Internasjonal politikk

– Hent soldatene hjem!

Klassekampen har loddet stemningen blant SVs landsstyremedlemmer. Et mindretall støtter partiledelsens standpunkt om at Isaf bidrar til stabilisering og gjenoppbygging av Afghanistan.– Isaf-styrken kan erstattes med FN-styrker bestående av land som ikke er Nato-medlemmer, sier Johansen til Klassekampen. Han kommenterer Aftenpostens undersøkelse som viser at 18 prosent av SV-velgerne er i mot en styrkeopptrapping slik:
– Det betyr jo at rundt 80 prosent er enig i SVs primærsyn og ønsker mer SV-politikk i regjering. Sånn sett er det et godt mandat å jobbe ut i fra.

Les mer

Legg til kommentar