Internasjonal politikk

Luftforsvaret: Krever jagerfly som kan bombe fienden

Luftforsvaret: Krever jagerfly som kan bombe fiendenI et hittil ukjent brev til jagerflyprodusentene krever Luftforsvaret at Norges nye jagerfly skal kunne delta i offensive operasjoner og bombe fiendtlig territorium. Uavhengig forsvarsanalytiker John Berg er sjokkert over brevet: - Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer ligner angrepet på Irak i 2003, og et eventuelt angrep på Iran en gang i fremtiden. Dette er sannelig god grunn til å være skeptisk til det planlagte kampflykjøpet.

Les mer i Aftenposten
Les også

Fryktar ikkje russarane

Fryktar ikkje russaraneLandsdelskommando Nord-Noreg gler seg over auka russisk militær aktivitet i nord, høyrde me nyleg i Dagsnytt. Russlandsekspertar slår òg fast at det er liten grunn til otte. Det er berre få månader sidan store russiske marinestyrkar viste stor og nærgåande interesse for norske oljeinstallasjonar til havs. Russarane har òg teke opp att rutinane med å senda bombefly langs kysten vår utan å varsla på førehand. Men det får ingen alarmklokker til å ringja på norsk side: – Dette er meir gledeleg enn ikkje gledeleg, sa kontreadmiral Trond Grytting til NRK. Han er sjef for landsdelskommando Nord-Noreg. – For ein stat er det eit teikn på god helse at dei har eit militærstell som er i orden. Dei har slite med manglande ressursar og har heilt klårt hatt færre øvingar enn dei har ynskt, la han til. Dei to forskarane Ingerid Opdahl og Katarzyna Zysk på Institutt for forsvarsstudium er langt på veg samde med admiralen.

Les mer i Dag og Tid

Afghanistan: Nærmer seg stupet

Afghanistan: Nærmer seg stupetLenge har den militære strategi vært å nedkjempe de som kjemper imot regjeringshæren og de internasjonale styrkene. Dette er en strategi som har slått feil. Volden øker i Afghanistan, den minker ikke. Når man reiser i Afghanistan kan man selv velge om man vil fokusere på det som er negativt eller positivt. Mine ulike besøk der gjennom siste halvår har ikke tatt fra meg troen på at Afghanistans mange utfordringer kan løses gjennom et fortsatt aktivt samarbeid mellom lokale myndigheter og det internasjonale samfunn. Men den humanitære situasjonen og mangelen på beskyttelse av sivilbefolkningen vi nå opplever i landet er så bekymringsfull at alle aktører må forsterke sin innsats. Afghanistan nærmer seg stupet, skriver Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktningehjelpen.

Les hennes kronikk i Dagbladet
Les tilsvarende synspunkter fra Care Norge
Les fellesuttalelse fra frivillige hjelpeorganisasjoner (Word)

Hans Petter Graver: Når rettigheter kolliderer

Konflikter mellom forskjellige rettigheter kan løses på forskjellige måter. Arbeidstakernes kollektive rettigheter trues av en omdreining i liberal retning i fire dommer fra EF-domstolen. Med disse dommene har domstolen valgt en ny praksis, som innebærer at «de fire friheter» settes på hakket over organisasjonsfriheten og retten til kollektive aksjoner. Rettigheter som har vært respektert av staten og arbeidsgiverorganisasjonene siden begynnelsen av forrige århundre er nå truet, mener professor Hans Petter Graver, som i denne artikkelen analyserer betydningen av disse dommene.

Gode og onde jagerfly?

Gode og onde jagerfly?Det kan virke merkelig nok at Norge kjøpte fem dyre fregatter som bare er egnet for sjøslag. Vi bør ikke kjøpe jagerfly som er egnet for bakkekrig. Vi bør derfor sette krav til våpenutrustning som er annerledes enn det som både JSF og JAS Gripen nå har. Annerledes i den forstand at man tradisjonen tro fokuserer på defensive, heller enn offensive egenskaper. Noe annet vil være ukledelig for fredsnasjonen Norge, skriver Hedda Langemyr og Erik Strøm i Norges Fredsråd.

