Internasjonal politikk

I Afghanistan-saken finnes det bare tapere

I Afghanistan-saken finnes det bare tapere, og for hver dag som går øker lidelsene til den afghanske befolkning. Alle er enige om at det ikke finnes en militær løsning på konflikten, men allikevel pøser vi på med mer av nettopp denne medisinen – som ikke virker. Mer bomber, kuler og krutt. For meg framstår ikke regjeringens (og NATOs) beslutning først og fremst som en seier, men som et nederlag.

Les uttalelse i Aftenposten
Les uttalelse i Klassekampen
Les uttalelse i NRK
Les uttalelse i Nettavisen
Les lederartikkel i Klassekampen
Les uttalelse i Dagsavisen
Les uttalelse i Stavanger Aftenblad

Amnesty: Henleggelse av Aker Kværner-anmeldelse uholdbar

I en henvendelse til Riksadvokaten underbygger Amnesty at statsadvokatens henleggelse av politianmeldelsen av Aker Kværner for deres engasjement på Guantanamo-basen er uholdbar.

- Det er oppsiktsvekkende og uforståelig at Aker Kværner ikke skulle ha hatt tilstrekkelig kontroll over sitt heleide datterselskap KPSI til å kunne stilles ansvarlig for datterselskapets virksomhet på Guantánamo, sier John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Afghanistan: Staker ut på ny kurs

Til årsmøtet i Oslo SV foreligger det nå minst tre ulike uttalelsesforslag om Afghanistan. Internasjonal leder Ivar Johansen prøver å samle fløyene.

- Problemet med norsk Afghanistan-politikk ligger ikke i SV, men i alle de andre partiene, sier Ivar Johansen til Klassekampen. Foran fylkesårsmøtet i Oslo SV prøver partiets internasjonale leder å samle de ulike fløyene om en felles Afghanistan-politikk. Det kan vise seg å bli en krevende opphave, for alt nå foreligger det minst tre uttalelsesforslag til årsmøtet som begynner fredag.

Les mer i Klassekampen
Les sakspapirene til årsmøtet

Til krig for fred - med FN som innsats

Til krig for fred - med FN som innsatsNorge er blitt deltager i to kriger og har forpliktet seg til å delta i fremtidige kriger under fremmed kommando - uten at noen NATO-land er truet og uten samtykke fra Stortinget, påpeker professor dr.juris Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo i en artikkel i Aftenposten. Enhver invitt fra USA om å delta i angrepet på Irak må avvises i full offentlighet, mener han.

Les mer

Strategi for Oslo kommunes internasjonale samarbeid

Her argumenterer byrådet og Kr.F. for at hovedmålsettingen for kommunens internasjonale samarbeid skal preges av det motsatte av solidaritetsholdningen. Det heter at det internasjonale samarbeide skal bidra til at kommunen (altså Oslo selv) bedre kan løse sine oppgaver og utvikle byen kulturelt og næringsmessig. Det er ganske sterkt; at hovedmålet med Oslos internasjonale samarbeid med Vilnius, med Tel Aviv eller områder i Sør-Afrika ikke skal være hva som tjener disse lokalsamfunnene,sa jeg bl.a. i bystyret.

Bomber, men reparerer ikke

Bomber, men reparerer ikkeFAFOs forskningssjef Morten Bøås stilte et betimelig spørsmål i Dagsavisen i dag: "Jeg har et spørsmål til den norske regjeringen. Var bomber alt vi hadde å bidra med i Libya eller skal vi også prøve å reparere et land som nå betaler prisen for en konflikt det aldri ba om eller bidro til?"

Og han utdyper:"På debattprogrammet «Aktuelt» på NRK2 mandag 20. februar sa forsvarsminister Espen Barth Eide at «Norge har et ansvar for alt som har skjedd i Libya i løpet av NATO operasjonen». Dette er interessant, spesielt hvis det betyr at Norge og den rødgrønne regjeringen nå også har tenkt å ta et større ansvar for konsekvensene av denne operasjonen."

Vi skulle aldri deltatt i denne operasjonen, men: vi kan i alle fall ikke nå overlate libyerne til seg selv.  Vi har en plikt til å rydde opp etter oss.

Les hele artikkelen her

NATO-krigen, USAs ambisjoner og Den norske Regjerings svik av Norges interesser

"For USA er dets Jugoslavia-politikk et ledd i en større strategi. En krig mot Milosevic framsto også som velegnet når det gjaldt å få en bredest mulig opinion til å akseptere en ensidig NATO- «out of the area" aksjon, i strid med FN vedtekter. Krigen banet vei for Det Nye Nato. Medlemslandene, og deriblant Norge, har jo de facto, allerede agert i samsvar med Det Nye Nato.

Norge, ved den norske regjering, har demonstrert sin lydrike- holdning overfor USA.
Sannheten vil etter hvert komme fra. Historien vil nok dømme Bondevik og Vollebæk hardt for deres svik av norske interesser, og for deres mangelfulle informasjon til Utenrikskomiteen og Stortinget. Vi må få stoppet USA og Natos falske "fredsoperasjoner"-  Stoppet Nato/USA som selvbestaltet dommer og verdenspoliti. Nedbrytingen av FN må snus slik små og mellomstore land får større innflytelse. Respekt for internasjonale lover og for FN vil  bidra til en tryggere verden," skriver Helge Ramstad i denne kronikken.