Internasjonal politikk

En omvendt lend & lease?

USAs bidrag i førstedelen av annen verdenskrig besto i å produsere og selge krigsmateriell til de allierte, dvs. tok betalt for en tjeneste. Vi gjør det omvendte; vi yter en tjeneste – og betaler for det;

Gjennom de siste drøye 25 år har Norge anslagsvis sponset amerikanerne med om lag halvannen milliard kroner; Vi lar dem lagre sitt krigsmateriell her hjemme, og betaler halvparten av kostnadene! Så kan amerikanerne komme innom og hente ut materiellet når de måtte trenge, og selvsagt helt uavhengig av FN-mandat til sine operasjoner. Og nå skal disse forhåndslagrene bli mer operative, om amerikanerne får det som de vil.

Dessverre er det ikke lenger mye offentlig fokus på denne forhåndslagringen som bringer Norge inn som en aktiv brikke i USAs globale strategi. Og, ikke minst gjør flere norske lokalsamfunn sårbare for å bli krigsmål.

Les mer hos ABC-nyheter
Les mer hos Marine Corps Times

Øynene i Gaza

Øynene i GazaDet er på sin plass til å vise til en bok fra forlaget mitt, Gyldendal, fordi den gir god informasjon om en særs viktig sak:

Under sin krig mot Gaza ved inngangen til 2009 forsøkte israelerne å hindre informasjon om herjingene fra å nå ut i verden ved å utestenge alle journalister. Mads Gilbert og Erik Fosse, som jobbet ved Al Shifa-sykehuset inne i Gaza, så grusomhetene på nært hold og ble øyne for nordmenn og en hel verden. 1400 palestinere ble drept og over 5000 ble skadd under den israelske offensiven. Mange husker Gilbert og Fosses stemmer som hurtig rapporterte om situasjonen mellom arbeidet med å redde liv. Nå foreligger deres beretning om hvordan de jobbet og hva de så, gjennom boka "Øynene i Gaza".

Les mer

Det er typisk norsk å tjene penger på krig

Det er typisk norsk å tjene penger på krigHver dag dør over 1000 mennesker i verden som følge av bruk av håndvåpen. De fleste av dagens voldelige konflikter foregår i utviklingsland. Tilgang på våpen og ammunisjon forlenger og forverrer kriger og konflikter. Kriger og konflikter hindrer utvikling, og fattige mennesker rammes hardest. Mange ser på Norge som en fredsnasjon i verden. Samtidig er det typisk norsk å tjene penger på krig: Norge er en av verdens største våpeneksportører. Changemaker mener det mangler vilje til å ta de nødvendige grepene for å sikre kontroll over norske våpen og ammunisjon. Inntil videre er det ikke typisk norsk å være god.

Changemaker har gående en underskriftskampanje med krav om at det skal bli typisk norsk å være en fredsnasjon!
Jeg har skrevet under. Gjør det du også!

Skriv under
Les brosjyra "Norske våpen - et hinder for utvikling?"

Afghanistan: Norske styrker må hentes hjem

Afghanistan: Norske styrker må hentes hjemJeg synes det har vært for lite fokus på Afghanistan i denne valgkampen. SV mener at det norske militære engasjementet i ISAF-styrkene må avvikles. Norge må bidra til å styrke mulighetene for at FN overtar ansvaret for støtte til sikkerhet og stabilisering, og konsentrere sin innsats på det sivile området. En varig fred i Afghanistan forutsetter at afghanerne selv har ansvar for sikkerheten i landet. SV mener derfor at de internasjonale styrkene bør prioritere opplæring og trening av afghansk hær og politi. FN er best egnet til å lede dette arbeidet. Nedenfor følger spørsmål og svar om hva SV mener.

Jeg tar gjerne i mot innspill og synspunkter, f.eks. i kommentarfeltet.

Dødens kjøpmenn

Dødens kjøpmennÅ selge våpen er en skitten geskjeft. Våpenindustrien lager og utvikler produkter som har den klare oppgaven å ta liv. Våpen handler om krig, om døde mennesker og om ødelagte liv. I krig er det lov til å drepe andre mennesker. Vi snakker om en lovlig måte å ta liv på. Soldater dreper med tillatelse fra de øverste myndighetene. Norge, norske soldater og norsk våpenindustri, støttet av den norske regjeringen gjennom skattelette, subsidier og forskningsinnsats, deltar i krigen. Når  Norge dreper i Afghanistan, er det godkjent av det offisielle Norge, skriver Erling Borgen.

Drepte på oppdrag fra Stortinget

Drepte på oppdrag fra StortingetForsvaret kjører nå et propagandaopplegg under overskriften "Våre demokratiske krigere". Aftenposten og Adresseavisens hovedoppslag i går under den megetsigende tittelen "Drepte på oppdrag fra Stortinget", er en del av denne offensiven. I reportasjen forteller den da knapt 20-årige Tone Gunnes fra hennes Afganistan-opplevelse: "I det vanlige siktet ser hun skikkelser som løper mellom skyttegravene. I det termiske kameraet ser hun hoder som farges lysegrønne i søkeren. Hun har dem i siktet nå. Venter på ordre. Så kommer den. ILD! Hun skyter ni byger. Fem granater i hver byge. Litt senere kommer beskjeden fra de norske skarpskytterne som har ligget nærmest de talibanske stillingene. Bygene tok livet av mellom 20 og 25 mennesker. - Det var jeg som trykket på avtrekkeren, men vi var en tropp og et lag som var sammen om dette. Det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben, sier Tone Gunnes."

