Internasjonal politikk

Feilslått strategi i Afghanistan

Feilslått strategi i AfghanistanDenne gang siterer jeg fra bloggen til Fredsinitiativets leder; Benjamin Èndre Larsen:
"Jeg har tidligere skrevet en ganske grundig analyse av hvorfor NATO mislykkes i Afghanistan. Det er likevel sjelden kost å lese så kritiske saker som denne VG-saken i landets største avis. En lokal, afghansk politiker går ut og forklarer hvorfor Taliban nå er på frammarsj i Nord-Afghanistan. Det skyldes i følge ham at NATO-styrkerne samarbeider med krigsherrer som er korrupte og etniske sjåvinister. Den tidligere lederen i pakistans advokatforening og mangeåring politisk aktivist, Aitzaz Ahsan, uttrykker også alvorlig bekymring for Pakistans politiske stabilitet.

Fredsinitativet arrangerer en fredsmarkering den 22. august kl 1300 foran Stortinget under parolene:

- NATO ut av Afghanistan – Hent de norske soldatene hjem
- Stans spredningen av krigen til Pakistan
- Støtt de demokratiske kreftene i Afghanistan

Den første parolen har en åpenbar begrunnelse: Norge kan ikke fortsette å bidra til en operasjon som helt tydelig har en feilslått strategi. Aitzaz Ahsans uttalelser understreker farene ved at krigen spres til Pakistan, og Aziz Rahman Mayars uttalelser om Talibans frammarsj i Nord-Afghanistan understreker behovet for å styrke de reelt demokratiske kreftene i Afghanistan.Dagens NATO-operasjon kan ikke gi Afghanistan fred. Den er direkte skadelig, og den har nå fullstendig mistet målet av syne. Norge bør sende et kraftfullt signal til det internasjonale samfunnet om at strategien i Afghanistan må endres, og vi bør hente våre styrker hjem."

Faren fra Øst-Europa

Glem pakistanerne. Nå er det østeuropeerne vi er redde for.

Hvis man skyter med hagle i lufta, hender det man treffer noe. Men ikke alltid. Naturligvis kan det være at noen østeuropeere er kriminelle og tiggere på én gang, men hederlige polske bygningsarbeidere skal ikke behøve å føle seg mistenkeliggjort av oppslag om at polakker rundstjeler nordmenn.

De kriminelle skal få sin fortjente straff. Men måten vi nå snakker om østeuropeere som gruppe på, sier ikke så mye om dem som det er sier om oss. Vi kan ikke diskutere østeuropeere som om de var de nye pakistanerne uten å ha i bakhodet at de egentlig er de gamle pakistanerne, skriver Stian Bromark i Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Dropp «krigen» mot terror

Dropp «krigen» mot terror«Kampen» mot internasjonal terrorisme har gitt en utbredt forståelse av at militære midler er best for å møte denne trusselen. Men «krigen mot terror» har også vært ført med uakseptable metoder som ikke er stort bedre enn de terroristene står for. Bruk av tortur. Vilkårlig fengsling av uskyldige. Bombing av sivile. Dette skriver Anne Lene Dale Sandsten ved FAFO.

Les mer i Dagsavisen

Høyre/Fr.P-regjering: Det vil gjøre en forskjell for det internasjonale samfunn

Høyre/Fr.P-regjering: Det vil gjøre en forskjell for det internasjonale samfunn- Støtte til USAs rakettskjold
- Støtte til USAs angrepskrig i Afghanistan
- Ikke nødvendig med FN-mandat for internasjonale militære operasjoner
- Betydelig kutt i Norges bistand, ikke minst til Palestina/Midt-Østen
- Uklar holdning til Israels ulovlige okkupasjon, angrep av sivile mål og krigsforbrytelser
- I retning av stengte grenser, og likegyldighet til at et betydelig antall flyktninger er på flukt fra krig og politisk forfølgelse

En regjeringen Jensen/Solberg vil gjøre en betydelig forskjell. Norge vil bli en særs offensiv, krigførende, deltaker i det internasjonale samfunn, og være en viktig støttespiller for angrepskriger. Les dokumentasjonen i den rapport SV har lagt fram i dag.

Forsvarspolitikkens seiglivede eufemismer

Forsvarspolitikkens seiglivede eufemismerNorske soldater er sendt til Afghanistan til en "militær fredsoperasjon", sier norske forsvarspolitikere. Tja, mulig det, men hvorfor pakke inn hva dette dreier seg om: en rå og brutal krig.

Våre folkevalgte beslutter å sende våre soldater til krigsområder med tilhørende risiko.  Allikevel omskriver de hva de har satt våre soldater til å gjøre og mulige konsekvenser. Det er et stort ansvar de tok ved å sende soldatene ut – og ansvaret lever de ikke opp til, skriver Ola Spakmo, selv mangeårig yrkesoffiser.

