangement Dagen@IFIi . På progammet sto også et tjuetalls populærvitenskapelige foredrag. Et av disse, Faglig foredrag om Joint Strike Missile (JSM) og utfordringene knyttet til utviklingen av missilet innenfor regulering, programvare og elektronikk, er blitt gjenstand for debatt blant studenter og ansatte på Institutt for informatikk. Førsteamanuensis Alma Leora Culén og post-dok. Maja van der Velden er blant dem som er kritiske til foredraget.

– Min innvending er ikke at Kongsberggruppen deltok på arrangementet. Det jeg først og fremst er bekymret over, er at representanter fra selskapet  holder et faglig foredrag om et våpen designet for å drepe, uten at teknologien settes inn i en større sosial og etisk kontekst, understreker Van der Velden. – Vi forventer at forskere som holder foredrag om stamcelleforskning, berører de etiske dilemmaene ved denne forskningen, og da snakker vi om en teknologi som skal redde liv.

Les mer hos Uniforum