Internasjonal politikk

Sikkerhet – for hvem?

Sikkerhet – for hvem?ForUM for utvikling og miljø har lagt fram en rapport som demonstrerer sammenhengene mellom de store utfordringene menneskeheten står overfor knyttet til miljø, utvikling og fred, og spesielt hvordan dagens militarisme er et betydelig hinder for en bærekraftig utvikling. – Det er nødvendig å ta et oppgjør med hvordan vi tenker sikkerhet. Det gamle, statssentrerte perspektivet favoriserer satsning på militære løsninger − som ikke løser noe som helst på områdene hvor truslene i dag er størst. En ny sikkerhetstenkning må sette individets og lokalsamfunnets behov i sentrum. Det handler om vannsikkerhet, matvaresikkerhet og klimasikkerhet – en mobilisering for en bærekraftig utvikling, sier daglig leder i ForUM Elin Enge.

Les hele rapporten (pdf)