Internasjonal politikk

Bystyreflertallet ønsker ikke pålegg til byrådet om etisk handlingsplan for innkjøp

Bystyreflertallet ønsker ikke pålegg til byrådet om etisk handlingsplan for innkjøpKjernen i vårt forslag er ikke bare at vi må få klarere etiske standarder i kommunens innkjøpspolitikk. Likeså viktig, om ikke viktigere, er det at det blir samsvar mellom teori og praksis. Hva hjelper praktfulle verdiformuleringer i sin Bibel eller lille-katekismus når ikke dette er operasjonalisert ut i krystallklare handlingsplaner for hvordan de gode intensjoner kan realiseres, sa jeg bl.a. da bystyret onsdag behandlet et forslag fra Marianne Borgen om meg vedrørenede etiske krav i Oslo kommunes innkjøpspolitikk. Bystyrets borgerlige flertall ønsket ikke å gi byrådet pålegg om en slik handlingsplan.


Oslo bystyre 13. mai 2009
Ivar Johansen, SV

Sak 134  Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen (SV) vedrørende etiske krav i Oslo kommunes innkjøpspolitikk

Ordfører;

FNs Global Compact-prinsipper er et rammeverk for selskaper og virksomheter som forplikter seg til å utføre sine operasjoner og strategier i samsvar med 10 universelt aksepterte prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

Det kan være et bra etisk rammeverk for kommunen, selv om SV i bystyrets møte 25. mars hørte til det mindretallet som ønsket å gå lenger både ved at det offentlige ikke bør inngå økonomiske avtaler med selskaper som på oppdrag fra en okkupasjonsmakt driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder eller med selskaper som driver virksomhet som er i strid med folkeretten.

Men så fokuserer SVs forslag i denne saken på noe mer: De siste årene har det vel knapt nok vært en eneste måned hvor ikke Oslo kommunes praktisering av sitt anskaffelsesreglement er dømt nord og ned enten av det nasjonale kontrollorgan KOFA eller av vår egen Kommunerevisjon. Gang på gang har Kommunerevisjonen lagt på bord rapport på rapport som viser at kommunens virksomheter bryter anbudsreglene.

Senest kom Kommunerevisjonen med en rapport på bordet for 4 uker siden, med en gjennomgang av utvalgte anskaffelser hos 13 virksomheter i Oslo kommune. Den fortalte oss om bedrøvelig tilstand: anskaffelsesreglementet brytes over hele linja.

Jeg oppfatter det slik at er det noen politisk ledelse i dette landet framfor noen som sverger til at anbuds- konkurranse- og markedstenkning skal bringe oss til evig lykke, så er det Fr.p. og Høyre i Oslo rådhus. Det er jo da påfallende at den samme politiske ledelse er så elendig til å få dette systemet til å virke i praksis.

Og det her er SVs forslag kommer inn: Kjernen i vårt forslag er ikke bare at vi må få klarere etiske standarder i kommunens innkjøpspolitikk. Likeså viktig, om ikke viktigere, er det at det blir samsvar mellom teori og praksis. Hva hjelper praktfulle verdiformuleringer i sin Bibel eller lille-katekismus når ikke dette er operasjonalisert ut i krystallklare handlingsplaner for hvordan de gode intensjoner kan realiseres.

Derfor ber ikke SV bare om gode verdiformuleringer. Vi foreslår at byrådet skal utarbeide en konkret og forpliktende handlingsplan. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er ikke sikker på om dette er nødvendig, og overlater til byrådet å vurdere dette. Jeg er dessverre redd dette er en konsekvens av at man ikke forstår alvoret i de mange rapporter som kommer fra bl.a. Kommunerevisjonen om mange og særs alvorlige brudd på statlige og kommunale anskaffelsesregler.

Les fra bystyrets behandlling

Legg til kommentar