Internasjonal politikk

Kværner bak klasebomber i Irak

Allierte bakkestyrker bruker klaseammunisjon fra rakettsystemet MLRS i Irak-krigen. Eneleverandør av komponenter til MLRS er Kværner Eureka. – Uheldig, sier Norges Røde Kors.  Nylig meldte Human Rights Watch at både amerikanske og britiske bakkestyrker i Irak har brukt klasebomber, skutt ut fra rakettsystemet MLRS (Multiple launch rocket system). Mens USA ikke har kommentert beskyldningene, innrømmer Storbritannias forsvarsminister Geoff Hoon bruken av klasebomber i kampene om Iraks nest største by Basra. Ny Tid kan avsløre at Kjell Inge Røkkes AkerKværner er dypt involvert i produksjonen av MLRS-systemet. Datterselskapet Kværner Eureka har nemlig siden 1996 vært eneleverandør av viktige komponenter til det meget avanserte våpensystemet som lages av verdens ledende våpenprodusent, amerikanske Lockheed Martin.


Les mer

Pentagon vil plante falske nyheter

USAs forsvarsdepartement, Pentagon, vurderer å forsyne utenlandske medier med nyheter, også falske, skriver avisen New York Times. Pentagon har planer om å forsyne utenlandske medier med nyhetshistorier, også falske, for å påvirke holdningene blant folk flest og politikere både i vennligsinnede og ikke vennligsinnede land, opplyser militære kilder.

Les mer i Aftenposten

Boikott Esso Norge og Hydro Texaco

Hvem leverer drivstoff til amerikanske bombefly og hangarskip? Hvem sørger for å smøre det amerikanske krigsmaskineriet slik at det kan gå til angrep mot sivilbefolkningen i Irak? Det gjør to av verdens største oljeselskaper: Exxon/Mobil og Texaco/Chevron. Begge selskapene selger drivstoff i Norge gjennom sine datterselskaper, Esso Norge A/S og Hydro Texaco A/S. De to selskapene har mer enn 600 bensinstasjoner i Norge – og selger mer enn 50 prosent av alt drivstoff i vårt land.

Vi oppfordrer med dette norske forbrukere til å boikotte alle produkter som selges av Esso Norge A/S og Hydro Texaco a/s, skriver Erling Borgen, Agnete Haaland og Boye Ullmann.


Les mer

Er Norge i ferd med å innføre Bush-doktrinen om preventive angrep?


Et nytt dokument kan tyde på at Norge er i ferd med å innføre Bush-doktrinen om preventive angrep. Det mener forsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.

I forsvarsminister Kristin Krohn Devolds rammedokument til Militærfaglig utredning heter det at Norge kan delta i operasjoner av «preventiv, proaktiv karakter», og at Norge sammen med våre allierte kan «gripe inn for å forebygge alvorlige angrep». Dokumentet legger politiske føringer for utarbeidelsen av en ny langtidsplan.

Ståle Eskeland; Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart?

Professor Ståle Eskeland holdt 6. oktober 2003 et utmerket foredrag i Oslo Militære Samfund over temaet ”Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart?” Her gis det vurderinger av Norges tre siste kriger i forhold til norsk rett og folkeretten - med dramatisk kritikk av regjeringens ansvar for en rekke ulovlige handlinger i krigene i Kosovo, Afghanistan og Irak. Viktige prinsipielle vurderinger mot slutten, og f.eks. denne formuleringen: ”Det er dypt tragisk når våre politiske ledere later som om de opptrer innenfor den folkerettslige og nasjonale rettsorden når det ikke er tilfelle, eller når de i forhold til rettslige spørsmål som er klare med urette later som er uklare og derfor gir dem handlingsrom.”

Kan vi unnvære statsterror?


"Bush og bin Laden er ikke alene om å mene at de trenger voldsmidler i kampen mot ”onde” krefter. Selv om de fleste av oss heldigvis ikke er innblandet i en slik voldsbruk som disse to, tror vi at vi trenger voldelige midler dersom vi skal leve i trygghet. Som vi en gang mente at riset trengtes for å holde tukt på skolebarna, tror vi i dag at militær makt må til for å avskrekke fremmede fra å forgripe seg på eiendommene våre. Derfor har vi unntatt staten fra lovens og menneskerettenes forbud mot å drepe eller lemleste andre. Vi er med på å opprettholde et militærvesen som trener unge til å utføre voldshandlinger, med liten tanke på hvor sterkt dette bryter mot våre vanlige normer for menneskelig adferd", skriver Gunnar Garbo.

Nasjonale interesser: Norge følger der USA går først

Norges internasjonale innsats, i Irak og andre steder, drives for tiden etter prinsippet at vi kommer etter der USA går først. Avhengigheten av et pågående USA må ikke skyve til side et lite lands avhengighet av internasjonale regler og forutsigbart samkvem. Våre vitale interesser i nordområdene tvinger oss til å handle raskt, for vi trenger en forhandlingsmakt i ryggen og bør skaffe oss europeiske støttespillere, skriver Sverre Lodgaard, direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt, i en kronikk i Aftenposten. Han etterlyser en utenrikspolitisk nyorientering.

Les kronikken i Aftenposten

Norge i krig ........

"Norge er ikke i krig med et annet land, men deltar i militæroperasjoner i NATO-regi. (....) Krigshandlinger, javel, men ikke i krig. (....) Målsettingen er å begrense den humanitære katastrofen og redusere den serbiske militære slagkraften. Det er president Slobodan Milosevic, og han alene, som kan avslutte militæraksjonen." Statsminister Kjell Magne Bondevik til Aftenposten 25. mars 1999, dagen etter starten på NATOs bombekampanje i Serbia og Kosovo.


"Jeg har kommet til at jeg som politiker den gangen burde ha skåret igjennom alle juridiske og folkerettslige betrakninger, og paralleller med andre kriger i andre deler av verden, og sagt at, ja, dette er krig, og vi sender norske piloter inn i den". Statsminister Kjell Magne Bondevik ved besøk på NATO-hovedkvarteret Jåttå utenfor Stavanger 2. september 2003.

Norge gir mer støtte til USA-ledete operasjoner, mindre til FN-styrker

Etter 11. september 2001 har det skjedd en gradvis omlegging av viktige sider ved norsk utenrikspolitikk – bort fra FN-sporet og over til USA-ledete operasjoner. Det mener Flyktningerådets generalsekretær Raymond Johansen. Han er kritisk til hvordan norske soldater brukes i internasjonale operasjoner og synes det er et misforhold mellom utgifter til militær innsats og humanitær støtte.


Les intervjuet i Bistandsaktuelt

Devold skadeskyter FN

Oslo Militære Samfunnn 8.des. kl.1045: Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse aksjonerer mot et mer aggresivt norsk forsvar i forbindelse med forsvarssjefens overlevering av Militærfaglig Utredning. - Forsvarsminister Krohn Devolds politikk gjør verden farligere for verdens fattige og undertrykte, sier Tale Hungnes, leder i Changemaker. Devold lefler med Bush-doktrinen, blant annet i de politiske rammene for Militærfaglig Utredning. Her legger hun opp til å bruke forebyggende krig uten FN-mandat.