Internasjonal politikk

Afghanistan: Stopp krigen nå!

Afghanistan: Stopp krigen nå!Klassekampens Peter M. Johansen skriver i Klassekampen 8. september om Afghanistan: ”Ifølge SVs internasjonale leder  Ivar Johansen ligger linja fast: Norge ut sammen med Nato. Det er i praksis å fortsette krigspolitikken mens USAs krig krysser grensa til Pakistan. Norge må bryte Natos lenker og trekke styrkene ut.” 

Jeg deler konklusjonen om at ”Norge må bryte NATOs lenker og trekke styrkene ut”. Men samtidig vil jeg lytte til den afghanske befolknings egne ønsker for hvordan dette skal skje, og ikke alene overlate utviklingen av Afghanistan – og USAs tilstedeværelse - til å bli et direkte forhold mellom Karzai-regjeringen og USA. For meg er det ikke nok at Norge trekker seg ut slik at vi selv slipper å ha blod på henda, hvis krigen bare fortsetter med forsterket brutalitet og råskap. Og det siste er den aller viktigste motforestilling til de resonnementer Peter M. Johansen framfører. For meg vil den riktigste Afghanistan-parolen være: ”Stopp krigen nå!”


Afghanistan: Stopp krigen nå! 

Av Ivar Johansen, internasjonal leder i SV

  Klassekampens Peter M. Johansen skriver 8. september:”Ifølge SVs internasjonale leder  Ivar Johansen ligger linja fast: Norge ut sammen med Nato. Det er i praksis å fortsette krigspolitikken mens USAs krig krysser grensa til Pakistan. Norge må bryte Natos lenker og trekke styrkene ut.” 

Jeg deler konklusjonen om at ”Norge må bryte NATOs lenker og trekke styrkene ut”.

  Men samtidig vil jeg lytte til den afghanske befolknings egne ønsker for hvordan dette skal skje, og ikke alene overlate utviklingen av Afghanistan – og USAs tilstedeværelse - til å bli et direkte forhold mellom Karzai-regjeringen og USA. For meg er det ikke nok at Norge trekker seg ut slik at vi selv slipper å ha blod på henda, hvis krigen bare fortsetter med forsterket brutalitet og råskap. Og det siste er den aller viktigste motforestilling til de resonnementer Peter M. Johansen framfører. For meg vil den riktigste Afghanistan-parolen være: ”Stopp krigen nå!”  

Afghanistans befolkning trenger fredsforhandlinger og omfattende humanitær hjelp, ikke mer krig. Norge må snarest arbeide i FN og NATO for en helt ny strategi. En slik strategi må bygge på våpenhvile og forhandlinger, og legge til rette for en ny politisk prosess der det afghanske sivilsamfunnet kan legge premissene. USA, NATO og Norges militære nærvær står i dag i veien for dette. I slike fredsforhandlinger må så vel den afghanske regjering, Taliban, de ulike folkegrupper og brede folkelige bevegelser delta.

  Om – og jeg understreker om – afghanerne selv ønsker at FN skal overvåke en eventuell fredsavtale er det naturlig at FN-styrker er tilstede, med FN-mandat og under FN-kommando. Jeg vil tro at de beste forutsetninger for en slik FN-styrkes troverdighet er at den i hovedsak består av styrker med ikke-vestlig bakgrunn, og som ikke har deltatt i ISAF eller OEF-operasjonene. 

Mye tyder på at Norge ikke når fram med sine krav om at NATO skal stanse de destruktive og særs aggressive krigsoperasjoner, som i betydelig grad rammer sivilbefolkningen og som i praksis styrker Taliban. Dersom dette fortsetter bør Norge allikevel ensidig trekke sine styrker ut.