Internasjonal politikk

Rettferdighet for MUF-erne

Hyggelig pressemelding fra Regjeringen:

"Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil gi MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006, og som senere ikke har fått tillatelsen fornyet, adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold. Det må imidlertid være et vilkår at identiteten er avklart, og at det ikke er grunnlag for å utvise søkeren på grunn av straffbare forhold."

Dette er naturligvis veldig bra for de kurdiske flyktningene fra Irak. Det er ikke minst en riktig beslutning. Dette er en god illustrasjon på at kombinasjonen av godt organisert utenomparlamentarisk kamp for rimelighet og rettferdighet og godt politisk håndverk innad i regjeringen i sum gir gode resultater.

Les regjeringens pressemelding
Les Dagbladets oppslag
Les NRK

Kommentarer   

0 #1 Arne-Johan Johansen 18-03-2009 18:20
Ivar har helt rett. Men samtidig viser denne saken meget tydelig at solidaritetsniv ået blant norske politikere ikke ligger særlig høyt, og at politisk taktikk og markering rangeres foran hensynet til en verdig behandling av mennesker i nød.
0 #2 PPB 19-03-2009 00:18
For en gledelig melding!! Takk for at du informerte. Regner med det har foregått en del i kulissene for å få dette til!!!! Hurra.
0 #3 IN 19-03-2009 00:19
Bra! Endelig! Det eneste spørsmålet er: hvorfor mer saksbehandling? De er utredet nok.
0 #4 Åse 19-03-2009 09:26
Det er gledeleg at endeleg regjeringa har tatt til fornuft. Dette viser også at det nyttar å stå på. Vi er mange som har kjempa for at MUFerne skal få opphald.
Elles vert eg ganske oppgitt av å lese alle kommentarane i aviser der det igjen viser kor lite kunnskap og mange nordmenn som totalt manglar respekt for andre sine liv.
0 #5 Kristin Joachimsen 19-03-2009 16:09
Ja, gratulerer med seier i MUFer-saken til alle involverte, det er flott å se at det nytter å stå på og ikke gi seg, slik de mange støttespillere har vist i åresvis. Jeg håper vi snart også vil se at regjerningen foretar en verdig re-vurdering i en annen sak, det gjelder Vanunu-saken. I denne saken hevdet UDI allerede høsten 2004 at Vanunu oppfylte alle vilkår for å få asyl i Norge, slik Vidar Ystad i Bergens Tidende avslørte 09.04 2008. Ystad avslørte videre at innvilgelsen av asyl ble stoppet av daværende kommunalministe r Erna Solberg (H) av politiske årsaker. Politikere fra regjeringsparti ene ble opprørte over disse opplysningene, krevde ny behandling (Ågot Valle, Bjørn Jacobsen, Audun Lysbakken, SV) og sa at det skal svært tungtveiende grunner for å avslå en slik søknad (Marit Nybakk, AP)(Bergens Tidende, 10.04.08). Men også den nåværende regjering avslo, på linje med Bondevik-regjer ingen, å gi Vanunu asyl da han sendte ny søknad 10.04 2008. Det er imidlertid ikke for sent å snu. Vanunu går fremdeles i Øst-Jerusalem og venter på å bli fri. 21, april i år får han vite om restriksjonene blir opphevet, eller forlenget med enda et år. Juristoppropet fra mai i fjor er et solid innspill, og gir en god oversikt over saken og hvordan den norske regjering kan legge press på saken (www.peaceispossible.info/.../ 080514 Vanunu asyl.pdf). La oss håpe på en ny vurdering også i Vanunu-saken NÅ!
Hilsen fra Kristin Joachimsen, Tromsø

Legg til kommentar