Internasjonal politikk

Afghanistan: USA vil kaste president Karzai

Afghanistan: USA vil kaste president Karzai"FNs generalsekretær har eksplisitt bedt om at medlemslandene bidrar til å støtte den lovlig valgte afghanske regjering. For å skape sikkerhet, utvikling og gjenoppbygging i Afghanistan. Norge vil derfor fortsette å prioritere ISAF høyt," har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gitt som begrunnelse for vår Afghanistandeltakelse. Støtte opp under den lovlige valgte regjering, dvs president Hamid Karzai.

Men så leser vi også: Korrupsjonen har økt og den sosiale tilliten er på et bunnivå i Afghanistan. Nå vil USA parkere president Hamid Karzai på sidelinjen og finne en ny lederskikkelse. USAs president Barack Obamas nye Afghanistan-strategi ikke bare innebærer 17.000 flere soldater, men også planer om å svekke stillingen til Karzai. USA vil svekke presidentens autoritet ved å plassere sin egen mann i en statsministerrolle, i tillegg til å delegere penger og makt til provinsene rundt om i landet.

Les forsvarsminister
Les planene for å svekke presidenten Karzai

Legg til kommentar