Internasjonal politikk

Varme skudd i kald krig

Varme skudd i kald krigI årets bok dokumenterer Morten Jentoft hvordan norsk, britisk og amerikansk etterretning benyttet finske agenter for å spionere på Sovjetunionen. De bygget også motstandsceller i Finland, som skulle aktiveres i tilfelle Sovjetunionen gikk gjennom Finland på vei mot Norge. All aktiviteten var i strid med de finske myndighetenes ønsker. Den foregikk også uten å informere verken den norske regjeringen eller norsk politi. På norsk side var aksjonene styrt og regissert av en liten gruppe etterretningsfolk, med Vilhelm Evang i spissen.  

Den tidligere motstandsmannen og offiseren Svein Blindheim ble sammen med Ny Tid-journalist Ingolf Håkon Teigene (i midten) og SV-politiker Ivar Johansen dømt i norsk rett for å ha røpet historien om norsk Sovjet-spionasje fra Finland. I boka Døden på Kola gir Morten Jentoft et innblikk i denne delen av norsk etterkrigshistorie, skriver uketidsskriftet Ny Tid.

Les mer

Norske politikere desinformerer om Afghanistan

En av Norges fremste eksperter på Afghanistan tar et oppgjør med mytene om Taliban og anklager norske politikere for desinformasjon. Seniorforsker Arne Strand ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) har selv jobbet i Afghanistan for Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet og Afghanistankomiteen.

Nå tar han et oppgjør med gamle og nye myter om Taliban og avviser at de har begått verre overgrep mot sivilbefolkningen enn det Vestens allierte har gjort.

- Det lar seg ganske enkelt ikke dokumentere, sier Strand til NTB.- Taliban massakrerte ikke flere enn det krigsherren Abdul Rashid Dostum har gjort med amerikansk hjelp i nord, konstaterer Strand. - Kvinners posisjon var heller ikke stort verre under Taliban enn under forgjengerne, selv om de satte undertrykkelsen mer i system og innførte mange kuriøse dekreter.

Les mer

JA til sivile fredsstyrker!

Norges Fredslag har startet en kampanje for sivile fredsstyrker. Dette er kampanjens to hovedkrav over Regjeringen:

1. at Regjeringen får utført en mulighetsstudie om innføring av en sivil fredsstyrke i et samarbeid mellom Staten og det norske sivilsamfunnet, basert
på modeller fra Tyskland og andre europeiske land.

2. at Regjeringen utvikler siviltjenesten til å bli en fredsrelevant tjeneste og et første skritt på veien mot en yrkeskarriere som fredsarbeider, slik den militære førstegangstjenesten kan være starten på en yrkesmilitær karriere.

Kvinnelig verneplikt? Nei

I diskusjonen om hvorvidt Norge skal kjøpe amerikanske eller svenske jagerfly har jeg i noen sammenhenger sagt; for afghanske bønder på landsbygda som har blitt utsatt for bomberegn fra norske F16-fly er det knekkende likegyldig hvorvidt bombeflyene er amerikansk- eller svenskproduserte.  Sånn også med kvinnelig verneplikt. For en del år siden sloss norske ungsosialister mot det som ble definert som militarisme og klassehær. Nå vil SU-kvinnene inn i denne hæren ut fra en likestillingsbegrunnelse. Jeg må spørre: Blir det noen avgjørende forskjell om spesialstyrkene i Kabul består av kvinner eller menn? skriver Ivar Johansen i et debattinnlegg i Klassekampen om kvinnelig verneplikt.

Afghanistan: Militær ulydighet?

Afghanistan: Militær ulydighet?"Tirsdag delte norske soldater ut skolemateriell og leker til beboerne i den lille landsbyen Kara Chaplaq i Nord-Afghanistan," kan vi i påskeuka lese i norsk presse. Utenriksledelsen har gjentatte ganger bedt Forsvaret skjerpe seg, men de nekter å innordne seg. De fører sin egen krig, frikoblet fra den politiske ledelse. Ikke sivil ulydighet, men militær ulydighet. Bistandsorganisasjonne er tydelige: Forsvarets opptreden setter hjelpearbeidernes liv i fare. Forsvarsministeren er taus. Kan det være at hun stilltiende samtykker, eller er vi her vitne til at forsvarsledelsen driver med ulydighet? spør Ivar Johansen i Dagbladet.

SV-protest mot flere soldater

Flere i SV protesterer høyt mot at den rødgrønne regjeringen vil sende flere soldater til Afghanistan. De mener regjeringens Afghanistan-politikk bryter med det partiet står for. Leder i SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener NATOs og Norges krigføring øker lidelsene for sivile afghanere.

