Internasjonal politikk

Venstre svikter palestinerne

Venstre svikter palestinerneDet lå an til at et flertall i Oslo bystyre i morgen ville vedta at ”Oslo kommune ikke skal inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbare etter folkeretten", med støtte fra partiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre.
 
Se
http://www.ivarjohansen.no/temaer/internasjonal-politikk/1701-folkeretten.html
 
Partiet Venstre svikter på oppløpssiden og har gitt beskjed om at de endrer stemmegivning i forhold til deres opptreden i finanskomiteen.
De er i så fall ansvarlig for at forslaget ikke får flertall. De svikter palestinerne.

Siste: Saken ble utsatt i bystyremøtet, og blir derfor først sluttbehandlet i neste møte 25. mars. Bruk tida til å påvirke.

Oslo kommune må få handlingsplan for etisk handel

Oslo kommune må få handlingsplan for etisk handelOffentlig sektor er landets største kunde og forbruker. Ifølge SSB kjøpte offentlige virksomheter varer og tjenester for 272 milliarder i 2007, hvorav 107 milliarder kroner i kommunene og fylkeskommunene. Med forvaltningen av slike enorme beløp følger også et ansvar for å anskaffe varer og tjenester som er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Offentlige anskaffelser er en del av den globale handelen med varer og tjenester. Mange av de varene som kjøpes inn, for eksempel arbeidsuniformer, sykehustekstiler, utstyr til barnehager, vann- og avløpsutstyr, er produsert i lavkostland, og ofte under kritikkverdige forhold som involverer barnearbeid, tvangsarbeid, lave lønninger, forbud mot fagforeninger, diskriminering, vold og trakassering. Derfor er det viktig at offentlig sektor stiller krav til sine leverandører om at de varene som anskaffes er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Jeg sender derfor nå, sammen med Marianne Borgen, fram forslag til bystyret om at kommunen må få en handlingsplan for etisk handel.

Flertallet i Oslo bystyre: Ingen avtaler med selskaper som bryter med folkeretten

Oslo bystyre: Ingen avtaler med selskaper som bryter med folkerettenVeolia står for en folkerettsstridig utbygging av det nye bybanenettet, Jerusalem Light Rail, som binder de ulovlige israelske bosettingene i det okkuperte Øst-Jerusalem sammen med det egentlige Israel. Utbyggingen bidrar til å befeste annekteringen av palestinsk jord. FN-resolusjon 465 forbyr Israel å bygge nye strukturer på okkupert mark, samtidig som Den fjerde Geneve-konvensjonen slår fast at det er et brudd på folkeretten når en okkupantmakt flytter sine egne innbyggere inn på okkupert område.

På bakgrunn av et initiativ fra Rødt fremmet Arbeiderpartiet, SV og Venstre i bystyrets finanskomite i kveld et forslag om at "Oslo kommune ikke skal inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbare etter folkeretten".  Dette forslaget vil ha flertall i bystyret når det kommer til behandling i bystyrets kommende møte onsdag 4. mars.

Les finanskomiteens innstilling under.

Norge tjener på våpensalg til Israel

Norge har regler som forbyr eksport av våpen til Israel. Men statseide Nammo har kjøpt seg en fabrikk i USA som følger amerikanske regler. Næringsminister Sylvia Brustad representerer staten som eier i Nammo. Hennes departement sørger for statlige inntekter til Norge når Israel kriger mot palestinerne på Gazastripen.

"Krig er forakt for liv. Fred er å skape. kast dine krefter inn, døden skal tape," heter det i Nordahl Griegs dikt. Jeg kan ikke se det annerledes at det riktige må være at Norge avvikler all norsk våpeneksport, og eierinteresser i våpenindustri i utlandet. Norge har ikke noen naturlig plass blant dødens kremmere.

Les mer her

God retning på Thorvald Stoltenbergs Norden-forslag

God retning på Thorvald Stoltenbergs  Norden-forslagThorvald Stoltenberg fikk i juni 2008 i oppdrag av de nordiske utenriksministrene å utarbeide en uavhengig rapport om hvordan et nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål kan utvikles de neste 10-15 årene. I går overleverte han sin rapport med 13 forslag om nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetsspolitikken. Et av forslagene er en nordisk solidaritetserklæring som på en forpliktende måte avgjør reaksjon på ytre angrep eller press mot et nordisk land.

Dette er spennende tanker, og peker mot en nyorientering av norsk sikkerhetspolitikk.

Les selve rapporten

Norges Afghanistanpolitikk bidrar ikke til å bygge opp det krigsherjede landet

Det er herlig, men bekymringsfullt, å se at det norske offiserskorpset er mer realistiske på Norges rolle i Afghanistan enn mange norske forsvarspolitikere. Nå sist en av de som kanskje har den aller beste oversikten over den norske militære innsatsen i landet, admiral Jan Reksten. Norges militære nærvær i Afghanistan bidrar ikke til å bygge opp det krigsherjede landet, sier admiral Jan Reksten som de siste årene har vært leder for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

- De norske militær-operasjonene i Afghanistan er mislykket. Det spilte ingen rolle hva vi gjorde, for det var viktigere å gjøre noe enn hva vi gjorde. Det hele var bare tøys og tull, hevder Tom Christian Blix, en av offiserene som nylig kom hjem fra tjeneste i landet.
Enig eller uenig i akkurat det. I alle fall er jeg enig med admiral Reksten i at vår Afghanistan-politikk har feilet.

