Internasjonal politikk

Dropp BITS

BITs inneber ein uakseptabel internasjonal rettsorden og lovfesting av djupt udemokratiske maktforhold. Verst er det for land i Sør. Land som har dårlege regelverk for å verna om menneske og miljø blir låst fast i eit system der slike omsyn alltid må vika for storselskapa sine krav om eit «godt investeringsklima». Dei blir effektivt fråtatt politisk handlingsrom og vegar til utvikling som liknar den vegen vi ein gong valde. Men også Noreg kan fort oppleva at utanlandske selskap sit med sterke maktmiddel når demokratiske avgjerder ikkje favoriserer interessene deira. Det hjelper lite å senda fleire avlatspengar til dei fattige dersom vi hindrar dei i å ta inntektene av eigne naturressursar. Å droppa investeringsavtalane er ein god start, skriver Ingrid Fiskaa.


Afghanistan: Når bistanden militariseres

Når bistanden militariseresNår forsvarssjefen her hjemme omtaler de norske sivile bidragene i Afghanistan som ”sverdet” i operasjonen, mens de norske soldatene er ”skjoldet”, sier han egentlig at det er gjennom bistanden Norge skal vinne denne krigen. Logikken i metaforen tilsier videre at grunnen til at vi sender våre krigere til Afghanistan er at våre sivile hjelpere skal få gjort sin jobb. Spørsmålet blir da om norsk bistand til Afghanistan er god nok til å krige for, og om denne krigen er av det slaget det norske bistandssamfunnet faktisk selv ønsker å utkjempe, skriver Alexander Harang i Bistandsaktuelt.

Les mer

Latin-Amerika: En annen verden er mulig

Latin-Amerika: En annen verden er muligSVs landsstyre skal denne helga drøfte Latin-Amerika. SVs politikk for regionen skal utformes. Fra Internasjonalt utvalgs side har vi sendt fram klare anbefalinger.

"Etter 90-tallets bølgedal for venstresida på verdensbasis har Latin-Amerikas befolkning det siste tiåret gitt ulike venstrealternativer regjeringsmakt i en rekke land. Felles for disse regjeringene er at de ønsker større politisk uavhengighet fra USA og en alternativ økonomisk politikk til den nyliberalistiske modellen. Parallelt ser vi store folkelige og sosiale bevegelser som engasjerer folk på grasrota i mange land. Dette kombinert med økt vektlegging av samarbeid i regionen har ført til at de nye regjeringene fremstår med styrke og reell mulighet til å utjevne sosiale forskjeller, samt å styrke demokratiet gjennom å inkludere flertallet av befolkningen i de politiske, økonomiske og sosiale prosessene. Disse mulighetene gir venstresida inspirasjon til å tenke at ”en annen verden er mulig”," heter det bl.a. i det saksdokumentet Internasjonalt utvalg har sendt fram til landsstyret.

Boikott av OL er uaktuelt

Boikott av OL er uaktueltSVs internasjonale leder, Ivar Johansen, er skeptisk, men vil ikke si absolutt nei til OL-boikott. Men da vil han i tilfelle også boikotte idrettsarrangement i USA. - Hvis man først skulle gå inn på den galeien, så ville jeg ment at man også skulle boikotte for eksempel USA, som begår mange brudd på menneskerettighetene. Det er veldig mange potensielle land for idrettsarrangement som burde boikottes hvis vi skulle følge denne linjen, sier Ivar Johansen til Aftenposten. Torturen av Guantanamofangene er et - av flere - eksempler på USAs menneskebrudd.

Les mer

Varme skudd i kald krig

Varme skudd i kald krigI årets bok dokumenterer Morten Jentoft hvordan norsk, britisk og amerikansk etterretning benyttet finske agenter for å spionere på Sovjetunionen. De bygget også motstandsceller i Finland, som skulle aktiveres i tilfelle Sovjetunionen gikk gjennom Finland på vei mot Norge. All aktiviteten var i strid med de finske myndighetenes ønsker. Den foregikk også uten å informere verken den norske regjeringen eller norsk politi. På norsk side var aksjonene styrt og regissert av en liten gruppe etterretningsfolk, med Vilhelm Evang i spissen.  

Den tidligere motstandsmannen og offiseren Svein Blindheim ble sammen med Ny Tid-journalist Ingolf Håkon Teigene (i midten) og SV-politiker Ivar Johansen dømt i norsk rett for å ha røpet historien om norsk Sovjet-spionasje fra Finland. I boka Døden på Kola gir Morten Jentoft et innblikk i denne delen av norsk etterkrigshistorie, skriver uketidsskriftet Ny Tid.

