Internasjonal politikk

Nobels fredspris

Nobels fredspris- Noen må holde Thorbjørn Jagland i ørene, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. SV vil ha en tung EU-motstander i Nobelkomiteen. Det viktigste er  hvem som er best til forvalte fredsperspektivet, har særskilt kompetanse og interesse for fredsarbeid - og gjerne forankring i fredsbevegelsen, sier jeg selv i en kort kommentar til Aftenposten.

Les mer

Fredssak på Stortinget før og nå: Fra storting til småting

Fredssak på Stortinget før og nå: Fra storting til småtingMeningsmålinger og fredsdemonstrasjoner tyder på at folkemeningen i dagens Norge slekter langt mer på aktivismen i 1890-tallets Storting enn på tafattheten til dagens nasjonalforsamling – som rår så lenge forsamlingen ikke blir opprørt for eksempel over en statsråd som har forløpt seg på et eller annet vis. Da reagerer tinget med kraft. Men i spørsmål som angår fredelige alternativer til fortidens barbari er tinget taust. Et massivt flertall på Stortinget er like underdanig overfor USAs maktpolitikk som våre vekslende regjeringer. Og utenrikspolitisk opposisjon fins der nesten ikke. Den må ty til Løvebakken, skriver Gunnar Garbo bl.a. i denne artikkelen.

Oslo: Godt stykke igjen til Fair Trade-by

Oslo: Godt stykke igjen til Fair Trade-byOslo bystyre vedtok 6. desember 2006 at Oslo skal arbeide aktivt for å bli en Fair Trade-by innen utgangen av dette året. Jeg fant det derfor naturlig å utfordre byrådet på status 2 år etter. I et notat til bystyrets finanskomite tydeliggjør finansbyråd Stian  Berger Røsland at mye er gjort, men at kommunen foreløpig slett ikke er i stand til å oppnå status som Fair Trade-by pr. utgangen av 2008, som var bystyrets mål.

Nei til utvidet industrisamarbeid med okkupasjonsmakten Israel

Utenriksdepartementet legger til rette for å øke handels- og forskingssamarbeidet med Israel. UD inviterer israelske og norske forretningsorganisasjoner og forskingsinstitusjoner til seminar i Forskningsrådet mandag 3. november. Seminaret avsluttes med en mottakelse der Israels ambassadør til Norge, Miryam Shomrat, står for bevertningen. - Det er en av utenrikstjenestens oppgaver å legge til rette for næringssamarbeid mellom land, sier statssekretær Raymond Johansen.

Fagorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og akademikere ber Utenriksdepartementet droppe seminaret. Som internasjonal leder i SV støtter jeg oppropet. Den israelske okkupasjonsmaktens grove og systematiske krenkelser av menneskerettighetene og FNs resolusjoner, gjennom okkupasjonen av palestinsk jord, fortsatt utvidelse av den folkerettstridige Muren og bosetterkoloniene, tilsier at det er særs uklokt nå å øke det økonomiske samarbeidet med Israel.

Les nyhetsoppslag i Klassekampen
Les om oppropet

Humanitær retorikk, krig og journalistikk

Humanitær retorikk, krig og journalistikkDet ligger en spenning under overflaten mellom militært personell og politikere som fra tid til annen dukker opp i mediene. Norske militære i Afghanistan gir stadig oftere uttrykk for at mediene og politikerne ikke skjønner den virkeligheten de befinner seg i. Hvorfor er det slik? spør Rune Ottosen, professor i journalistikk i en artikkel i bladet Pro Patria/Vårt Vern.

Les artikkelen

Situasjonen i Somalia

Situasjonen i SomaliaSituasjonen i Somalia er svært vanskelig. Befolkningen har i mange år lidd under væpnede konflikter og vanskelige humanitære forhold. Flyktningesituasjonen har også blitt kraftig forverret etter at etiopiske styrker gikk inn i Sør-Somalia i 2006. I SVs Internasjonale Utvalg har vi derfor vedtatt et notat om situasjonen i Somalia med forslag til tiltak og initiativer Norge kan gjennomføre for å bidra til en løsning. 

Konsekvenser av gjennomføring av Tjenestedirektivet i norsk rett

I KS sitt hovedstyre behandlet vi tirsdag KS sin høringsuttallelse til gjennomføring av Tjenestedirektivet i norsk rett. Personlig mener jeg naturligvis at Norge bør benytte vetoretten mot Tjenestedirektivet, men til KS-behandlingen var det for meg viktigst å nyansere det forslag til høringsuttallelse som administrasjonen fremmet. Jeg fremmet derfor følgende forslag:

"Formuleringene vedr.

- tjenestedirektivets eventuelle begrensinger på offentlige myndigheters frihet til selv å kunne beslutte hvordan tjenesten skal finansieres og organiseres
- sosial dumping
- forholdet mellom Utstasjoneringsdirektivet og Tjenestedirektivet

nyanseres."

Mitt forslag ble enstemmig vedtatt. Min begrunnelse kan leses under "les mer".

NATO og atomvåpen

NATO og atomvåpenI Soria Moria-erklæringen heter det: ”Regjeringen vil arbeide for at NATO-landene skal gå foran når det gjelder bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen. [...] NATO må kontinuerlig vurdere sin atomstrategi for å redusere atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk.” Nei til atomvåpen mener at dette burde ha blitt konkretisert nærmere i St.meld. nr. 27 - Nedrustningsmeldingen. Endringer i NATOs atomvåpenstrategi er ikke omtalt i meldingen. I stedet hevder man at atomvåpnenes betydning er tonet betydelig ned i NATOs strategiske konsept fra 1999 i forhold til tidligere NATO-konsepter, noe Nei til atomvpåpen ikke er enige i. De savner en klarere redegjørelse for hvilke initiativ Norge vil ta for å oppheve NATOs avhengighet av atomvåpen.
Nei til atomvåpen har derfor levert tydelige synspunkter til høringen Stortingets utenrikskomite i går holdt om meldingen.