Internasjonal politikk

Spør afghanske kvinner - og få bort våpnene

Å bedre kvinners status var en uttalt hovedbegrunnelse for angrepet på et Taliban-styrt Afghanstan. Afghanske kvinners syn på den vestlige – ikke muslimske – militære tilstedeværelsen i Afghanistan er nylig uttrykt i et opprop fra kvinner i Kandahar i forbindelse med 8 mars 2008 hvor de sier: “Vi tror at bare afghanere kan stoppe voldsbruken mot andre afghanere”. Den sterke militære tilstedeværelsen virker som nok en forsterking av det maskuline maktapparat, skriver Ingeborg Breines i denne kronikken.


Oslo SVs bystyregruppe fremmer forslag om at bystyret skal ta stilling til krisen i Irak

Alle SVs bystyrerepresentanter har fremmet et privat forslag til Oslo bystyre, med begrunnelse i at "Oslo bystyre, som folkevalgt organ i et stort bysamfunn, er opptatt av situasjonen for innbyggere i Baghdad og andre irakiske bysamfunn. I tilfelle en amerikansk invasjon av Irak vil tusenvis av uskyldige liv i disse byene kunne gå tapt. Kamphandlinger vil ødelegge infrastruktur ytterligere i et land som allerede ligger med brukket rygg. Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann og medisiner og ikke-fungerende kloakksystem vil påføre et betydelig antall mennesker lidelser og varige skader."

Derfor ber initiativtakerne at "Bystyret i Oslo vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å intensivere sitt arbeid for en fredelig løsning på Irak-krisen. Norge må søke å påvirke FNs beslutninger slik at arbeidet med å avdekke brudd på FN-resolusjoner og avvæpning av Irak fortsetter uten militær invasjon, og herunder sørge for at FNs våpeninspektører får tilstrekkelig tid til å gjennomføre sitt inspeksjonsoppdrag."


Guantanamo/Røkke: Aukar presset på riksadvokaten

Riksadvokaten i Portugal har nå innleidd etterforsking etter mistanke om at CIA-fly med Guantanamo-fanger har mellomlande på portugisisk grunn.

- Dette viser at nokre land, som også er medlem av NATO, tek dette alvorleg. Det stiller tilsvarande krav til norsk påtalmakt, seier SV-politikaren, Ivar Johansen, til Bergens Tidende. Det var Johansen som i fjor melde Aker Kværner til riksadvokaten for moglege brotsverk på Guantanamo. - Det kjem stadig ny dokumentasjon på bordet om overgrepa på Guantanamo som også involverer Aker Kværner. Eg veit at nye dokument er undervegs, seier Johansen. - Av omsyn til Noregs rennome internasjonalt, er det viktig at påtalemakta fylgjer opp, legg han til.

Les mer i Bergens Tidende

Aktuell: Ivar Johansen

Mens Nato-toppene møtes i Oslo 26. og 27. april, arrangerer Fredsinitiativet folkemøte, demonstrasjon og seminar mot Nato. Initiativtaker er SV-politiker Ivar Johansen.
Slagordet for arrangementet er «Nei til angrepskrig – nei til Nye Nato». Hva legger dere i begrepet Nye Nato?
– Mens den opprinnelige meningen med Nato var en forsvarsallianse, er organisasjonen nå blitt et verdenspoliti. Med sin «out-of-area-strategi» har Nato blitt en offensiv allianse som opererer i hele verden, som en del av USAs imperialistiske strategi. USA har ambisjoner om verdensherredømme, noe Nato er delaktig i, sier Ivar Johansen til Ny Tid.

Les mer

Kritiserer uriktig informasjon fra Forsvaret

Forsvarets beslutning om å tie om at offiserer i den norske spesialstyrken drakk seg fulle og skjøt med pistol i NATOs hovedkvarter i Kabul, vekker reaksjoner i SV. – Forsvaret har et ansvar for å sikre at den informasjon som tilflyter offentligheten er korrekt. Når de ser at det er ukorrekt, bør de bidra til å korrigere, sier Ivar Johansen som er leder av SVs internasjonale utvalg og medlem i Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret.

Les mer

SV varsler omkamp om Isaf

Regjeringens beslutning om å styrke Norges militære deltakelse i Afghanistan blir møtt med kritikk og frustrasjon i SV.  – I dagens situasjon var regjeringens beslutning det eneste mulige kompromisset. Uten SVs medvirkning ville Norges bidrag gjort større skade, ved deltakelse i den brutale krigen i sør, sier Ivar Johansen til Klassekampen.

Les mer

– Hent soldatene hjem!

Klassekampen har loddet stemningen blant SVs landsstyremedlemmer. Et mindretall støtter partiledelsens standpunkt om at Isaf bidrar til stabilisering og gjenoppbygging av Afghanistan.– Isaf-styrken kan erstattes med FN-styrker bestående av land som ikke er Nato-medlemmer, sier Johansen til Klassekampen. Han kommenterer Aftenpostens undersøkelse som viser at 18 prosent av SV-velgerne er i mot en styrkeopptrapping slik:
– Det betyr jo at rundt 80 prosent er enig i SVs primærsyn og ønsker mer SV-politikk i regjering. Sånn sett er det et godt mandat å jobbe ut i fra.

Les mer

SV fortsetter krigsdebatten

– Vi trenger mer diskusjon om Afghanistan, sier SV-leder Kristin Halvorsen, og langer ut mot en passiv opposisjon. Samtidig demonstrerte flere av hennes egne mot regjeringens Afghanistan-politikk. Det var nesten fullt hus på SVs landsstyremøte på Gardermoen i går. Bare leder av SVs internasjonale utvalg Ivar Johansen og SU-leder Kirsti Bergstø valgte å bli i Oslo for å demonstrere mot egen regjering. Det har ikke Kristin Halvorsen noe imot, skriver Dagsavisen.

Les mer

SVs dobbeltkommunikasjon

"SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen forsikret i helgen at det ikke er problematisk at fremtredende partifeller talte på en demonstrasjon mot Regjeringens Afghanistan-politikk i Oslo samtidig som hun selv innledet på partiets landsstyremøte på Gardermoen

For en statsråd må en slik uttalelse være ubekvem på grensen til det pinlige. Men Halvorsen hadde neppe noe valg. Uten å gi lederen for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, og lederen i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, anledning til å demonstrere i regi av aksjonen "Hent soldatene hjem", kunne ikke Halvorsen og de fire andre SV-statsrådene ha fortsatt i Regjeringen. For det er Johansen og Bergstø, ikke partilederen, som målbærer SVs egentlige Afghanistan-politikk," skriver Aftenposten på lederplass.

Les mer