Internasjonal politikk

NATO-krigen, USAs ambisjoner og Den norske Regjerings svik av Norges interesser

"For USA er dets Jugoslavia-politikk et ledd i en større strategi. En krig mot Milosevic framsto også som velegnet når det gjaldt å få en bredest mulig opinion til å akseptere en ensidig NATO- «out of the area" aksjon, i strid med FN vedtekter. Krigen banet vei for Det Nye Nato. Medlemslandene, og deriblant Norge, har jo de facto, allerede agert i samsvar med Det Nye Nato.

Norge, ved den norske regjering, har demonstrert sin lydrike- holdning overfor USA.
Sannheten vil etter hvert komme fra. Historien vil nok dømme Bondevik og Vollebæk hardt for deres svik av norske interesser, og for deres mangelfulle informasjon til Utenrikskomiteen og Stortinget. Vi må få stoppet USA og Natos falske "fredsoperasjoner"-  Stoppet Nato/USA som selvbestaltet dommer og verdenspoliti. Nedbrytingen av FN må snus slik små og mellomstore land får større innflytelse. Respekt for internasjonale lover og for FN vil  bidra til en tryggere verden," skriver Helge Ramstad i denne kronikken.