Internasjonal politikk

Kværner-saken: Eskeland og Heffermehl med henvendelse til Riksadvokaten

"Påtalemyndigheten er i ferd med å ta stilling til etterforskning med utgangspunkt i at Aker Kværner har hatt store oppdrag på USAs Guantanamo-base, hvor fanger har vært utsatt for tortur. Den 14. november deltok vi på en konferanse i Berlin, og under konferansen fikk vi bl.a. tak i vedlagte rapport fra juli 2006 av Center for Constitutional Rights i New York som har tittelen "Report on torture and cruel, inhuman and degrading treatment of prisoners at Guantanamo Bay, Cuba".

Center for Constitutional Rights drives av uavhengige, fremragende jurister som har som målsetting å arbeide for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier i amerikansk rett og folkeretten etterleves. Det er derfor all grunn til å ta på alvor de nøkterne, men grusomme fakta som er dokumentert i rapporten.Vi antar derfor at rapporten er av interesse for etterforskningen mot Aker Kværner. Under samtaler vi hadde med amerikanske jurister ble det understreket at det var viktig ikke bare å avhøre ansatte som arbeidet med Aker Kværners engasjement bl.a. på selve basen, men også å gå nøye gjennom hvilke konkrete arbeidsoppgaver som Aker Kværner påtok seg å utføre," skriver Ståle Eskeland og Fredrik Heffermehl i en henvendelse til Riksadvokaten.

Les henvendelsen

Norsk våpeneksport: Krav til sluttbrukererklæring?

I Dagbladet 22. desember skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Raymond Johansen, bl.a. følgende om norsk våpeneksport: ”Det er nettopp derfor Norge har et svært strengt regelverk for hvem som i utgangspunktet får kjøpe deler og komponenter til våpen. Norge krever sluttbrukererklæring eller annen dokumentasjon som godtgjør sluttbrukeren fra land vi eksporterer til.”


Ivar Johansen har derfor i henvendelse til statssekretæren stilt følgende spørsmål: "Formuleringen må forstås slik at sluttbrukererklæring nå er innført for alle land vi eksporterer våpen til. Er dette korrekt, og fra hvilket tidspunkt er denne endringen innført for NATO-land som for eksempel USA, Storbritannia og Tyskland?".

Guantanamo: Aker-Kværner risikerer tortur-dom

Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferetslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig: Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal:

«Etter disse forfatteres vurdering er det ingen avgjørende momenter som taler mot at det inngis en politianmeldelse mot Aker Kværner ASA, og at det innledes etterforskning for medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler», skriver advokat Mette Yvonne Larsen og advokatfullmektig Bendik Velde Koslung.

Rapporten blir nå et viktig dokument Riksadvokaten må ta hensyn til når de skal ta endelig standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse fra mars i fjor.


Les om saken i VG

Les hele rapporten fra advokatfirmaet Stabell & Co
Les mer om Ivar Johansens politianmeldelse
Les: Røkke må svare om Guantanamo
Les: Aker Kværners forsvar til Oslopolitiet (pdf)
Les Ny Tids kommentar til Aker Kværners uttalelse
Les: Ivar Johansens kommentar til Oslo Statsadvokatembete (Word)
Les også om det norske selskapet som leverte overvåkingsutstyr

Guantanamo: Aker Kværner leverte bensin til fangeflyene

Aker Kværner har spilt en langt større rolle på fangeleiren Guantanamo enn det de tidligere har innrømmet. Journalist og filmskaper Erling Borgen har fremskaffet dokumenter som viser at det norske selskapet var ansvarlig for drivstoffyllingen til amerikanske fly som fraktet fanger til Guantánamo-leiren på Cuba.

Norge som garantist for korrupt regime?

