Internasjonal politikk

Russland, Georgia og NATO

SVs Internasjonale Utvalg vedtok denne uka en uttalelse om situasjonen i Russland, Georgia og NATO. Uttalelsen sier blant annet at det ville være svært uklokt av NATO-landene å fremskynde behandlingen av Georgias medlemskap i NATO på bakgrunn av konflikten. Det må være uaktuelt å innlemme land som har uløste territoriale konflikter i NATO.
Russland, Georgia og NATO
av Ivar Johansen, internasjonal leder i SV
SVs Internasjonale Utvalg ønsker en fredelig løsning på konflikten mellom Russland og Georgia. Det er gledelig at Norge nå er nå den største giveren av humanitær støtte til Georgia. Det er også svært positivt at Norge har tilbudt Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) å sende norske observatører til Georgia som del av en større internasjonal utsending for å påse at våpenhvileavtalen respekteres.
Russlands bruk av militærmakt i nabolandet Georgia er uakseptabelt og det var nødvendig at verdenssamfunnet reagerte. Samtidig er det viktig å erkjenne at både Russland og Georgia har ansvar for krisen som har oppstått.
Georgias holdning overfor Sør-Ossetia og Abkhazia har vært kritikkverdig. Befolkningen i Sør-Ossetia og Abkhasia ønsker selvstyre. I stedet for å bygge tillit har president Mikheil Saakashvill hatt en konfronterende holdning overfor lokale myndigheter i to regionene. I løpet av de siste årene har Georgia rustet kraftig opp med hjelp fra USA og Israel, samtidig som landet har knyttet seg nært med USA, blant annet gjennom å sende en betydelig kontingent georgiske soldater for å bidra til USAs okkupasjon av Irak. USA har til gjengjeld presset på for at Georgia skal få medlemskap i NATO, uten å legge tilstrekkelig press på Georgia om å løse sine interne konflikter på en fredelig måte.
NATOs plan for å innlemme Ukraina og Georgia, anerkjennelse av Kosovo og planene om utplassering av USAs rakettskjold i Europa er alle faktorer som bidrar til at Russland føler seg stadig mer isolert og truet. Dette er forståelig. Mens Vesten forventer at Russland ikke skal opptre som en stormakt og glemme den kalde krigen, fortsetter de samme landene å opptre etter den kalde krigens logikk. Avtalen mellom Polen og USA om utplassering av avskjæringsraketter som en del av USAs rakettskjold blir av Russland ansett som nok et tiltak som truer deres sikkerhet, og bidrar til et nytt våpenkappløp.
Den stadige forverringen av forholdet mellom vestlige land og Russland gir grunn til alvorlig bekymring. Nå er det viktig at USA og NATO ikke bidrar til å isolere Russland ytterligere. Dialog med Russland er nødvendig for å sikre at våpenhvileavtalen med Georgia overholdes.
SV Internasjonale Utvalg mener det ville være svært uklokt av NATO-landene å fremskynde behandlingen av Georgias medlemskap i NATO på bakgrunn av konflikten. Det må være uaktuelt å innlemme land som har uløste territoriale konflikter i NATO. Norge må derfor opprettholde sin kritiske holdning fra NATO-møtet i Bucuresti til å innlemme Georgia og Ukraina.
Økt militær opprustning og spenning mellom NATO og Russland verken er i fredens eller Norges interesser. Norge må aktivt bidra til å forhindre at kombinasjonen av etniske konflikter og stormaktsrivalisering i Kaukasus kan føre verden ut i en ny kald krig.

(Klassekampen 1. september 2008)