Internasjonal politikk

Varme skudd i kald krig

Varme skudd i kald krigI årets bok dokumenterer Morten Jentoft hvordan norsk, britisk og amerikansk etterretning benyttet finske agenter for å spionere på Sovjetunionen. De bygget også motstandsceller i Finland, som skulle aktiveres i tilfelle Sovjetunionen gikk gjennom Finland på vei mot Norge. All aktiviteten var i strid med de finske myndighetenes ønsker. Den foregikk også uten å informere verken den norske regjeringen eller norsk politi. På norsk side var aksjonene styrt og regissert av en liten gruppe etterretningsfolk, med Vilhelm Evang i spissen.  

Den tidligere motstandsmannen og offiseren Svein Blindheim ble sammen med Ny Tid-journalist Ingolf Håkon Teigene (i midten) og SV-politiker Ivar Johansen dømt i norsk rett for å ha røpet historien om norsk Sovjet-spionasje fra Finland. I boka Døden på Kola gir Morten Jentoft et innblikk i denne delen av norsk etterkrigshistorie, skriver uketidsskriftet Ny Tid.

Les mer