Internasjonal politikk

Det enkleste er pistol

Det enkleste er pistolSkal vi kjøpe amerikanske eller svenske kampfly? Den diskusjonen fortrenger langt viktigere diskusjoner.  Men skaffer vi oss 48 kampfly stappfulle av effektiv drapsteknologi, er faren for at de fleste vil bli brukt til oppdrag ”out of area” langt større enn for at konfrontasjoner over norske farvann vil kreve så mye som 48 kampfly. Hvis fred er målet, hvorfor er det så lett å finne penger til krig? spør Dag Seierstad.

Jagerfly

Jagerfly"Krig er forakt for liv, fred er å skape”, skrev Nordahl Grieg, og vi synger den ofte på SV-møter. SV er og skal fortsatt være fredspartiet. Da må vi være særs kritisk til at Norge fortsetter å være en aktiv deltaker i rustningskappløpet, sa jeg bl.a. da jeg i SVs landsstyre i dag holdt innledning om hva som bør være SVs syn på evt. kjøp av nye jagerfly.

Norge som verdstjerne?

Norge som verdstjerne?I spørsmålet om nye jagarfly har SV si stortingsgruppe vedteke ikkje å kjøpe nye, men vedlikehalde dei me har i tjue år til. Det er ikkje berre etiske grunnar til det, men det vil vera etisk konsistent i høve til pensjonsfondet. Det er fleire gode alternativ til å bruke ca 140 milliardar kroner til opprustning og krigsflyvåpen.  Eit alternativ er infrastruktur: Eg vil heller vise fram eit framtidsretta nett for høgfartstog, enn å ha 48 dyre krigsfly i lufta, skriver Hallgeir Langeland i en artikkel i flere aviser i dag.

Nedrustningsmeldingen: NATO må utfordres

Nedrustningsmeldingen: NATO må utfordresMed list og med lempe kommer et kryp så langt som en kjempe, forteller et norsk eventyr. Det kan se ut som om regjeringen har lagt denne tilnærmingen til grunn for stortingsmeldingen om nedrustning og ikke-spredning (St.meld. nr. 27 (2007–2008)). Norge kunne gjøre mer enn å gi partene gode råd. Regjeringen støtter opp om regionale atomvåpenfrie soner, «spesielt i regioner hvor det foreligger reell spredningsfare». Men målet er jo at hele verden skal jo bli kvitt atomvåpnene. Hvorfor ikke gå i bresjen for en nordisk atomvåpenfri sone, slik fredsbevegelsen i de nordiske land ønsker? skriver Gunnar Garbo i denne artikkelen.

Stem imot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen

Stem imot rakettskjoldet i Tjekkia og PolenRepresentanter for tjekkisk fredsbevegelse har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen.
La oss støtte dem i deres kamp, som også er vår kamp.  Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Det skal naturligvis mangedobles! Jeg oppfordrer flest mulig til å skrive under, nå!

Luftforsvaret: Krever jagerfly som kan bombe fienden

Luftforsvaret: Krever jagerfly som kan bombe fiendenI et hittil ukjent brev til jagerflyprodusentene krever Luftforsvaret at Norges nye jagerfly skal kunne delta i offensive operasjoner og bombe fiendtlig territorium. Uavhengig forsvarsanalytiker John Berg er sjokkert over brevet: - Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer ligner angrepet på Irak i 2003, og et eventuelt angrep på Iran en gang i fremtiden. Dette er sannelig god grunn til å være skeptisk til det planlagte kampflykjøpet.

Les mer i Aftenposten
Les også

Fryktar ikkje russarane

Fryktar ikkje russaraneLandsdelskommando Nord-Noreg gler seg over auka russisk militær aktivitet i nord, høyrde me nyleg i Dagsnytt. Russlandsekspertar slår òg fast at det er liten grunn til otte. Det er berre få månader sidan store russiske marinestyrkar viste stor og nærgåande interesse for norske oljeinstallasjonar til havs. Russarane har òg teke opp att rutinane med å senda bombefly langs kysten vår utan å varsla på førehand. Men det får ingen alarmklokker til å ringja på norsk side: – Dette er meir gledeleg enn ikkje gledeleg, sa kontreadmiral Trond Grytting til NRK. Han er sjef for landsdelskommando Nord-Noreg. – For ein stat er det eit teikn på god helse at dei har eit militærstell som er i orden. Dei har slite med manglande ressursar og har heilt klårt hatt færre øvingar enn dei har ynskt, la han til. Dei to forskarane Ingerid Opdahl og Katarzyna Zysk på Institutt for forsvarsstudium er langt på veg samde med admiralen.

Les mer i Dag og Tid

Afghanistan: Nærmer seg stupet

Afghanistan: Nærmer seg stupetLenge har den militære strategi vært å nedkjempe de som kjemper imot regjeringshæren og de internasjonale styrkene. Dette er en strategi som har slått feil. Volden øker i Afghanistan, den minker ikke. Når man reiser i Afghanistan kan man selv velge om man vil fokusere på det som er negativt eller positivt. Mine ulike besøk der gjennom siste halvår har ikke tatt fra meg troen på at Afghanistans mange utfordringer kan løses gjennom et fortsatt aktivt samarbeid mellom lokale myndigheter og det internasjonale samfunn. Men den humanitære situasjonen og mangelen på beskyttelse av sivilbefolkningen vi nå opplever i landet er så bekymringsfull at alle aktører må forsterke sin innsats. Afghanistan nærmer seg stupet, skriver Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktningehjelpen.

Les hennes kronikk i Dagbladet
Les tilsvarende synspunkter fra Care Norge
Les fellesuttalelse fra frivillige hjelpeorganisasjoner (Word)

Hans Petter Graver: Når rettigheter kolliderer

Konflikter mellom forskjellige rettigheter kan løses på forskjellige måter. Arbeidstakernes kollektive rettigheter trues av en omdreining i liberal retning i fire dommer fra EF-domstolen. Med disse dommene har domstolen valgt en ny praksis, som innebærer at «de fire friheter» settes på hakket over organisasjonsfriheten og retten til kollektive aksjoner. Rettigheter som har vært respektert av staten og arbeidsgiverorganisasjonene siden begynnelsen av forrige århundre er nå truet, mener professor Hans Petter Graver, som i denne artikkelen analyserer betydningen av disse dommene.