Les mer

Norske politikere desinformerer om Afghanistan

En av Norges fremste eksperter på Afghanistan tar et oppgjør med mytene om Taliban og anklager norske politikere for desinformasjon. Seniorforsker Arne Strand ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) har selv jobbet i Afghanistan for Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet og Afghanistankomiteen.

Nå tar han et oppgjør med gamle og nye myter om Taliban og avviser at de har begått verre overgrep mot sivilbefolkningen enn det Vestens allierte har gjort.

- Det lar seg ganske enkelt ikke dokumentere, sier Strand til NTB.- Taliban massakrerte ikke flere enn det krigsherren Abdul Rashid Dostum har gjort med amerikansk hjelp i nord, konstaterer Strand. - Kvinners posisjon var heller ikke stort verre under Taliban enn under forgjengerne, selv om de satte undertrykkelsen mer i system og innførte mange kuriøse dekreter.

Les mer

JA til sivile fredsstyrker!

Norges Fredslag har startet en kampanje for sivile fredsstyrker. Dette er kampanjens to hovedkrav over Regjeringen:

1. at Regjeringen får utført en mulighetsstudie om innføring av en sivil fredsstyrke i et samarbeid mellom Staten og det norske sivilsamfunnet, basert
på modeller fra Tyskland og andre europeiske land.

2. at Regjeringen utvikler siviltjenesten til å bli en fredsrelevant tjeneste og et første skritt på veien mot en yrkeskarriere som fredsarbeider, slik den militære førstegangstjenesten kan være starten på en yrkesmilitær karriere.

Kvinnelig verneplikt? Nei

I diskusjonen om hvorvidt Norge skal kjøpe amerikanske eller svenske jagerfly har jeg i noen sammenhenger sagt; for afghanske bønder på landsbygda som har blitt utsatt for bomberegn fra norske F16-fly er det knekkende likegyldig hvorvidt bombeflyene er amerikansk- eller svenskproduserte.  Sånn også med kvinnelig verneplikt. For en del år siden sloss norske ungsosialister mot det som ble definert som militarisme og klassehær. Nå vil SU-kvinnene inn i denne hæren ut fra en likestillingsbegrunnelse. Jeg må spørre: Blir det noen avgjørende forskjell om spesialstyrkene i Kabul består av kvinner eller menn? skriver Ivar Johansen i et debattinnlegg i Klassekampen om kvinnelig verneplikt.

Afghanistan: Militær ulydighet?

Afghanistan: Militær ulydighet?"Tirsdag delte norske soldater ut skolemateriell og leker til beboerne i den lille landsbyen Kara Chaplaq i Nord-Afghanistan," kan vi i påskeuka lese i norsk presse. Utenriksledelsen har gjentatte ganger bedt Forsvaret skjerpe seg, men de nekter å innordne seg. De fører sin egen krig, frikoblet fra den politiske ledelse. Ikke sivil ulydighet, men militær ulydighet. Bistandsorganisasjonne er tydelige: Forsvarets opptreden setter hjelpearbeidernes liv i fare. Forsvarsministeren er taus. Kan det være at hun stilltiende samtykker, eller er vi her vitne til at forsvarsledelsen driver med ulydighet? spør Ivar Johansen i Dagbladet.

SV-protest mot flere soldater

Flere i SV protesterer høyt mot at den rødgrønne regjeringen vil sende flere soldater til Afghanistan. De mener regjeringens Afghanistan-politikk bryter med det partiet står for. Leder i SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener NATOs og Norges krigføring øker lidelsene for sivile afghanere.

Les mer

Økt Afghanistan-uro i SV

Uroen øker i regjeringspartiet SV i takt med norske ISAF-soldaters utfordringer i Afghanistan.
Den forverrede situasjonen i Afghanistan de siste månedene og den rødgrønne regjeringens beslutning om å sende 150 flere spesialsoldater i mars neste år, bidrar til økt uro i SV. - Dette er ikke SV-politikk. Dette er en beslutning som gjør at afghanere påføres ytterligere tap. Jeg oppfatter at våre folk har gjort en så god jobb som mulig, men vi sitter ikke alene i regjeringen, sier lederen for SVs iinternasjonale utvalg, Ivar Johansen, til TV 2 Nyhetskanalen. Han og flere andre i partiet vil helst se de norske soldatene kalt hjem så fort som mulig og at Natos innsats i Afghanistan erstattes av FN-soldater. - Nato har ikke legitimitet i Afghanistan og kan ikke løse situasjonen der, sier Johansen til TV 2 Nyhetskanalen.

Les mer