Internasjonal politikk

Fattige Afghanistan: Norske jagerfly skal bombe

For første gang siden 2. verdenskrig skal norske piloter inn i direkte kamphandlinger i krig. Norske F-16 jagerfly vil etter all sannsynlighet bli satt inn i Afghanistan til høsten. Formålet er å delta i kampen mot det som er igjen av soldater fra al-Qaida og Taliban. Det kan bli snakk om to, fire eller seks norske jagerfly. F-16-flyene vil være utstyrt med laserstyrte bomber og luft-til-bakke-raketter.   - Nordmennene må være forberedt på å bruke sine våpen hver eneste dag, sier kaptein William Grey i US Marines. Han vil ikke ut med hvor ofte de amerikanske jagerpilotene skyter med skarpt. Det norske "forsvar" er blitt et agressivt redskap som settes i bombetokter i andre deler av verden.


Les mer

Supergutta på skauen

Heimevernet bygger på forestillingen om distriktssamfunnets trauste og demokratiske mobiliseringsansvar fra den gang trusselbildet var en erklært og synlig fiende. Men i dag kommer ikke fienden til fots for å stjele tungtvann fra den lokale tungtvannsfabrikken. Likevel er det først og fremst vakthold og sikring som skal være HVs oppgaver. I dag er det bare falske forhåpninger som gjør at noen tror at vi kan totalforsvare oss mot de nye sikkerhetsutfordringene. Det bør være en stor pedagogisk oppgave å formidle dette. HV-soldater vakt rundt Maridalsvannet? Gjerne det. Hvis de samme personer først trenes i å sikre og holde vakt over sine egne våpendepoter. Then we take Berlin, skriver Sissel Benneche Osvold i en kommentarartikkel.

Klientsstaten Norge: Amerikanske spionskip opererer fritt i norske farvann

Amerikanske spionskip på jakt etter «undervannsterrorister» skaper bølger for forsvarsledelsen. Skipene har fått blankofullmakt som gir adgang til å krysse inn i norsk farvann uten å søke på forhånd. Etter en mislykket tilsløring tar forsvarsledelsen nå bladet fra munnen. Og den norske marinebasen Olavsvern i Tromsø gir logistikkstøtte til fartøyene.


Les mer

Norsk krigsindustri går så det suser: Eksporten fordoblet

Til nå i år har Norge eksportert våpen for godt over en milliard kroner, dobbelt så mye som i fjor. - Forsvarbransjen går nok forholdmessig bedre enn andre bransjer etter 11. september, bekrefter kommunikasjonskoordinator Sissel Solum ved Nammo Raufoss. Tall NorWatch har innhentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge de ni første månedene i år har eksportert våpen til en samlet verdi av 1,17 milliarder  kroner. I hele fjor eksporterte vi våpen for 646 millioner, ifølge samme kilde.


Les mer

Du skal ikke drepe ...

"Kristelig Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forpliktet på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, tjenesteoppdraget og forvalteransvaret. Vår oppgave er å utforme en politikk i samsvar med dette", heter det i partiets prinsipp-program. En av de kristne grunnsetninger er at en ikke skal drepe. Samtidig styrer Kjell Magne Bondevik er regjering som har sendt norske soldater til Afghanistan. Soldatene begår dag for dag massedrap. "- Tirsdag fant vi flere hundre soldater på vei mot fronten med selvdrevne granater og bombekastere. Vi slo til og drepte dem," sier en amerikansk major, som trolig også har norske soldater under sin kommando. Hva slags menneskeverd og respekt for liv representerer dette?

Les mer

Penger fra krig og djevelskap til Oslo kommune?

Oslo kommune har – gjennom sin pensjonskasse – eierinteresser i våpenbedriften Raufoss. En våpenbedrift som for få år siden solgte 1500 M72-raketter til De forente arabiske emirater. Er det etisk forsvarlig at kommunen skal ha økonomiske interesser i at våpenhandel, terror, krig og djevelskap fortsetter med uforminsket styrke, spør Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet.


Les mer

Er angrep virkelig det beste forsvar?

Uten nærmere offentlig drøfting brøt våre politiske ledere med et krav Norge hadde stilt til alliansepolitikken gjennom femti år: NATO skulle holde seg til forsvar mot angrep på medlemslandene og ikke innlate seg på å intervenere ute i verden. NATO er på galt spor, fra en forsvarspakt til en pakt som satser på at "angrep er det beste forsvar", og dette er godtatt av Norge med et minimum av demokratisk behandling, skriver Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth og Ivar Johansen i en kronikk i Aftenposten. De skisserer også et alternativ.


Les mer

Kutter FN-oppdrag i Afrika for å betale Afghanistan-krig

Forsvarsdepartementet har besluttet å trekke Norge ut av alle fredsbevarende FN-operasjoner i Afrika for å kunne betale for krigen i Afghanistan. UD er bekymret for signaleffekten. Beslutningen står i sterk kontrast til løftene Norge ga da vi kjempet om en plass i FNs sikkerhetsråd. Da ble honnørord om Afrika og FNs fredsskapende evne flittig brukt.

Les Aftenposten

Norge gir amerikanske soldater rettslig immunitet

FN's sikkerhetsråd - og dermed også med støtte fra den norske regjering - gikk nylig enstemmig inn for å gi amerikanske soldater som deltar i FN's fredsbevarende operasjoner immunitet for den nyoppretta internasjonale straffedomstolen i Haag. Unntaket skal gjelde i 12 månader. - Regjeringa si haldning i saka er ynkeleg, sier SV's stortingsrepresentant Hallgeir Langeland.


Les Dagbladets lederartikkel

Carter: Vi tar ikke personlig ansvar for våre handlinger

"For at vi mennesker personlig skal kunne engasjere oss i krigens inhumanitet, blir det nødvendig for oss å først umenneskeliggjøre våre motstandere, noe som i seg selv utgjør et brudd på alle trosretninger. Ved å hevde at våre motstandere faller utenfor Guds barmhjertighet og nåde, mister deres liv all verdi. Vi avviser at vi er personlig ansvarlig når vi legger ut landminer og en fremmed - ofte et barn - dager eller år senere blir lemlestet eller drept. Vi sitter langt unna og slipper bomber og skyter raketter ustraffet, og vi ønsker heller ikke å vite hvor mange eller hvem ofrene er", sa tidligere president Jimmy Carter bl.a. i sin tankevekkende Nobeltale.


Les mer

Gunnar Stålsett: Er angrep det beste forsvar?

Vi trenger en etisk tenkning rundt den nye offensive bruken av militærmakt, enten den er i FN-regi, under NATOs nye konsept med en ny alliert innsatsstyrke til bruk over hele kloden, eller representerer ensidig maktbruk fra USAs og/eller Storbritannias side. Muligheten for og eventuelt den etiske og folkerettslige legitimiteten av militære forkjøpsangrep (pre-emptive strikes), må tas opp i full bredde. Jeg har vanskelig for å se at det finnes dekning for at slike angrep kan legitimeres, uttaler biskop Gunnar Stålsett bl.a. i et foredrag i Oslo Militære Samfund.
 

Les mer