Internasjonal politikk

Russland, Georgia og NATO

SVs Internasjonale Utvalg vedtok denne uka en uttalelse om situasjonen i Russland, Georgia og NATO. Uttalelsen sier blant annet at det ville være svært uklokt av NATO-landene å fremskynde behandlingen av Georgias medlemskap i NATO på bakgrunn av konflikten. Det må være uaktuelt å innlemme land som har uløste territoriale konflikter i NATO.
Russland, Georgia og NATO
av Ivar Johansen, internasjonal leder i SV
SVs Internasjonale Utvalg ønsker en fredelig løsning på konflikten mellom Russland og Georgia. Det er gledelig at Norge nå er nå den største giveren av humanitær støtte til Georgia. Det er også svært positivt at Norge har tilbudt Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) å sende norske observatører til Georgia som del av en større internasjonal utsending for å påse at våpenhvileavtalen respekteres.
Russlands bruk av militærmakt i nabolandet Georgia er uakseptabelt og det var nødvendig at verdenssamfunnet reagerte. Samtidig er det viktig å erkjenne at både Russland og Georgia har ansvar for krisen som har oppstått.
Georgias holdning overfor Sør-Ossetia og Abkhazia har vært kritikkverdig. Befolkningen i Sør-Ossetia og Abkhasia ønsker selvstyre. I stedet for å bygge tillit har president Mikheil Saakashvill hatt en konfronterende holdning overfor lokale myndigheter i to regionene. I løpet av de siste årene har Georgia rustet kraftig opp med hjelp fra USA og Israel, samtidig som landet har knyttet seg nært med USA, blant annet gjennom å sende en betydelig kontingent georgiske soldater for å bidra til USAs okkupasjon av Irak. USA har til gjengjeld presset på for at Georgia skal få medlemskap i NATO, uten å legge tilstrekkelig press på Georgia om å løse sine interne konflikter på en fredelig måte.
NATOs plan for å innlemme Ukraina og Georgia, anerkjennelse av Kosovo og planene om utplassering av USAs rakettskjold i Europa er alle faktorer som bidrar til at Russland føler seg stadig mer isolert og truet. Dette er forståelig. Mens Vesten forventer at Russland ikke skal opptre som en stormakt og glemme den kalde krigen, fortsetter de samme landene å opptre etter den kalde krigens logikk. Avtalen mellom Polen og USA om utplassering av avskjæringsraketter som en del av USAs rakettskjold blir av Russland ansett som nok et tiltak som truer deres sikkerhet, og bidrar til et nytt våpenkappløp.
Den stadige forverringen av forholdet mellom vestlige land og Russland gir grunn til alvorlig bekymring. Nå er det viktig at USA og NATO ikke bidrar til å isolere Russland ytterligere. Dialog med Russland er nødvendig for å sikre at våpenhvileavtalen med Georgia overholdes.
SV Internasjonale Utvalg mener det ville være svært uklokt av NATO-landene å fremskynde behandlingen av Georgias medlemskap i NATO på bakgrunn av konflikten. Det må være uaktuelt å innlemme land som har uløste territoriale konflikter i NATO. Norge må derfor opprettholde sin kritiske holdning fra NATO-møtet i Bucuresti til å innlemme Georgia og Ukraina.
Økt militær opprustning og spenning mellom NATO og Russland verken er i fredens eller Norges interesser. Norge må aktivt bidra til å forhindre at kombinasjonen av etniske konflikter og stormaktsrivalisering i Kaukasus kan føre verden ut i en ny kald krig.

(Klassekampen 1. september 2008)

Kommentarer   

0 #1 Peter Olsen 05-07-2009 16:01
Robert D. Kaplan blir her intervjuet av Michael J. Totten

Kaplan er ingen hvem som helst i amerikansk samfunnsdebatt. Han leses bredt, og hans Balkan Ghosts fra 1993 spilte en stor rolle for Clinton-adminis trasjonens manglende vilje til å intervenere i krigene på Balkan i første halvdel av 1990-tallet

michaeltotten.com/.../...

Kaplan: Yes. And keep another thing in mind. The Obama Administration is trying to find a way to get Russias help with Iran. And what is Russias price for that? My guess is they want control of Georgia.

MJT: Do you think that would be enough?

Kaplan: It might be. And keep something else in mind. Since the days of Gorbachev, the Iranians and the Russians have had an unspoken agreement about stability in the southern tier of the former Soviet Union. The Iranians are not mucking about in Georgia and Armenia and other places right on their border the way they’re mucking about in Iraq.

En München-avtalen som overlevere Georgia til Putin -mafians varetekt kan tilfredstille kortsiktige Norske gass og olje interesser.

Den russiske næringslivavise n ;Kommersant skriver i sin tirsdagsutgave at Russland kjøper gass fra Azerbaijan til en rekordhøy pris på hele 350 USD per 1.000 kubikkmeter. Avisen mener at kontrakten ble inngått for å få landet i Sør-Kaukasus til å avstå fra deltakelsen i EUs Nabucco-
Statoil og det Konglige Norske Arbeiderparti med Stoltenberg og Støre i spissen kan være fornøyd med at Arne Treholts venner betaler godt for Statoils gas i Aserbajdsjan , et lite plaster på såret etter Telenor ranet ved høylys dag.

www.rferl.org/.../1766221.html

Skal Putin-mafian få Ukraina og Georgia til underkaste seg er det ikke nok med mislykkede drapsforsøk på Viktor Jusjtsjenko og Mikheil Saakasjvili

dagsavisen.no/.../...

Legg til kommentar