Internasjonal politikk

SV-protest mot flere soldater

Flere i SV protesterer høyt mot at den rødgrønne regjeringen vil sende flere soldater til Afghanistan. De mener regjeringens Afghanistan-politikk bryter med det partiet står for. Leder i SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener NATOs og Norges krigføring øker lidelsene for sivile afghanere.

Les mer

Økt Afghanistan-uro i SV

Uroen øker i regjeringspartiet SV i takt med norske ISAF-soldaters utfordringer i Afghanistan.
Den forverrede situasjonen i Afghanistan de siste månedene og den rødgrønne regjeringens beslutning om å sende 150 flere spesialsoldater i mars neste år, bidrar til økt uro i SV. - Dette er ikke SV-politikk. Dette er en beslutning som gjør at afghanere påføres ytterligere tap. Jeg oppfatter at våre folk har gjort en så god jobb som mulig, men vi sitter ikke alene i regjeringen, sier lederen for SVs iinternasjonale utvalg, Ivar Johansen, til TV 2 Nyhetskanalen. Han og flere andre i partiet vil helst se de norske soldatene kalt hjem så fort som mulig og at Natos innsats i Afghanistan erstattes av FN-soldater. - Nato har ikke legitimitet i Afghanistan og kan ikke løse situasjonen der, sier Johansen til TV 2 Nyhetskanalen.

Les mer

SV-topp vil ha Norge ut av ISAF

Leder for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener Norge må kreve at Nato forlater Afghanistan. Han mener Nettavisens avsløring om at tungt bevæpnede leger i Afghanistan, gjøre det enda mer aktuelt å hente det rundt 500 norske soldatene hjem. Dette viser at Nato blander sammen der som er sivile og militære oppgaver. Det styrker argumentet for å få en mer sivil profil på gjennomoppbyggingen av Afghanistan, sier Johansen til Nettavisen. Lørdag holdt han appell foran et par hundre krigsmotstandere utenfor Stortinget.

Les mer her

Spør afghanske kvinner - og få bort våpnene

Å bedre kvinners status var en uttalt hovedbegrunnelse for angrepet på et Taliban-styrt Afghanstan. Afghanske kvinners syn på den vestlige – ikke muslimske – militære tilstedeværelsen i Afghanistan er nylig uttrykt i et opprop fra kvinner i Kandahar i forbindelse med 8 mars 2008 hvor de sier: “Vi tror at bare afghanere kan stoppe voldsbruken mot andre afghanere”. Den sterke militære tilstedeværelsen virker som nok en forsterking av det maskuline maktapparat, skriver Ingeborg Breines i denne kronikken.


Oslo SVs bystyregruppe fremmer forslag om at bystyret skal ta stilling til krisen i Irak

Alle SVs bystyrerepresentanter har fremmet et privat forslag til Oslo bystyre, med begrunnelse i at "Oslo bystyre, som folkevalgt organ i et stort bysamfunn, er opptatt av situasjonen for innbyggere i Baghdad og andre irakiske bysamfunn. I tilfelle en amerikansk invasjon av Irak vil tusenvis av uskyldige liv i disse byene kunne gå tapt. Kamphandlinger vil ødelegge infrastruktur ytterligere i et land som allerede ligger med brukket rygg. Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann og medisiner og ikke-fungerende kloakksystem vil påføre et betydelig antall mennesker lidelser og varige skader."

Derfor ber initiativtakerne at "Bystyret i Oslo vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å intensivere sitt arbeid for en fredelig løsning på Irak-krisen. Norge må søke å påvirke FNs beslutninger slik at arbeidet med å avdekke brudd på FN-resolusjoner og avvæpning av Irak fortsetter uten militær invasjon, og herunder sørge for at FNs våpeninspektører får tilstrekkelig tid til å gjennomføre sitt inspeksjonsoppdrag."


Guantanamo/Røkke: Aukar presset på riksadvokaten

Riksadvokaten i Portugal har nå innleidd etterforsking etter mistanke om at CIA-fly med Guantanamo-fanger har mellomlande på portugisisk grunn.

- Dette viser at nokre land, som også er medlem av NATO, tek dette alvorleg. Det stiller tilsvarande krav til norsk påtalmakt, seier SV-politikaren, Ivar Johansen, til Bergens Tidende. Det var Johansen som i fjor melde Aker Kværner til riksadvokaten for moglege brotsverk på Guantanamo. - Det kjem stadig ny dokumentasjon på bordet om overgrepa på Guantanamo som også involverer Aker Kværner. Eg veit at nye dokument er undervegs, seier Johansen. - Av omsyn til Noregs rennome internasjonalt, er det viktig at påtalemakta fylgjer opp, legg han til.

Les mer i Bergens Tidende

Aktuell: Ivar Johansen

Mens Nato-toppene møtes i Oslo 26. og 27. april, arrangerer Fredsinitiativet folkemøte, demonstrasjon og seminar mot Nato. Initiativtaker er SV-politiker Ivar Johansen.
Slagordet for arrangementet er «Nei til angrepskrig – nei til Nye Nato». Hva legger dere i begrepet Nye Nato?
– Mens den opprinnelige meningen med Nato var en forsvarsallianse, er organisasjonen nå blitt et verdenspoliti. Med sin «out-of-area-strategi» har Nato blitt en offensiv allianse som opererer i hele verden, som en del av USAs imperialistiske strategi. USA har ambisjoner om verdensherredømme, noe Nato er delaktig i, sier Ivar Johansen til Ny Tid.

Les mer

Kritiserer uriktig informasjon fra Forsvaret

Forsvarets beslutning om å tie om at offiserer i den norske spesialstyrken drakk seg fulle og skjøt med pistol i NATOs hovedkvarter i Kabul, vekker reaksjoner i SV. – Forsvaret har et ansvar for å sikre at den informasjon som tilflyter offentligheten er korrekt. Når de ser at det er ukorrekt, bør de bidra til å korrigere, sier Ivar Johansen som er leder av SVs internasjonale utvalg og medlem i Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret.

Les mer

SV varsler omkamp om Isaf

Regjeringens beslutning om å styrke Norges militære deltakelse i Afghanistan blir møtt med kritikk og frustrasjon i SV.  – I dagens situasjon var regjeringens beslutning det eneste mulige kompromisset. Uten SVs medvirkning ville Norges bidrag gjort større skade, ved deltakelse i den brutale krigen i sør, sier Ivar Johansen til Klassekampen.

Les mer

– Hent soldatene hjem!

Klassekampen har loddet stemningen blant SVs landsstyremedlemmer. Et mindretall støtter partiledelsens standpunkt om at Isaf bidrar til stabilisering og gjenoppbygging av Afghanistan.– Isaf-styrken kan erstattes med FN-styrker bestående av land som ikke er Nato-medlemmer, sier Johansen til Klassekampen. Han kommenterer Aftenpostens undersøkelse som viser at 18 prosent av SV-velgerne er i mot en styrkeopptrapping slik:
– Det betyr jo at rundt 80 prosent er enig i SVs primærsyn og ønsker mer SV-politikk i regjering. Sånn sett er det et godt mandat å jobbe ut i fra.

Les mer