Afghanistan er et gjennomkorrupt land. Skal Norge og NATO bidra til å opprettholde en maktstruktur som ikke har folkets støtte? Som medlem av Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret har Ivar Johansen tilbrakt en uke sammen med de norske ISAF-styrkene i Afghanistan, snakket med hjelpeorganisasjonene og norske diplomater. På dette grunnlag gjør han seg noen refleksjoner om den norske tilstedeværelsen i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken
Les ny forskningsrapport fra Chr Michelsens Institutt

Aker Kværner torturgranskes

Riksadvokaten har nå sendt Aker Kværner/Guantanamo-saka til det nasjonale statsadvokatembetet. Dette embetet har i oppgåve å etterforske og iretteføre tortur og internasjonale brotsverk mot menneska. - Dette er ei god vending. Det viser at riksadvokaten innser at dette er ei sak Noreg må ta på alvor. Brot på menneskerettane utførd av norske selskap i utlandet, må vi også fylgje opp her heime, seier Ivar Johansen til Bergens Tidende. Det var han som i fjor vår melde Aker Kværner til riksadvokaten for brot på menneskerettane.

Les mer

Bondeviks fredssenter bør kvitte seg med Røkke som sponsor

Tidlegere statsminister Kjell Magne Bondevik sitt  "Oslosenteret for fred og menneskerettigheter" bør kvitte seg med Aker ASA som sponsor, meiner SV-politiker Ivar Johansen. Aker sitt underselskap Aker Kværner blir etterforska for medverknad til tortur på Guantanamo-basen på Cuba.


Les mer hos NRK Kulturnytt

En Kværner-dom kan få internasjonale følger

Amnesty i Norge vil ha nye nasjonale retningslinjer for hvordan norske selskap skal operere i utlandet for å sikre at menneskerettighetene blir respektert. - Det holder ikke lenger med frivillighet. Det har blant annet Aker Kværners engasjement på Guantánamo-basen vist til fulle.Det var generalsekretær i Amnesty i Norge, John Peder Egenæs, som sa dette i går under Menneskerettighetsdagene i Stavanger.

SV-politikeren Ivar Johansen anmeldte i fjor selskapet for å ha medvirket til tortur av fangene på Guantánamo-basen på Cuba. Etter at politiet først henla saken, beordret Riksadvokaten i forrige måned saken skulle gjenopptas. Den har fått høy prioritet. - Jeg er svært glad for Riksadvokatens avgjørelse, sier Egenæs.


Les mer i Stavanger Aftenblad

Blitz 25 år

Ivar Johansen sender i dag en gratulasjon til Blitz-huset i anledning 25-årsdagen, og skriver bl.a. på sin blogg:

"Dessverre tror jeg også NATO-toppene i dag sender Blitz-miljøet en vennlig tanke. Hundreder av journalister fra hele verden rapporterer nå hjem at NATO-motstanden i Norge er synonymt med gateslag og vold. Ikke et ord vil de fortelle om Johan Galtungs eminente oppvisning på Betong onsdag, fredsforsker Kristian Berg Harpviken gode innledning på gårsdagens seminar eller LOs Kleiv Fiskvik eller tidligere Ap-leder Reiulf Steens appeller på gårsdagens NATO-demonstrasjon. Det er en ønskesituasjon for NATO-toppene og USAs utenriksminister Condolezza Rice."


Les mer på bloggen

Afghanistan: NATO ut og FN inn

NATO prøver å kombinere krig mot Taliban med å bygge opp Afghanistan. Jeg tror denne kombinasjonen ikke kan lykkes, og at krigen bare gjør vondt verre. Løsningen må bli at NATO avslutter krigføringen og at FN overtar oppgaven med å skape sikkerhet for sivilbefolkningen, sier SVs internasjonale leder Ivar Johansen.

Les intervjuet i Ny Tid

Ottar Brox: Greie leiesoldater?

De problemene som vi nå har med vår deltakelse i Bushkrigen i Afghanistan, viser at det haster med å skaffe oss en ansvarlig og forsvarbar forsvarspolitikk - en politikk som vi kan få alle til å forstå, og det potensielle flertallet til å godta. Det er ikke troverdig å stille opp for USA når de trenger oss for å legitimere sine kriger, og så - når nordmenn risikerer å dø, gjerne vil ha folk til å tru at vi «egentlig» vil ha dem heim til mor, skriver Ottar Brox.