Internasjonal politikk

JA til sivile fredsstyrker!

Norges Fredslag har startet en kampanje for sivile fredsstyrker. Dette er kampanjens to hovedkrav over Regjeringen:

1. at Regjeringen får utført en mulighetsstudie om innføring av en sivil fredsstyrke i et samarbeid mellom Staten og det norske sivilsamfunnet, basert
på modeller fra Tyskland og andre europeiske land.

2. at Regjeringen utvikler siviltjenesten til å bli en fredsrelevant tjeneste og et første skritt på veien mot en yrkeskarriere som fredsarbeider, slik den militære førstegangstjenesten kan være starten på en yrkesmilitær karriere.


For å skrive under på kravet følger du følgende lenke:
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1593
Så velger du "Signér denne underskriftskampanjen" og følger instruksjonene.

De har opprettet en egen kampanjeside her på nettet. Du finner all informasjon om kampanjen og om sivile fredsstyrker her:
http://fredslaget.no/index.php?module=folder&action=view&page=1439