Internasjonal politikk

Usolidariske investeringsavtaler

Den norske regjering må skrinlegge planene om investeringsavtaler. Både fordi fattige land må ha politisk handlingsrom til å velge sine utviklingsstrategier, men også fordi investeringsavtalene flytter makta bort fra de folkevalgte til styrerommene hos de store investorene. Den som utviser solidaritet gir avkall på kortsiktige fordeler på andres bekostning, ved å erkjenne at på lengre sikt og i en større sammenheng er vi alle i samme båt. Det er en trussel for folk i alle land, når beslutninger flyttes fra åpne demokratiske institusjoner til lukka styrerom i storselskap, skriver Attac-leder Emilie Ekeberg. Et klokt innspill, synes nå jeg.

Les mer

Legg til kommentar