Jeg forventer å få vite mer om hva norske styrker bedriver på mine vegne. Det er tankevekkende at norske nettsider har ferske detaljer om de danske operasjonene, mens jeg som norsk borger har svært begrenset innsyn i de norske.  Det er helt nødvendig for at jeg skal kunne ta stilling til beslutningene de folkevalgte har fattet på mine vegne og tilhørende konsekvenser. For det er vel ønskelig i et demokrati? spør han.

Norge må presse kuppmakerne i Honduras

Norge må presse kuppmakerne i HondurasHonduras har oppled en rekke politiske drap, forsvinninger og fengslinger siden president Manuel Zelaya ble styrtet av de militære i slutten av juni. Det er særdeles viktig at Norge og det internasjonale samfunnet nå fortsetter presset mot kuppmakerne i Honduras. Krisen i Honduras handler ikke om en er for eller mot president Zelaya, men om å forsvare et demokrati som det har kostet svært mye å oppnå. Det handler om hva slags demokrati man skal ha i Latin-Amerika og hvilke metoder som skal tillates og ikke.

Israelske soldater: - Vi brukte sivile som menneskelige skjold i Gaza

Israelske soldater: - Vi brukte sivile som menneskelige skjold i GazaBruk av menneskelige skjold og hvitt fosfor er blant beretningene til en gruppe israelske soldater som deltok i Gaza-invasjonen i januar som nå snakker ut. - Disse vitnesbyrdene er bekreftelse på det vi har sett og hørt nede i Gaza, at overfallet fra israelsk side var et direkte angrep på sivilbefolkningen, sier Mads Gilbert til VG Nett.

Og dette understreker betydningen av at Norges politikk overfor Israel bør skjerpes: Oljefondet må stanse enhver investering som støtter opp under okkupasjonsmakten, Norge må stanse planlagte økninger i handelsssamarbeid, og ikke minst: vi må som forbrukere være ennå mer bevisste på ikke å kjøpe israelske varer.

Les rapporten fra gruppa Breaking the Silence, som består av israelske soldater som deltok i Gaza-invasjonen
Les soldatenes anonyme intervjuer med BBC
Les VG

Afghanistan: Ikke svekk antikrigsarbeidet

Afghanistan: Ikke svekk antikrigsarbeidetKlassekampens utenrikskommentator Peter M. Johansens Fokusartikkel  i Klassekampen 9. juli synes først og fremst å ha innenrikspolitiske, partibyggende, hensikter (styrke Rødt ved valget), mer enn å være opptatt av afghanernes beste. Det å konkludere artikkelen med at utviklingen i Afghanistan krever ”at Stortinget i neste periode får verbale krigsmotstandere til venstre for en eventuell ny rødgrønn regjering slik at de forhåpentligvis kan frigjøre antikrigsrøstene som fins i SV” er tøys. Hver eneste SV-stortingsrepresentant vil være en antikrigsrøst.

Afghanistan etter bombene

Afghanistan etter bombeneMan kan kanskje bombe et land tilbake til steinalderen. Men kan man bombe frem en moderne nasjonalstat fra ruinene av et stammesamfunn? spør lege Marianne Mjaaland, i en kommentarartikkel i VG.

Hva har USAs krigføring i Afghanistan ført til, annet enn store tap for sivilbefolkningen og en stadig styrking av Talibans maktbase? Pakistans kritiske destabilisering er en direkte følge av samme dominospill. Ingen vaklende regimer kan i lengden overleve med en supermakt som krykke. Og man kan ikke bombe frem et moderne demokrati fra ruinene av et middelaldersk stammesamfunn.  Om ikke USA tar til vettet, er det på tide at Norge frir seg fra foreldet takknemlighetsgjeld. Og har anstendighet nok til å trekke seg ut, skriver Mjaaland, som arbeidet som lege i Afghanistan under den sovjetiske okkupasjonen.

Anfal-angrepene var et folkemord

Anfal-angrepene var et folkemordAnfal-angrepene var basert på en langsiktig strategi for å få en «endelig løsning» på det kurdiske problemet. Human Rights Watch gjennomførte i 1993 en omfattende gransking og konkluderte med at angrepene må karakteriseres som folkemord etter FNs definisjon fra 1951 – handlinger begått med den «hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe». SV vil i samarbeid med kurdere sette denne saken på den politiske dagsorden i neste stortingsperiode. SV vil arbeide for at regjeringen i Norge gir sin offisielle anerkjennelse av at angrepet på Halabja og Anfal-kampanjen var et folkemord, heter det bl.a. i en uttalelse SVs landsstyre vedtok i går.