Internasjonal politikk

En Kværner-dom kan få internasjonale følger

Amnesty i Norge vil ha nye nasjonale retningslinjer for hvordan norske selskap skal operere i utlandet for å sikre at menneskerettighetene blir respektert. - Det holder ikke lenger med frivillighet. Det har blant annet Aker Kværners engasjement på Guantánamo-basen vist til fulle.Det var generalsekretær i Amnesty i Norge, John Peder Egenæs, som sa dette i går under Menneskerettighetsdagene i Stavanger.

SV-politikeren Ivar Johansen anmeldte i fjor selskapet for å ha medvirket til tortur av fangene på Guantánamo-basen på Cuba. Etter at politiet først henla saken, beordret Riksadvokaten i forrige måned saken skulle gjenopptas. Den har fått høy prioritet. - Jeg er svært glad for Riksadvokatens avgjørelse, sier Egenæs.


Les mer i Stavanger Aftenblad

Blitz 25 år

Ivar Johansen sender i dag en gratulasjon til Blitz-huset i anledning 25-årsdagen, og skriver bl.a. på sin blogg:

"Dessverre tror jeg også NATO-toppene i dag sender Blitz-miljøet en vennlig tanke. Hundreder av journalister fra hele verden rapporterer nå hjem at NATO-motstanden i Norge er synonymt med gateslag og vold. Ikke et ord vil de fortelle om Johan Galtungs eminente oppvisning på Betong onsdag, fredsforsker Kristian Berg Harpviken gode innledning på gårsdagens seminar eller LOs Kleiv Fiskvik eller tidligere Ap-leder Reiulf Steens appeller på gårsdagens NATO-demonstrasjon. Det er en ønskesituasjon for NATO-toppene og USAs utenriksminister Condolezza Rice."


Les mer på bloggen

Afghanistan: NATO ut og FN inn

NATO prøver å kombinere krig mot Taliban med å bygge opp Afghanistan. Jeg tror denne kombinasjonen ikke kan lykkes, og at krigen bare gjør vondt verre. Løsningen må bli at NATO avslutter krigføringen og at FN overtar oppgaven med å skape sikkerhet for sivilbefolkningen, sier SVs internasjonale leder Ivar Johansen.

Les intervjuet i Ny Tid

Ottar Brox: Greie leiesoldater?

De problemene som vi nå har med vår deltakelse i Bushkrigen i Afghanistan, viser at det haster med å skaffe oss en ansvarlig og forsvarbar forsvarspolitikk - en politikk som vi kan få alle til å forstå, og det potensielle flertallet til å godta. Det er ikke troverdig å stille opp for USA når de trenger oss for å legitimere sine kriger, og så - når nordmenn risikerer å dø, gjerne vil ha folk til å tru at vi «egentlig» vil ha dem heim til mor, skriver Ottar Brox.

Norsk bidrag til USAs rakettforsvar

I det skjulte har Norge bidratt til utviklingen av det mest omstridte våpensystemet verden har sett siden atombomben. En norsk plattform med en av verdens kraftigste radarer er helt sentral i det amerikanske rakettforsvaret. Norske investorer tjente nær 70 millioner på å selge plattformen til USAs rakettforsvar. Forsvarsdepartementet var døråpner. Norske politikere har advart mot rakettforsvaret. Dagens regjering har forpliktet seg til å jobbe mot planene.

Les mer i Bergens Tidende

Oslo svikter flyktningene

Det er leit at Erling Lae og hans H/Fr.P-byråd svikter i flyktningspolitikken, skriver Ivar Johansen i en kommentar til at bystyrets borgerlige flertall ikke vil ta i mot til bosetting det antall flyktninger Staten har anmodet om.  Norge som nasjon skal ta sin del av det internasjonale ansvar for flytninger ved å gi beskyttelse til personer som med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning er på flukt. For at Norge skal kunne etterkomme anmodningene fra FNs høykommissær for flyktninger, er det en forutsetning at landets kommuner tar sin rettmessige del av bosettingsansvaret, skriver Ivar Johansen bl.a.

Les artikkelen

Oss selv nærmest

I vår tid ser fattige fra hele verden vår luksus på tv og vil hit. Men vi vil ikke ha dem, fordi vi er oss selv nærmest, skriver Stein Aabø i en kommentarartikkel i Dagbladet.

Den norske flyktningepolitikken på 1930-tallet kan ses som et indirekte bidrag til masseutryddelsene. Argumentene som ble brukt for den restriktive linjen den gang, minner om begrunnelsen for dagens flyktningepolitikk, skriver Knut Kjeldstadli i en kronikk i Aftenposten.

Les artikkelen i Dagbladet
Les kronikken i Aftenposten

NATO hjelper heroinprodusentene

NATO, med bidrag fra norske soldater, har lagt forholdene til rette for at Afghanistan er blitt verdens største heroinprodusent. Det hevder tidligere en britisk ambassadør, som får støtte fra en norsk forsker. ISAF-styrken med 35 000 soldater er utplassert i Afghanistan for å bringe fred, stabilitet og demokrati til det krigsherjede landet. - Okkupasjonen gir ingen positive resultater, og påstanden om at vi bringer fred og demokrati til Afghanistan, er bare propaganda, påstår Craig Murray overfor Aftenposten.

Les artikkelen
Les også: Afghansk heroin ender i Norge

Krig eller fred. Fortsatt dominerer overtroen på militær makt

I debatten om den såkalte sikkerhetspolitikken vår, blir de grunnleggende spørsmålene nesten aldri stilt. Er vi virkelig utsatt for trusler som bare kan møtes med militær makt? Er det sant at vi ikke kunne leve trygt i Norge dersom vi i stedet satset på fredelige midler? Ble vi mer utsatt om vi - utover politiet og et oppsyn for norske havområder - satte kreftene inn på å bygge et solidarisk samfunn, omgjorde militærbudsjettet til utviklingshjelp og arbeidet tålmodig for internasjonal forståelse? skriver Gunnar Garbo.


Les mer

Skjoldet skjuler spydet

Siden enkelte medlemsland var imot å la NATO ta hånd om det europeiske ”skjoldet”, satser USA nå på bilaterale avtaler med Polen og Tsjekkia.  Regjeringen mener at dette har skapt en ny situasjon. Det planlagte skjoldet kan ikke møte rakettangrep mot Tyrkia, Hellas, Romania og Bulgaria. Ut fra prinsippet om ”udelelig sikkerhet” overveier alliansen å supplere det med et NATO-tilbygg.  
Men dette prinsippet blir absurd når det dreier seg om udelelig usikkerhet. Risikoen for ragnarok øker hvis USA og NATO skaffer seg et så formidabelt offensivt og defensivt overtak at land som Russland og Kina føler seg truet. Skal vi få fred i verden, må udelelig sikkerhet gjelde dem også - og den øvrige verden med, skriver Gunnar Garbo i denne artikkelen.

Utenriksminister Støre vil øke Israel-handel

Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil fremme handelen mellom Norge og Israel. Det liker SV dårlig. Leder for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, mener Israel er en okkupantmakt som bryter menneskerettighetene, og at dette ikke er det rette tidspunktet for å øke det økonomiske samarbeidet med Israel.


Les mer
Les i Vårt Land