Internasjonal politikk

Etisk handel? Ikke i Oslo kommune

Etisk handel? Ikke i Oslo kommuneOslo bystyre behandlet nylig et forslag om ikke å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som driver virksomhet i strid med folkeretten. Det skulle en tro det var bred enighet om, men tro det eller ei så endte bystyrets borgerlige flertall med et ja til uetisk handel. Mye av debatten i bystyret handlet om Israel og Palestina og følgelig om den forferdelige og folkerettsstridige okkupasjonen der. Men forslaget SV sammen med flere andre partier fremmet er betydelig videre enn det. Det handler om at Oslo kommune som en milliardinnkjøper skal ta en internasjonalt samfunnsansvar. Nürnbergprosessen fastslo med all mulig tydelighet at vi alle har en ansvar. Uansett hvem vi er. Det er det på tide å ta på alvor, skriver jeg bl.a. i en artikkel i Dagsavisen.


Etisk handel – nei ikke i kommunen

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo


Oslo bystyre behandlet nylig et forslag om ikke å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som driver virksomhet i strid med folkeretten. Det skulle en tro det var bred enighet om, men tro det eller ei så endte bystyrets borgerlige flertall med et ja til uetisk handel.

Hvem vi som enkeltpersoner, stater eller kommuner handler med påvirker den verden vi lever i. Hvis vi velger å handle med selskaper som tjener penger på okkupasjon, etnisk rensing eller andre brudd på folkeretten er vi med på å legitimere undertrykking. Da er vi med på å gjøre det lettere for noen å overse folkeretten. Norge er et lite land og det er svært få som er så avhengig av et velfungerende internasjonalt samfunn med klare regler og stor forutsigbarhet som oss. Det er et ansvar vi må ta på alvor. På alle nivåer av den offentlige forvaltning.

Å si ja til at de selskapene en handler med skal ha et visst moralsk minstemål bør være en selvfølge. Mye av debatten i bystyret handlet om Israel og Palestina og følgelig om den forferdelige og folkerettsstridige okkupasjonen der. Men forslaget SV sammen med flere andre partier fremmet er betydelig videre enn det. Det handler om at Oslo kommune som en milliardinnkjøper skal ta en internasjonalt samfunnsansvar. Nürnbergprosessen fastslo med all mulig tydelighet at vi alle har en ansvar. Uansett hvem vi er. Det er det på tide å ta på alvor.

(Dagsavisen 11.mai 2009)