Internasjonal politikk

De uerfarnes søte krig

"Samfunnets ledere, som skulle ha plikt til å vise fornuft, opptrer som uerfaren ungdom som ”starter kriger helt bekymringsløst og med hvilken som helst begrunnelse”, til tross for at ”krig er det mest forbryterske av alt,"skriver Arild Linneberg i et essay i Morgenbladet.

De fleste kan bli torturister...

Under visse omstendigheter kan mange av oss ende opp som torturister, på linje med det vi ser utført på grufulle bilder fra Irak. Det mener kriminologiprofessor Nils Christie. Han er ikke det minste overrasket over bildene av mishandling som nå dukker opp fra Irak. Snarere betegner han det som en selvfølge at slike overgrep har funnet sted, som en konsekvens av den politikk og det system som er skapt i kjølvannet av 11. september.

Irak: Noreg ga USA militærhjelp

Laserlysingsutstyr og avstandsmålarar som blir brukte til å peike ut bombemål, vart sende frå Gardermoen til US Marines Corps i Kuwait 10 dagar før invasjonen av Irak. Utlånet var klarert på norsk regjeringsnivå. Den same regjeringa sa utad at ho var imot krigen på folkerettsleg grunnlag.

Utenriksminister Jan Petersen vil helst slippe å bli konfrontert med avsløringer om norsk våpenutlån til Irak-krigen. Han nekter å kommentere sine egne påstander om masseødeleggelsesvåpen i Irak. Le Monde diplomatique ser tilbake på Petersens uttalelser i opptakten til Irak-krigen.


Les mer hos NRK

Grunnlovsstridig med norske soldater i EU-hær

To av landets fremste eksperter i offentlig rett mener det kan være i strid med Grunnloven å bruke norske soldater i EUs kampstyrker.


– Det er i strid med Grunnloven å sende norske soldater til en EUhær, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Han håper at regjeringen nå ikke gjennomfører denne ordningen, men at Regjeringen har bestemt seg og at det er små muligheter for å overprøvet avgjørelsen. Det er ikke ofte at et lands regjering fatter et vedtak som i ettertid kan vise seg å være grunnlovsstridig. Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo begrunner lovstridighet om norske soldater i en EU- hær slik: – Grunnen er at Grunnlovens paragraf 25 fastsetter at det er Regjeringen som skal ha råderetten over norske styrker. Myndighetene kan ikke gi fra seg denne råderetten til andre stater eller internasjonale organer - heller ikke med Stortingets samtykke.


Les mer i Aftenposten

Les mer i Norge i dag

Skal Forsvaret produsere fiender?

Forsvarsdepartementets proposisjon nr. 42 bebuder at også Norge kan bli et mål for internasjonal terrorisme. Dette skyldes angivelig ”den teknologiske utviklingen og globaliseringens konsekvenser”. Slikt er med respekt å melde sludder. Hovedfaren skaper vi selv. Skulle Norge bli terrormål, er grunnen langt mer sannsynlig at folk i den fattige verden oppfatter oss som medskyldige i den terroren som USA-ledete koalisjoner rammer dem med. Når vår politiske ledelse søker trygghet mot terror ved å ”bidra til internasjonale operasjoner og oppfylle våre allianseforpliktelser i NATO”, risikerer vi tvert imot å bidra til overgrep som gjør oss selv til terrormål. Politikken vår avler de truslene den foregir å verne oss mot, skriver Gunnar Garbo bl.a.

Klima og fattigdom truer mest

Kamp mot terror er selvsagt viktig, men den fjerner fokus fra de grunnleggende og virkelige destabiliserende kreftene i verden. George Bush' fokus er feil. Den virkelige ondskapens akse, som ligger bak svært mange av dagens borgerkriger og kriger er fattigdom, sykdomsepidemier og økologisk sammenbrudd. Dette er problemer "without passport", problemer som ikke kjenner grenser. Mange flere dør nå av disse faktorene enn alle kriger i menneskehetens historie har krevd av ofre, sier Øystein Dahle, styreleder i Worldwatch Institute i Washington og Worldwatch.


Les mer i Aftenposten

Forsvaret: - Eit forsvar utan styring

Den store skandalen i Forsvaret er ikkje budsjettsprekken i fjor. Skandalen er mange års milliardsløsing og elendig planlegging – ein kontinuerleg katastrofe, meiner Ståle Ulriksen, visedirektør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Dag og Tid.

Dei siste 20 åra har Forsvaret brukt kring 30 milliardar kroner på bygg og anlegg, og her er det gjort svært mange bommertar. Det er bygd ei mengd med nye anlegg som har blitt nedlagde og selde ikkje mange år etter. Milliardsummar er surra vekk på den måten.

Les mer i Dag og Tid

Fredsleir ved amerikansk militærbase i Fauske

"I norra Norge ligger avlyssningsbasen Fauske, som varit direkt inblandad i Falklandskriget, Gulfkriget och i senaste Irak-kriget. 1991 överlämnade George Bush personligen ett diplom till norska underrättelsetjänsten för deras insatts i Gulfkriget. Fauske-basen, som betalats och utvecklats av USA, samlar in information från satelliter och skickar den direkt till USA:s Rymdkommando. Därifrån förmedlas informationen vidare till amerikanska trupper runt om i världen", skriver den svenske fredsaktivstorganisasjonen Ofog på sine nettsider. 17. - 21. juni arrangerer de en fredsleir ved lyttestasjonen i Fauske.


Les mer om aksjonen

Les mer om lyttestasjonen i Fauske