Måtte snart Arbeiderpartiets politikere komme til samme erkjennelse.

Les intervju med Tom Christian Blix
Les mer om Jan Rekstens uttalelser
Les om støtte til Rekstens uttalelser

Norske våpen dreper best

USAs fryktede Stryker-brigade bruker norske våpen, og gir følgende attest: De dreper flest. På US Armys webside skriver det amerikanske forsvarets Stryker-brigade at Remote Weapon Station (RWS) både gir økt overlevelse for operatørene, i tillegg til en signifikant økning i sannsynligheten for treff med første skudd. Det gir større dødelighet og flere drepte per ladning. Kongsberg Protech Systems inngikk høsten 2007 en rammeavtale med US Government om en gigantleveranse av RWS Protector, skriver Teknisk Ukeblad.

Kongsberg Protech Systems er kremmere i drap og råskap. Jeg mener vi bør komme dit at norske myndigheter - og det internasjonale samfunn - sier nei til denslags.

Les mer i Teknisk Ukeblad

MUF-erne: Det må bli slutt på å snakke om ulovlige, illegale, innvandrere

Derfor håper jeg inderlig at aksjonen deres kan føre fram, at den – kanskje, kanskje, kan bli starten på en erkjennelse i Norge om at det må gis det som kalles amnesti , at alle som er her på et visst tidspunkt får bli, får komme trygt fram. Det må bli slutt på å snakke om ulovlige, illegale, innvandrere. Å være menneske er ikke ulovlig. Så – da kanskje den mørkeste dagen i året 2008 – 21. desember, deres aksjonsdag kam bli starten mot denne vendingen mot lyset, mot et bedre samfunn – for alle, sa Knut Kjeldstadli holdt en appell ved de såkalte MUF-ernes fasteaksjon for Stortinget like før jul.

Israel ut av Gaza nå

Israel ut av Gaza nå- Israels brutale krigføring på Gaza er et grovt overgrep mot palestinerne, og et angrep på folkeretten og menneskeheten, heter det i en uttalelse vedatt av SVs Internasjonale Utvalg. - Norge må ikke la noen diplomatiske virkemidler være uprøvd for å stoppe Israels bombing, sier SVs internasjonale leder, Ivar Johansen.

I uttalelsen ber man bl.a. om at Norge etablerer en luftbro for raskt å ta i mot et større antall flyktninger og medisinsk hjelpetrengende, at om nødvendig må den norske ambassadøren hentes hjem på ubestemt tid og Norge må trekke ut alle Pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og israelske statsobligasjoner. Og SV oppfordrer til forbrukerboikott av israelske varer.

Les hele uttalelsen her
Les NA24

Boikott Israel

Boikott IsraelIsraels invasjon og massedrap av uskyldige palestinere gjør oss alle litt fortvilet; Vi stiller krav til ansvarlige myndigheter som

Israelske Apache-helikoptre skyter hellfire-raketter mot Gaza. Høyeksplosivene i disse rakettene lages av DYNO/NOBEL på Hurumlandet utenfor Drammen. Dette ble dokumentert i filmen, "Et lite stykke Norge", som NRK ikke ville vise. Stopp våpenhandelen!

Det norske oljefondet har investert 286 millioner kroner i et israelsk energiselskap som har nektet å levere strøm til Gaza. Trekk investeringene ut!

Men hva kan vi som enkeltpersoner gjøre? Fra i dag av skal i alle fall jeg være veldig nøye med ikke å ha handle israelske varer. Se lista over produkter du må unngå i din boikottaksjon.

Okkupasjonsmakten Israels bombing må stoppes

Israel bombet Gaza i går. Over 200 ble drept, og mange såret. Bombingene kommer trolig til å fortsette. Dette må stoppes!

Jeg synes nok de norske, offisielle, reaksjonene kunne vært ennå klarere. Jeg mener man må være sterkere i fordømmelse av en okkupasjonsmakt enn av de okkuperte, men leser altså i Aftenposten:

"Norge er på linje med EU-landene som fordømmer Israels angrep i Gaza. - Situasjonen i Midtøsten er svært alvorlig og dramatisk, sier statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet til Aftenposten.no. Han sier alt nå må gjøres for å få til forhandlinger om en ny våpenhvile. Om angrepene sier han dette:  - Begge parter har et ansvar. Norge fordømmer både rakettangrepene til Hamas og de israelske bombeangrepene. Samtidig sier Johansen at Israel har reagert med overdreven maktbruk. Han hadde håpet at også USA ville fordømme begge parter, og sier at Norge nå er mer på linje med EU-landene, som sammen med andre internasjonale krefter forsøker å få partene til å stanse maktbruken."

Les mer i Aftenposten om norske reaksjoner
Les mer i Aftenposten om internasjonale reaksjoner