Og hun har rett. Norge er i krig i Afghanistan, og Stortinget har ansvaret. Som en del av ISAF-styrkene har Norge derfor også et ansvar for at minst 40 sivile ble drept i et NATO-angrep fredag. Som i alle kriger; det er sivilbefolkningen som lider mest, og i fjor ble hele 2.100 uskyldige sivile drept. For meg er det bare et svar: Norske militære styrker må snarest mulig ut av Afghanistan!

Les Tone Gunnes sin historie
Les om NATO-angrepet fredag
Les "Hva gjør Norge i Afghanistan?", et hefte fra Fredsinitiativet
Les om at motstanden vokser over hele verden

Israel: Oljefondet ut av selskap

God melding for alle som er opptatt av Israels okkupasjonspolitikk:

Finansdepartementet har utelukket det israelske selskapet Elbit Systems Ltd. fra Statens pensjonsfond – Utland, basert på råd fra Etikkrådet for fondet. Etikkrådet har funnet at en investering i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet leverer et overvåkningssystem som er et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område. – Vi ønsker ikke å finansiere selskaper som på en slik direkte måte bidrar til brudd med den internasjonale humanitærretten, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Dette er bra!

Les mer her

Madagaskar: Olje for utvikling

Madagaskar: Olje for utviklingAftenposten skriver i dag at Erik Solheim møter seg selv i døra når han på den ene siden snakker ut mot oljsandutvinning i Canada, mens han på andre siden gir støtte til slik utvinning på Madagaskar. Virkeligheten er nok mer nyansert.

• Norge og Erik Solheim støtter ikke oljesandutvinning
• Olje for utvikling jobber knallhardt med miljø og konsekvensanalyser
• Målet med Olje for utvikling er ikke å fremme oljeutvinning. Det er å gjøre land i stand til å få oljeutvinninga til å gagne landets befolkning gjennom åpenhet, forutsigbarhet og god lovgiving. Alternativet er at styringen med olje indirekte gjøres av oljeselskaper med stor lobbykraft.
• Olje for utvikling gjør en viktig jobb for å unngå korrupsjon og at penger fra olje havner i sveitsiske bankkontoer.
• Rasmus Hansson i WWF sier: ”Vi er ikke motstandere av at fattige land får utvinne sin olje på en måte som kommer hele folket til gode, som i Norge. Men det må skje på miljømessig forsvarlig måte. Vi synes Olje for utvikling i seg selv er et vettugt prosjekt, og ønsker heller å påvirke det i riktig retning enn å trekke oss ut.”
• SVs grunnholdning i utviklingspolitikken er at fattige land selv må få makt til å råde over egen utvikling og kamp mot fattigdom. En av de viktigste måtene å gjøre det på er å sikre at staten får så god kontroll som mulig over store naturressurser. OfU er et veldig viktig bidrag til dette.

Norsk fredsbevegelse er klare: SV er fredspartiet

Norsk fredsbevegelse er klare: SV er fredspartietNorges Fredsråd er krystallklare i det fredspolitiske regnskapet de nå har lagt fram, og hvor de analyserer partienes politikk. Som de skriver; "SVs valgprogram er overlegent alle andre program når det gjelder omfang som brukes på fredssaker. Partiets program innkasserer derfor flest fredspoeng i forhold til 9 av de 10 fredspolitiske indikatorene som ligger til grunn for fredspolitisk regnskap. SV identifiserer seg klart som et fredsparti i deres program, og de har god politikk på de aller fleste fredssaker programmene undersøkes i forhold til. Miljøpartiet De Grønnes program er langt kortere enn SVs, men har samtidig flere fredsmoment per side. MDG har dessuten en eksepsjonelt klar fredsprofil i sine program, legger ikkevoldsprinsippet til grunn for all sin politikk, og gir oss derfor et så godt helhetsinntrykk at de får dele seieren med SV. Det Fredspolitiske regnskapet konkluderer videre at norsk fredspolitikk er tjent med at den Rødgrønne regjeringen får fortsette."

Les mer her

Israel: Psykologisk krigføring mot Mads Gilbert?

Israel: Psykologisk krigføring mot  Mads Gilbert?Både pasienter og sykehus blir et viktig mål for krigføringen i Midt-Østen. Samtidig blir formidlingen av krigshandlingene via fjernsyn og sosiale medier som facebook, twitter og blogger, stadig viktigere. Det forteller Henrik Thune fra NUPI og Trond Idås fra Norsk Journalistlag til Oslo Legeforenings medlemsblad Journalen.

Trond Idås skriver i en semesteroppgave at Mads Gilbert kan ha blitt utsatt for psykologiske operasjoner (psyops) fra en blogger, som påstod han selv var lege, for å sverte øyenvitenskildringene fra Gilbert og Erik Fosse. En framstående militær kilde forteller også at pasienter er intervjuet som ledd i psyops i Afghanistan.

Les mer på side 2 - 5 i Journalen

NATO, en sviktende hjørnestein

NATO, en sviktende hjørnesteinForsvarssjefen tar feil når han hevder at Norges sikkerhet avhenger av langsiktig støtte til NATOs utgående operasjoner. Begrepet langsiktig innebærer selvfølgelig at de militære styrker primært innrettes på utenlandsoperasjoner. Når forsvarsbudsjettet ikke klarer å holde tritt med de prioriterte ekspedisjonsstyrkene; hva da med territorialforsvaret? spør Tor Larssen, aktiv lokal tillitsvalgt i Norske Reserveoffiserers Forbund i Tromsø som reaksjon på en artikkel av avtroppende forsvarssjef Sverre Diesen samt foredrag av avtroppende stortingsrepresentant Jan Petersen.