Internasjonal politikk

Afghanistan: Når bistanden militariseres

Når bistanden militariseresNår forsvarssjefen her hjemme omtaler de norske sivile bidragene i Afghanistan som ”sverdet” i operasjonen, mens de norske soldatene er ”skjoldet”, sier han egentlig at det er gjennom bistanden Norge skal vinne denne krigen. Logikken i metaforen tilsier videre at grunnen til at vi sender våre krigere til Afghanistan er at våre sivile hjelpere skal få gjort sin jobb. Spørsmålet blir da om norsk bistand til Afghanistan er god nok til å krige for, og om denne krigen er av det slaget det norske bistandssamfunnet faktisk selv ønsker å utkjempe, skriver Alexander Harang i Bistandsaktuelt.

Les mer