Les mer

Økt Afghanistan-uro i SV

Uroen øker i regjeringspartiet SV i takt med norske ISAF-soldaters utfordringer i Afghanistan.
Den forverrede situasjonen i Afghanistan de siste månedene og den rødgrønne regjeringens beslutning om å sende 150 flere spesialsoldater i mars neste år, bidrar til økt uro i SV. - Dette er ikke SV-politikk. Dette er en beslutning som gjør at afghanere påføres ytterligere tap. Jeg oppfatter at våre folk har gjort en så god jobb som mulig, men vi sitter ikke alene i regjeringen, sier lederen for SVs iinternasjonale utvalg, Ivar Johansen, til TV 2 Nyhetskanalen. Han og flere andre i partiet vil helst se de norske soldatene kalt hjem så fort som mulig og at Natos innsats i Afghanistan erstattes av FN-soldater. - Nato har ikke legitimitet i Afghanistan og kan ikke løse situasjonen der, sier Johansen til TV 2 Nyhetskanalen.

Les mer

SV-topp vil ha Norge ut av ISAF

Leder for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener Norge må kreve at Nato forlater Afghanistan. Han mener Nettavisens avsløring om at tungt bevæpnede leger i Afghanistan, gjøre det enda mer aktuelt å hente det rundt 500 norske soldatene hjem. Dette viser at Nato blander sammen der som er sivile og militære oppgaver. Det styrker argumentet for å få en mer sivil profil på gjennomoppbyggingen av Afghanistan, sier Johansen til Nettavisen. Lørdag holdt han appell foran et par hundre krigsmotstandere utenfor Stortinget.

Les mer her

Spør afghanske kvinner - og få bort våpnene

Å bedre kvinners status var en uttalt hovedbegrunnelse for angrepet på et Taliban-styrt Afghanstan. Afghanske kvinners syn på den vestlige – ikke muslimske – militære tilstedeværelsen i Afghanistan er nylig uttrykt i et opprop fra kvinner i Kandahar i forbindelse med 8 mars 2008 hvor de sier: “Vi tror at bare afghanere kan stoppe voldsbruken mot andre afghanere”. Den sterke militære tilstedeværelsen virker som nok en forsterking av det maskuline maktapparat, skriver Ingeborg Breines i denne kronikken.


Oslo SVs bystyregruppe fremmer forslag om at bystyret skal ta stilling til krisen i Irak

Alle SVs bystyrerepresentanter har fremmet et privat forslag til Oslo bystyre, med begrunnelse i at "Oslo bystyre, som folkevalgt organ i et stort bysamfunn, er opptatt av situasjonen for innbyggere i Baghdad og andre irakiske bysamfunn. I tilfelle en amerikansk invasjon av Irak vil tusenvis av uskyldige liv i disse byene kunne gå tapt. Kamphandlinger vil ødelegge infrastruktur ytterligere i et land som allerede ligger med brukket rygg. Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann og medisiner og ikke-fungerende kloakksystem vil påføre et betydelig antall mennesker lidelser og varige skader."

Derfor ber initiativtakerne at "Bystyret i Oslo vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å intensivere sitt arbeid for en fredelig løsning på Irak-krisen. Norge må søke å påvirke FNs beslutninger slik at arbeidet med å avdekke brudd på FN-resolusjoner og avvæpning av Irak fortsetter uten militær invasjon, og herunder sørge for at FNs våpeninspektører får tilstrekkelig tid til å gjennomføre sitt inspeksjonsoppdrag."


Guantanamo/Røkke: Aukar presset på riksadvokaten

Riksadvokaten i Portugal har nå innleidd etterforsking etter mistanke om at CIA-fly med Guantanamo-fanger har mellomlande på portugisisk grunn.

- Dette viser at nokre land, som også er medlem av NATO, tek dette alvorleg. Det stiller tilsvarande krav til norsk påtalmakt, seier SV-politikaren, Ivar Johansen, til Bergens Tidende. Det var Johansen som i fjor melde Aker Kværner til riksadvokaten for moglege brotsverk på Guantanamo. - Det kjem stadig ny dokumentasjon på bordet om overgrepa på Guantanamo som også involverer Aker Kværner. Eg veit at nye dokument er undervegs, seier Johansen. - Av omsyn til Noregs rennome internasjonalt, er det viktig at påtalemakta fylgjer opp, legg han til.

Les mer i Bergens Tidende