Internasjonal politikk

Jagerfly: Krig er forakt for liv

Jagerfly: Krig er forakt for livSV som et fredsparti kan aldri akseptere at norsk F16-fly bomber uskyldige afghanske landsbeboere. For afghanerne er det likegyldig hvorvidt bombene faller fra et kampfly produsert i USA eller Sverige.  Det er heller ikke slik at svensk våpenindustri – eller norsk for den slags skyld – er noe etisk mer høyverdig enn amerikansk. Dette er dødens kremmere, enten det er Wallenbergfamilien eller de amerikanske våpenprodusenter, sa jeg bl.a. et innlegg i SVs landsstyre 16. juni vedrørende eventuelt kjøp av nye jagerfly.


Dette er innlegget:

"Krig er forakt for liv, fred er å skape”, skrev Nordahl Grieg, og vi synger den ofte på SV-møter.

SV er fredspartiet.

Derfor er kamp mot rakettskjoldet viktig. Partiets internasjonale utvalg og stortingsgruppe er nå i front for å øke den europeiske motstanden mot rakettskjoldet.  Jeg har sendt landsstyret den detaljerte mobiliseringsplanen til orientering.

SV må også ha et engasjement rundt temaet jagerfly.

SV som et fredsparti kan aldri akseptere at norsk F16-fly bomber uskyldige afghanske landsbeboere. For afghanerne er det likegyldig hvorvidt bombene faller fra et kampfly produsert i USA eller Sverige.

Det er heller ikke slik at svensk våpenindustri – eller norsk for den slags skyld – er noe etisk mer høyverdig enn amerikansk. Dette er dødens kremmere, enten det er Wallenbergfamilien eller de amerikanske våpenprodusenter.

Spørsmålet om kjøp av norske jagerfly må ta utgangspunkt i det trusselbildet vi kan stå overfor framover og hvilken sikkerhetspolitisk tenkning det norske forsvaret skal være tuftet på. SV har i alle år stått for et nasjonalt, defensivt, forsvar. Vi har sagt nei til den offensive, aggressive, out-of-area-strategien som USA og NATO representerer. Dette i motstrid til alle de øvrige partier på Stortinget.

Internasjonalt utvalg mener at landsstyret nå bør tydeliggjøre vår politikk på en så viktig sak som jagerfly.  Vi ønsker å videreutvikle det standpunktet stortingsgruppa har inntatt, og som Kristin som partileder forbilledlig har forvaltet.  Vi vektlegger både den sikkerhetspolitiske rammen, det nordiske perspektivet og ikke minst kostnadsbildet: 140 milliarder er forferdelig mye penger. Og det kan være grunn til å minne om at i det norske forsvaret står nå fly på bakken og skip ligger til kai. De har ikke råd til å bruke dem. I 2010 får Norge 5 nye fregatter, og det er vel allerede klart at den ene umiddelbart trolig vil gå i opplag.

Krigspolitikken er ikke av de saksfelt SV har hatt størst gjennomslag i regjeringen, verken på Afghanistan, NATO eller våpeneksport, - for å nevne noe.  De kravspesifikasjoner som foreligger for jagerflyene er derfor ikke tuftet på en omlegging av sikkerhetspolitikken, med sin forutsetning om at flyene skal kunne operere i offensive NATO- og USA-operasjoner over hele verden. Og jeg tror – dessverre – vi må innse at det ikke er usannsynlig at dette er krigsoperasjoner, også  SV på Stortinget de kommende år innbitt kommer til å sloss i mot, og hvor SV vil være på lag med brede folkelige bevegelser.

Jeg vil føle meg svært ubekvem med at de norske bombeflyene som da blir sendt for å slå ned berettiget folkelig opprør i Asia, Afrika eller Midt-Østen skal gå under betegnelsen SV-flyene. 

Det haster ikke med en beslutning, og om nødvendig får en levetidsforlenge dagens F16-fly. Landsstyret trenger ikke tunge NOU-er på bordet eller de mer detaljerte militærtekniske analyser av de to tilbudene for å slå fast det. Og for Internasjonalt utvalgs del er det naturligvis helt greit at vi tar denne debatten som egen sak på neste landsstyremøte.

Jagerfly kan være en vanskelig sak for partiet. Det krever at vi er åpne i dialogen med våre medlemmer og velgere. Derfor må landsstyret involveres. Vi kan ikke utvikle politikken i de lukkede rom i regjeringskvartalet eller på Stortinget.  Våre begrunnelser og overveielser må tåle offentlighetens lys, for å bli forstått. Våre medlemmer og velgere skal høre hva partiet mener, selv om vi alle vet at vi kanskje senere må inngå kompromisser i regjering.