Internasjonal politikk

Forsvaret: - Eit forsvar utan styring

Den store skandalen i Forsvaret er ikkje budsjettsprekken i fjor. Skandalen er mange års milliardsløsing og elendig planlegging – ein kontinuerleg katastrofe, meiner Ståle Ulriksen, visedirektør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Dag og Tid.

Dei siste 20 åra har Forsvaret brukt kring 30 milliardar kroner på bygg og anlegg, og her er det gjort svært mange bommertar. Det er bygd ei mengd med nye anlegg som har blitt nedlagde og selde ikkje mange år etter. Milliardsummar er surra vekk på den måten.

Les mer i Dag og Tid

Fredsleir ved amerikansk militærbase i Fauske

"I norra Norge ligger avlyssningsbasen Fauske, som varit direkt inblandad i Falklandskriget, Gulfkriget och i senaste Irak-kriget. 1991 överlämnade George Bush personligen ett diplom till norska underrättelsetjänsten för deras insatts i Gulfkriget. Fauske-basen, som betalats och utvecklats av USA, samlar in information från satelliter och skickar den direkt till USA:s Rymdkommando. Därifrån förmedlas informationen vidare till amerikanska trupper runt om i världen", skriver den svenske fredsaktivstorganisasjonen Ofog på sine nettsider. 17. - 21. juni arrangerer de en fredsleir ved lyttestasjonen i Fauske.


Les mer om aksjonen

Les mer om lyttestasjonen i Fauske

Afghanistan: Norske spesialstyrker, under amerikansk kommando

Det kommer stadig oftere rapporter fra Afghanistan om sammentreff og regelrette militære slag mellom Taliban på den ene siden og amerikanske og afghanske styrker på den andre siden. Ja, ifølge den amerikanske avisa Washington Post finnes det faktisk alt fra 2000 til 10.000 menn som kjemper i Talibans navn i grenseområdene mot Pakistan i sør. Midt i denne opptrappingen ser det nå ut til at norske spesialstyrker etter mye venting vil bli sendt til Afghanistan i løpet av de nærmeste ukene – nettopp for å bli sendt inn i de urolige områdene på grensen til Pakistan for å kjempe under amerikansk kommando i Operation Enduring Freedom, skriver ukeavisa Ny Tid.

Norsk radar viktig for USA

– Vardø-radaren er en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Det sier Philip E. Coyle, som har arbeidet i det amerikanske forsvarsdepartementet. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) har tidligere avvist at radaren har noen tilknytning til det amerikanske rakettforsvaret. Det samme har flere av hennes forgjengere hevdet. Offisielt har hensikten med radaren vært å holde styr på skrot og satellitter som svever i rommet, samt å styrke overvåkingen av norsk nærområde. Radaren i Vardø bidro i den amerikanske krigføringen i Irak, sier seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Terje Wahl.

Les mer hos NRK Brennpunkt
Les mer hos NRK om Vardøradaren og Irak

Klarer terroristene å knekke demokratiet?

"Tragedien i London aktualiserer på ny alle demokratiets dilemmaer. Hvordan kan demokratiet forsvare seg mot sine fiender? Vil terroren sette de rettstatlige demokratiene i en permanent tilstand av unntakstilstand? Den uhyggelige aktualitet vil bare øke, for angrepene vil fortsette. Demokratiet prøver å beskytte seg mot sine fiender med unntakslover og overvåking. Men sårbarheten består, "skriver Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, i denne artikkelen.

Hvor langt går Norge USAs vei?

USAs kursendring under den nåværende president svekker og truer Norges sikkerhetsinteresser på flere områder. Farligst er det at vi har latt oss forlede til å tilpasse hele vårt forsvar til amerikansk, internasjonal høyteknologikrigføring, skriver tidligere generalmajor Torkel Hovland i en kronikk i Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Les også Reiulf Steen

Norsk våpeneksport ute av kontroll

Det finnes ingen garanti mot at ammunisjon og våpendeler produsert i Norge brukes i krig og konflikter der menneskerettighetene brytes. Verken regjeringen eller stortinget har kontroll. Amnesty International Norge og Kirkens Nødhjelp rapport "Bullets without Borders" avslører flere hull i Norges våpenlovgivning.


Les pressemeldingen
Les rapporten

Norge bygger nytt øvingsfelt for klasebomber

Mens regjeringen arbeider for et internasjonalt forbud mot klasebomber, legger Forsvaret til rette for et nytt øvingsfelt for klaseammunisjon i Norges nye skytefelt, Regionfelt Østlandet. Klaseammunisjon er, enkelt sagt, bombekapsler som åpner seg i lufta og sprer død og fordervelse over store områder. Mellom 1 og 3 prosent av sprengladningene blir liggende udetonert på bakken. Disse blindgjengerne er et stort problem for sivilbefolkningen, og særlig barn.


SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jakobsen, minner om enigheten i Soria Moria-erklæringen.-  Her går vi på den ene siden inn for et internasjonalt forbud mot en ammunisjonstype, og så tillater vi likevel å teste ut denne ammunisjonen i Norge. I tillegg inviterer vi allierte til å prøve ut sine klasevåpen. Her har vi et meget stort troverdighetsproblem, sier Jakobsen til Dagbladet. Han mener utbyggingen av et nytt prøvefelt for klaseammunisjon i Regionfelt Østlandet er en unødvendig og inkonsekvent investering.

Les mer i Dagbladet