Les kronikken i Dagbladet

Jagerfly: Krig er forakt for liv

Jagerfly: Krig er forakt for livSV som et fredsparti kan aldri akseptere at norsk F16-fly bomber uskyldige afghanske landsbeboere. For afghanerne er det likegyldig hvorvidt bombene faller fra et kampfly produsert i USA eller Sverige.  Det er heller ikke slik at svensk våpenindustri – eller norsk for den slags skyld – er noe etisk mer høyverdig enn amerikansk. Dette er dødens kremmere, enten det er Wallenbergfamilien eller de amerikanske våpenprodusenter, sa jeg bl.a. et innlegg i SVs landsstyre 16. juni vedrørende eventuelt kjøp av nye jagerfly.

Norge trenger jagerfly - ikke kampfly

Norge trenger jagerfly - ikke kampflySom internasjonal leder i SV har jeg initiert at SV landsstyre mandag skal drøfte et eventuelt kjøp av nye jagerfly. I det enstemmige forslaget Internasjonalt utvalg har sendt fram til landsstyret heter det bl.a.: "Norge skal ikke delta i offensive krigsoperasjoner i utlandet, for eksempel innenfor NATOs  out-of-area-strategi og har dermed verken behov for kampflykapasitet eller bombefly. Nytteverdien av slike kapasiteter vil være svært liten i et defensivt, nasjonalt, forsvarskonsept.  Landsstyret er tvilende til hvorvidt de to aktuelle jagerflytyper på noen god måte, innenfor en akseptabel kostnadsramme, tilfredsstiller Norges behov i et slikt defensivt forsvarskonsept. "

Den svenske forsvarsminister vil ha fellesforsvar i nord

Den svenske forsvarsminister vil ha fellesforsvar i nordDen svenske forsvarsminister vil ha fellesforsvar i nord, og skriver i en kronikk i Dagens Nyheter i går bl.a.: "Vi kan slå ihop vår militära förmåga i norra delarna av våra länder utan att Sverige behöver gå med i Nato. För det svenska försvaret finns möjligheten att slå ihop förband och flygbaser i norr med Nato-landet Norge. Vi kan göra detta utan att själva behöva gå in i denna militärallians. Förutsättningen är bara att vi ser till att bryta samarbetet i händelse av en försämrad säkerhetspolitisk situation." Det skriver försvars­minister Sten Tolgfors inför Förvarsberedningens rapport på fredag. Enligt Tolgfors utgår den säkerhetspolitiska kalkylen ifrån att vi inte står ensamma vid ett hot mot vårt land: Vi utgår från att våra nordiska grannar ställer upp.

Les kronikken

Folkerett og politikk i Arktis

Siste uken i mai møttes utenriksministrene fra de fem arktiske kyststatene USA, Russland, Canada, Danmark/Grønland og Norge på Grønland. Tema for møtet var spørsmålet om forvaltning og regulering av økonomisk virksomhet i Arktis. Møtet er ett av mange uttrykk i de senere år for økt internasjonal interesse for nordområdene. Store økonomiske interesser og betydelig nasjonal prestisje står på spill i Arktis. Både områdets sårbare klima og dets militærstrategiske betydning gjør at de negative konsekvensene av at det ikke lykkes kyststatene å løse sine mellomværender i området i minnelighet kan bli betydelige, skriver Jacob Børresen.

The European missile defense folly

The European missile defense folly"The United States plans to protect itself from emerging missile threats by building a Europe-based missile defense system. Like its predecessors, the system has serious technological deficiencies," skriver George N. Lewis og Theodore A. Postol i siste  nummer av tidsskriftet "Bulletin of the Atomic Scientists". Særlig interessant for oss i Norge er det at de ser på Vardø-radaren som en selvfølgelig del av systemet.

Les artikkelen