Internasjonal politikk

Du skal ikke drepe ...

"Kristelig Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forpliktet på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, tjenesteoppdraget og forvalteransvaret. Vår oppgave er å utforme en politikk i samsvar med dette", heter det i partiets prinsipp-program. En av de kristne grunnsetninger er at en ikke skal drepe. Samtidig styrer Kjell Magne Bondevik er regjering som har sendt norske soldater til Afghanistan. Soldatene begår dag for dag massedrap. "- Tirsdag fant vi flere hundre soldater på vei mot fronten med selvdrevne granater og bombekastere. Vi slo til og drepte dem," sier en amerikansk major, som trolig også har norske soldater under sin kommando. Hva slags menneskeverd og respekt for liv representerer dette?

Les mer

Penger fra krig og djevelskap til Oslo kommune?

Oslo kommune har – gjennom sin pensjonskasse – eierinteresser i våpenbedriften Raufoss. En våpenbedrift som for få år siden solgte 1500 M72-raketter til De forente arabiske emirater. Er det etisk forsvarlig at kommunen skal ha økonomiske interesser i at våpenhandel, terror, krig og djevelskap fortsetter med uforminsket styrke, spør Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet.


Les mer

Er angrep virkelig det beste forsvar?

Uten nærmere offentlig drøfting brøt våre politiske ledere med et krav Norge hadde stilt til alliansepolitikken gjennom femti år: NATO skulle holde seg til forsvar mot angrep på medlemslandene og ikke innlate seg på å intervenere ute i verden. NATO er på galt spor, fra en forsvarspakt til en pakt som satser på at "angrep er det beste forsvar", og dette er godtatt av Norge med et minimum av demokratisk behandling, skriver Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth og Ivar Johansen i en kronikk i Aftenposten. De skisserer også et alternativ.


Les mer

Kutter FN-oppdrag i Afrika for å betale Afghanistan-krig

Forsvarsdepartementet har besluttet å trekke Norge ut av alle fredsbevarende FN-operasjoner i Afrika for å kunne betale for krigen i Afghanistan. UD er bekymret for signaleffekten. Beslutningen står i sterk kontrast til løftene Norge ga da vi kjempet om en plass i FNs sikkerhetsråd. Da ble honnørord om Afrika og FNs fredsskapende evne flittig brukt.

Les Aftenposten

Norge gir amerikanske soldater rettslig immunitet

FN's sikkerhetsråd - og dermed også med støtte fra den norske regjering - gikk nylig enstemmig inn for å gi amerikanske soldater som deltar i FN's fredsbevarende operasjoner immunitet for den nyoppretta internasjonale straffedomstolen i Haag. Unntaket skal gjelde i 12 månader. - Regjeringa si haldning i saka er ynkeleg, sier SV's stortingsrepresentant Hallgeir Langeland.


Les Dagbladets lederartikkel

Carter: Vi tar ikke personlig ansvar for våre handlinger

"For at vi mennesker personlig skal kunne engasjere oss i krigens inhumanitet, blir det nødvendig for oss å først umenneskeliggjøre våre motstandere, noe som i seg selv utgjør et brudd på alle trosretninger. Ved å hevde at våre motstandere faller utenfor Guds barmhjertighet og nåde, mister deres liv all verdi. Vi avviser at vi er personlig ansvarlig når vi legger ut landminer og en fremmed - ofte et barn - dager eller år senere blir lemlestet eller drept. Vi sitter langt unna og slipper bomber og skyter raketter ustraffet, og vi ønsker heller ikke å vite hvor mange eller hvem ofrene er", sa tidligere president Jimmy Carter bl.a. i sin tankevekkende Nobeltale.


Les mer

Gunnar Stålsett: Er angrep det beste forsvar?

Vi trenger en etisk tenkning rundt den nye offensive bruken av militærmakt, enten den er i FN-regi, under NATOs nye konsept med en ny alliert innsatsstyrke til bruk over hele kloden, eller representerer ensidig maktbruk fra USAs og/eller Storbritannias side. Muligheten for og eventuelt den etiske og folkerettslige legitimiteten av militære forkjøpsangrep (pre-emptive strikes), må tas opp i full bredde. Jeg har vanskelig for å se at det finnes dekning for at slike angrep kan legitimeres, uttaler biskop Gunnar Stålsett bl.a. i et foredrag i Oslo Militære Samfund.
 

Les mer

Kværner bak klasebomber i Irak

Allierte bakkestyrker bruker klaseammunisjon fra rakettsystemet MLRS i Irak-krigen. Eneleverandør av komponenter til MLRS er Kværner Eureka. – Uheldig, sier Norges Røde Kors.  Nylig meldte Human Rights Watch at både amerikanske og britiske bakkestyrker i Irak har brukt klasebomber, skutt ut fra rakettsystemet MLRS (Multiple launch rocket system). Mens USA ikke har kommentert beskyldningene, innrømmer Storbritannias forsvarsminister Geoff Hoon bruken av klasebomber i kampene om Iraks nest største by Basra. Ny Tid kan avsløre at Kjell Inge Røkkes AkerKværner er dypt involvert i produksjonen av MLRS-systemet. Datterselskapet Kværner Eureka har nemlig siden 1996 vært eneleverandør av viktige komponenter til det meget avanserte våpensystemet som lages av verdens ledende våpenprodusent, amerikanske Lockheed Martin.


Les mer

Pentagon vil plante falske nyheter

USAs forsvarsdepartement, Pentagon, vurderer å forsyne utenlandske medier med nyheter, også falske, skriver avisen New York Times. Pentagon har planer om å forsyne utenlandske medier med nyhetshistorier, også falske, for å påvirke holdningene blant folk flest og politikere både i vennligsinnede og ikke vennligsinnede land, opplyser militære kilder.

Les mer i Aftenposten

Boikott Esso Norge og Hydro Texaco

Hvem leverer drivstoff til amerikanske bombefly og hangarskip? Hvem sørger for å smøre det amerikanske krigsmaskineriet slik at det kan gå til angrep mot sivilbefolkningen i Irak? Det gjør to av verdens største oljeselskaper: Exxon/Mobil og Texaco/Chevron. Begge selskapene selger drivstoff i Norge gjennom sine datterselskaper, Esso Norge A/S og Hydro Texaco A/S. De to selskapene har mer enn 600 bensinstasjoner i Norge – og selger mer enn 50 prosent av alt drivstoff i vårt land.

Vi oppfordrer med dette norske forbrukere til å boikotte alle produkter som selges av Esso Norge A/S og Hydro Texaco a/s, skriver Erling Borgen, Agnete Haaland og Boye Ullmann.


Les mer