Internasjonal politikk

Nobel fredspris-bok; takk for tilliten

Nobel fredspris-bok; takk for tillitenFredriik Heffermehl har i disse dager gitt ut en debattbok om fredsprisen, "Nobels vilje". Den har fått mye oppmerksomhet i Norge, men kanskje ennå mer i utlandet. Hovedskapet er at de fleste mottakere av Nobels fredspris siden andre verdenskrig aldri burde ha fått prisen. Han mener at den norske Nobelkomiteen, som står for utdelingen av prisen, ikke forvalter oppgaven sin i overensstemmelse med Alfred Nobels intensjon.

Og personlig må jeg jo takke for tilliten når Heffermehl nevner mitt navn som et egnet, av flere, navn som medlem av Nobelkomiteen, og som bedre kunne ivaretatt Alfred Nobels intensjon med fredsprisen.

Atomvåpen: Motet sviktet - igjen

Atomvåpen: Motet sviktet - igjenEnda en bærebjelke i det internasjonale avtaleverket for nedrustning og ikke-spredning har blitt angrepet av Bush-administrasjonen. Denne gangen var det prinsippet om at bare de landene som har undertegnet Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen skal ha adgang til å kjøpe atomteknologi til sivil bruk.

Sammen med 5 andre land holdt Norge lenge stand mot presset om å godta atomhandelsavtalen mellom USA og India. Men på overtid lørdag 6. september sviktet motet. Norge godkjente at India fikk unntak fra reglene selv om India ikke har undertegnet noen bindende nedrustningsavtaler. Til og med kravet om at India skulle undertegne Prøvestansavtalen ble frafalt.  Hva USA truet Norge med får vi nok aldri vite.  Den mektige atomkraftindustrien øvde også sin innflytelse på en rekke land, skriver Stine Rødmyr, leder i Nei til atomvåpen.

Nestekjærlighet.no - For en mer human asylpolitikk

Nestekjærlighet.no - For en  mer human asylpolitikkJeg har skrevet under på følgende opprop:

"Regjeringen, med dissens fra SV, har besluttet å gjennomføre en dramatisk innstramning av norsk asylpolitikk. Vi vil på det sterkeste be Regjeringens flertall om ikke å gjennomføre innstramningstiltak som vil bryte med landets grunnleggende humanistiske tradisjoner.

Vi mener derfor at følgende prinsipper fortsatt må ligge til grunn for norsk asylpolitikk:

1. FNs anbefalinger må forbli grunnlaget for norsk asylpolitikk. Ingen må tvangsreturneres til hjemlandet i strid med FNs anbefalinger.

2. Enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner i hjemlandet må gis varig trygghet i Norge, ikke falsk trygghet i et par år før de sendes tilbake til en usikker fremtid i Afghanistan, Somalia, Irak og andre konfliktområder.

3. Ektefeller, foreldre og barn som har blitt skilt av krig, konflikt eller politisk undertrykkelse, må fortsatt ha adgang til familiegjenforening. Et krav om at familiemedlemmet i Norge må ha arbeidet eller vært i utdannelse i minst fire år før familien får mulighet til å gjenforenes, er inhumant."

Skriv under du også!

Gå til Facebook
Gå til Nestekjærlighet.no

Afghanistan: Norge må si nei til amerikansk ISAF-kontroll

Afghanistan: Norge må si nei til amerikansk ISAF-kontrollUSA vil samle alle de utenlandske styrkene i Afghanistan, inkludert ISAF, under én kommando: US Central Command. Leder i internasjonalt utvalg i SV Ivar Johansen avviser helt at Norge skulle godta amerikansk kontroll over Isaf. Han tviler sterkt på at Nato-landene vil akseptere det. - USA har en annen agenda for det som skjer i Afghanistan enn det Nato-landene har. USA legger mye mer vekt på det de omtaler som krigen mot terror, mens Isaf i større grad legger vekt på å bygge opp det sivile samfunn. Det er ikke mulig å helt skille dette, men i den grad det er mulig, skal man skille her. Så lenge Norge er i Afghanistan, noe jeg stiller spørsmål ved at vi gjør, må det være for å bygge opp det sivile samfunn, sier Johansen til Klassekampen

Les mer i Klassekampen

Afghanistan: Stopp krigen nå!

Afghanistan: Stopp krigen nå!Klassekampens Peter M. Johansen skriver i Klassekampen 8. september om Afghanistan: ”Ifølge SVs internasjonale leder  Ivar Johansen ligger linja fast: Norge ut sammen med Nato. Det er i praksis å fortsette krigspolitikken mens USAs krig krysser grensa til Pakistan. Norge må bryte Natos lenker og trekke styrkene ut.” 

Jeg deler konklusjonen om at ”Norge må bryte NATOs lenker og trekke styrkene ut”. Men samtidig vil jeg lytte til den afghanske befolknings egne ønsker for hvordan dette skal skje, og ikke alene overlate utviklingen av Afghanistan – og USAs tilstedeværelse - til å bli et direkte forhold mellom Karzai-regjeringen og USA. For meg er det ikke nok at Norge trekker seg ut slik at vi selv slipper å ha blod på henda, hvis krigen bare fortsetter med forsterket brutalitet og råskap. Og det siste er den aller viktigste motforestilling til de resonnementer Peter M. Johansen framfører. For meg vil den riktigste Afghanistan-parolen være: ”Stopp krigen nå!”

Russland, Georgia og NATO

SVs Internasjonale Utvalg vedtok denne uka en uttalelse om situasjonen i Russland, Georgia og NATO. Uttalelsen sier blant annet at det ville være svært uklokt av NATO-landene å fremskynde behandlingen av Georgias medlemskap i NATO på bakgrunn av konflikten. Det må være uaktuelt å innlemme land som har uløste territoriale konflikter i NATO.

Det enkleste er pistol

Det enkleste er pistolSkal vi kjøpe amerikanske eller svenske kampfly? Den diskusjonen fortrenger langt viktigere diskusjoner.  Men skaffer vi oss 48 kampfly stappfulle av effektiv drapsteknologi, er faren for at de fleste vil bli brukt til oppdrag ”out of area” langt større enn for at konfrontasjoner over norske farvann vil kreve så mye som 48 kampfly. Hvis fred er målet, hvorfor er det så lett å finne penger til krig? spør Dag Seierstad.

Jagerfly

Jagerfly"Krig er forakt for liv, fred er å skape”, skrev Nordahl Grieg, og vi synger den ofte på SV-møter. SV er og skal fortsatt være fredspartiet. Da må vi være særs kritisk til at Norge fortsetter å være en aktiv deltaker i rustningskappløpet, sa jeg bl.a. da jeg i SVs landsstyre i dag holdt innledning om hva som bør være SVs syn på evt. kjøp av nye jagerfly.