Internasjonal politikk

Nestekjærlighet.no - For en mer human asylpolitikk

Nestekjærlighet.no - For en  mer human asylpolitikkJeg har skrevet under på følgende opprop:

"Regjeringen, med dissens fra SV, har besluttet å gjennomføre en dramatisk innstramning av norsk asylpolitikk. Vi vil på det sterkeste be Regjeringens flertall om ikke å gjennomføre innstramningstiltak som vil bryte med landets grunnleggende humanistiske tradisjoner.

Vi mener derfor at følgende prinsipper fortsatt må ligge til grunn for norsk asylpolitikk:

1. FNs anbefalinger må forbli grunnlaget for norsk asylpolitikk. Ingen må tvangsreturneres til hjemlandet i strid med FNs anbefalinger.

2. Enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner i hjemlandet må gis varig trygghet i Norge, ikke falsk trygghet i et par år før de sendes tilbake til en usikker fremtid i Afghanistan, Somalia, Irak og andre konfliktområder.

3. Ektefeller, foreldre og barn som har blitt skilt av krig, konflikt eller politisk undertrykkelse, må fortsatt ha adgang til familiegjenforening. Et krav om at familiemedlemmet i Norge må ha arbeidet eller vært i utdannelse i minst fire år før familien får mulighet til å gjenforenes, er inhumant."

Skriv under du også!

Gå til Facebook
Gå til Nestekjærlighet.no